Hoe weten jullie hoeveel ik verbruik van maart 2022 tot en met maart 2023?

We berekenen je verbruik in deze periode op basis van je jaarlijks verbruik en een standaard verbruiksprofiel. Dit verbruiksprofiel geeft aan hoeveel van je jaarverbruik in de maanden maart tot en met maart 2023 valt. Op dit verbruik wordt dan 6% btw toegepast. Dit verbruiksprofiel is vooraf vastgelegd en deze werkwijze is hetzelfde voor alle leveranciers.

Enkel indien je een digitale meter hebt én gekozen hebt voor een maandelijkse afrekening van je verbruik, gebruiken we je effectieve maandelijkse meterstanden voor de berekening van de btw.