Het bedrag van mijn voorschot wordt bepaald in de periode dat de btw-verlaging van 6% geldt. Blijft dit bedrag dan gelden tot mijn volgende afrekening?