5 redenen om je zorgen te maken over de luchtkwaliteit binnenshuis

Zuivere lucht inademen is binnenshuis even belangrijk als buitenshuis. De lucht in onze huizen is echter niet altijd zo gezond als we denken. Ziehier 5 dingen die je moet weten over de luchtkwaliteit binnenshuis.
Daphné C.
26/10/2018 |

1. We brengen 55 tot 80% van onze tijd binnen door

Tijdens een gemiddelde dag ademen we meer dan 10 m³ lucht in en zitten we meer binnen (op kantoor, thuis, in het openbaar vervoer of in de sportzaal) dan buiten. We brengen zelfs 55 tot 80% van onze tijd door in min of meer ‘vervuilde’ ruimtes. Hoe we dat weten? Er bestaan kwaliteitsnormen voor de buitenlucht die worden gehanteerd om de volksgezondheid te beschermen. Deze normen zijn ook bruikbaar als leidraad om te bepalen of de kwaliteit van de lucht in een gebouw aanvaardbaar of schadelijk is.

2. De lucht in een gebouw is vervuild

De algemene regel luidt dat er een risico op vervuilde lucht bestaat in alle lokalen die niet over mechanische of natuurlijke ventilatie beschikken. Dagelijks activiteiten als koken, een douche nemen of zelfs gewoon ademen hebben een impact op de luchtkwaliteit. Hetzelfde geldt voor de bouwmaterialen die in de woning werden gebruikt, voor ontsmettingsmiddelen, schoonmaak- en onderhoudsproducten of verbrandingsgassen van je verwarmingstoestel. Laten we ook het actief en passief roken niet vergeten: sigarettenrook bevat immers 4 000 verschillende gas- en stofdeeltjes.

3. Slechte luchtkwaliteit in een gebouw heeft effecten op de gezondheid

Lucht van slechte kwaliteit kan aanleiding geven tot al dan niet chronische symptomen en op den duur zelfs ziektes. De klachten zijn vaak vaag en algemeen: een slecht gevoel, stress, een lagere productiviteit en arbeidsverzuim. Ziektekiemen kunnen ademhalingsaandoeningen (chronische bronchitis, longproblemen, geïrriteerde luchtwegen enz.) veroorzaken, vooral in gebouwen waar veel mensen samen zijn. Bepaalde groepen zijn kwetsbaarder dan andere. Zo zijn bejaarden, jonge kinderen en zieken de grootste slachtoffers van vervuilde binnenlucht.

 4. Aan te raden: de ramen elke dag gedurende 10 minuten openen

Een woning of ander gebouw met een goede verluchting is veel gezonder. Om vooral in de winter niet te veel warmte te verliezen is het een goed idee om de vensters 2 keer per dag (‘s morgens en ‘s avonds), 10 tot 15 minuten open te zetten. De lucht wordt dan snel ververst zonder dat de muren of het meubilair te veel afkoelen. Dit is trouwens de raad van Paul, onze energie-expert:

Zet de ramen gerust wijd open, anders wordt de lucht niet snel genoeg ververst, de vochtigheid zal in de ruimte blijven hangen en de verspilling van warmte zal belangrijker zijn, want warmte verspreidt zich minder goed in vochtige lucht. Nog een regel: hoe meer mensen er in een ruimte zijn, hoe belangrijker het is om de lucht te verversen. Zwier je ramen dus wijd open na een etentje met de hele familie of een feestje onder vrienden.

5. Binnen-luchtkwaliteit meten

Hoe krijg je een objectief beeld van de luchtkwaliteit in je huis? We hebben het weerstation Netatmo getest. Dit betrouwbare toestel geeft je automatisch en permanent een gezondheidsrapport van de luchtkwaliteit binnen, zodat je tijdig passende maatregelen kan nemen.

Ontdek snel de binnenmodule van het Netatmo weerstation in onze webshop (64.99€).

De vraag van onze internetgebruikers
Waar kan ik informatie over de luchtkwaliteit van mijn stad vinden?

Om te weten of je stad te kampen heeft met een pollutiepiek of dat er in tegendeel zeer weinig luchtvervuiling is, kan je een kijkje nemen op de website van de Vlaamse Milieumaatschappij.

Conform de Europese normen voor de bescherming van de volksgezondheid, wordt rekening gehouden met de volgende 4 vervuilers: ozon, stikstofdioxyde, zwaveldioxyde en fijn stof. De meeste hiervan komen van het wegverkeer en worden uitgestoten door auto’s. Verrassend is dat de weersomstandigheden invloed kunnen hebben op de kwaliteit van de lucht door het al dat niet verspreiden van de vervuilers.

Deze website zal je ook verwittigen wanneer de samenstelling van de lucht gevolgen kan hebben voor de menselijke gezondheid, o.a. bij gevoelige personen of mensen die leiden aan astma of ademhalingsproblemen hebben. In dat geval krijg je ook goede raad: vermijd ongewone inspanningen, niet joggen enz.

Hetzelfde geldt voor Airallergy, die je de pollenconcentratie in de lucht toont. Het is inderdaad zo dat het al dan niet aanwezig zijn van bepaalde pollen deel uitmaakt van de kwaliteit van de lucht vermits zij gevolgen kan hebben op meer gevoelige personen of mensen met een allergie.