Je browser is verouderd

<p>Download de bijgewerkte versie van je&nbsp;browser.</p>

Klik hier

×

Hoe wordt dit nieuwe voorschotbedrag berekend?

de prijzen van je contract,

je werkelijk verbruik,
de facturen die reeds zijn opgemaakt,
het aantal resterende maanden tot je jaarafrekening.

eventuele overheidspremies die je werden toegekend.

Herbereken mijn voorschot

Op je jaarafrekening berekenen we je nieuwe voorschot

Eén keer per jaar, op het moment van je jaarafrekening wordt het bedrag van je maandelijks voorschot berekend. We vermenigvuldigen hiervoor je verbruik van het jaar voordien met je verwachte prijs voor het komende jaar en delen dit bedrag door 12 maanden.

Je reële prijs/verbruik kan afwijken van de verwachtingen

Op de jaarafrekening maken we een momentopname, maar je prijs en/of verbruik kunnen doorheen het jaar wijzigen, waardoor ze afwijken van de verwachtingen. Je verbruik kan bijvoorbeeld dalen omdat je je thermostaat lager draait. Je prijs kan dan weer veranderen als gevolg van een onverwachte gebeurtenis op de markt.

We actualiseren je verbruik op basis van je meterstanden

Je hebt sinds je jaarafrekening tot nu al energie verbruikt. Door je huidige meterstanden in te geven, kunnen we voor de maanden sinds je jaarafrekening tot nu je verwachte verbruik vervangen door je reële verbruik. Voor de resterende maanden tot je jaarafrekening behouden we de inschatting op basis van je verbruik van het jaar voordien.

We actualiseren je prijs met gekende waarden

Er zijn ondertussen al meer prijzen gekend dan op het moment van je jaarafrekening. We vervangen de initiële verwachte prijzen door hun gekende waarden en maken een nieuwe inschatting van je prijs voor de resterende maanden op basis van info die nu al voorhanden is op de markt.

We passen een teveel/tekort bij in je voorstel

Op basis van je geactualiseerde verbruik en prijs komen we op een geoptimaliseerd voorschotbedrag. Dit bedrag kan hoger of lager liggen dan je initiële bedrag. Omdat we geen invloed meer hebben op wat je reeds betaald hebt, zullen we dit tekort of teveel opvangen in de resterende maanden tot je jaarafrekening. Als je al maanden te weinig betaalt, kan het zo zijn dat je nieuwe voorschot veel hoger zal liggen om dit tekort op te vangen.

Voor een accuraat voorschot: herhaal om de 3 maanden

Doordat je prijs in een variabel contract veel meer fluctueert, laat je best om de 3 maanden je voorschot herberekenen. Zo voorkom je in de mate van het mogelijke te moeten bijleggen of terugkrijgen op je volgende jaarafrekening.

Heb je een vraag?

Misschien staat je antwoord hier al tussen

De prijzen dalen en je krijgt een hoger voorschot dan het huidige? Hoe komt dat?

arrow-right

Voorafgaand aan de daling die we vandaag meemaken, kenden de prijzen in 2022 een ongekende stijging.

Ondanks deze dalende trend kan ons geschatte voorstel voor je hoger uitvallen dan wat je vandaag betaalt, omdat je huidige voorschot de impact van de stijging in 2022 nog niet volledig dekt.