Moet ik een energieovernamedocument invullen?

Het is niet verplicht om een energieterugname- of meterterugnamedocument in te vullen (behalve voor professionelen met een groot verbruik, die moeten het ons wel bezorgen), maar we raden het wel aan.
Als er achteraf een fout optreedt in de verwerking van de overdracht, of als er discussie is over de meterstand, is het energieterugnamedocument het enige geldige bewijs van de correcte meterstand.

Je bent niet verplicht om het document op te sturen (behalve voor professionals met een groot verbruik), maar je bewaart het als bewijs in het geval dat er een probleem zou zijn.
Een energieterugnamedocument is handig bij volgende gevallen:

  • een verhuis
  • een (ver)koop of (ver)huur van een pand

Op het energieterugnamedocument moet je de meterstanden van de elektriciteits- en gasmeter van die dag vermelden, medeondertekend door de betrokken partijen. Vergeet niet de leverancier naar keuze te vermelden. (Als er een digitale meter is geïnstalleerd, hoef je deze gegevens voor de betreffende energieën niet meer op te geven).

Verhuis je? Vul dan een document in voor je oud en je nieuw adres.
Als je een installatie hebt voor de productie van hernieuwbare energie (bv. zonnepanelen), gebruik dan dit specifieke overnamedocument. In andere gevallen kan je het blanco document hieronder downloaden.

Energie in je nieuw gebouw? Regel je verhuis

Je energiecontract in je oud gebouw opzeggen?Vraag een slotfactuur aanvragen

Energieovernamedocument downloaden