Wallonië: op welke premies heb je in 2024 recht voor je verwarming?

Elk gewest verleent financiële steun om een cv-ketel of een ander verwarmingssysteem te vervangen of te installeren. Woon je in het Waals Gewest? Op welke premies heb je dan recht en hoe vraag je ze aan? Hier lees je er alles over.
Paul D.
22/03/2023 |

Op 1 juni 2019 werd in Wallonië een systeem van energie- en renovatiepremies van kracht dat bekendstaat als de “prime Habitation” of Woningpremie. Het systeem geldt nog altijd, maar werd tijdelijk vereenvoudigd. Zo ben je tot 30 juni 2023 niet verplicht om een woningaudit te laten uitvoeren wanneer je van plan bent om je verwarmingssysteem te vervangen.
 

De “Prime Habitation”

Om deze Woningpremie te kunnen ontvangen moet je woning ouder dan 15 jaar zijn. Voor elke premie zijn verschillende bedragen mogelijk en welk bedrag jij ontvangt, hangt af van je inkomen. Er zijn 5 verschillende inkomenscategorieën.

Voor wie?

Bij elke Waalse premie hoort een basisbedrag. Dat moet je vermenigvuldigen met een bepaalde coëfficiënt, die zoals gezegd afhankelijk is van de inkomenscategorie waartoe je behoort (van R1 tot R5).

Tot welke categorie behoor jij? Dat kom je te weten als je het referentie-inkomen van je gezin neemt (dat je vindt op je meest recente aanslagbiljet) en vervolgens per kind ten laste 5 000 euro aftrekt. Zoek het uiteindelijke bedrag op in de volgende tabel:

Inkomensniveau*

Categorie

Vermenigvuldigings-coëfficiënt

Lager of gelijk aan 24 600 euro

R1

6

Tussen 24 600 en 34 900 euro

R2

4

Tussen 34 900 en 46 200 euro

R3

3

Tussen 46 200 en 104 400 euro

R4

2

Boven 104 400 euro

R5

1

*vanaf 1 januari 2023

Wel of geen audit?

Telkens wanneer je een “Prime Habitation” aanvraagt, ben je verplicht om een audit van je woning te laten uitvoeren. Ook daar krijg je subsidies voor. Sinds 1 juli 2023 schommelen ze tussen 190 en 1.140 euro.

Maar … als je de tijdelijke premie voor verwarming én sanitair warm water aanvraagt (mogelijk tot 31 december 2025), dan kun je de verplichte woningaudit vermijden. Tussen 1 juli 2023 en 31 december 2025 kun je immers rechtstreeks de premie voor de vervanging van je verwarmingssysteem aanvragen. En de bedragen zijn dezelfde als bij de “Prime Habitation”! Waarom de overheid dit doet? Om de Waalse burgers aan te sporen om over te schakelen op een systeem dat hernieuwbare energie gebruikt. Denk aan een warmtepomp, een warmtepompboiler of een zonneboiler.

Welke soorten verwarming?

Net zoals Brussel verleent Wallonië geen premie meer voor een gascondensatieketel. Sommige distributienetbeheerders doen dat wel nog (verderop lees je hierover meer*).

Wel kun je in het Waals Gewest aanspraak maken op een premie voor milieuvriendelijkere toestellen.

Deze tabel geeft een overzicht van de beschikbare premies:

Type

Details

Basisbedrag

Plafond

Warmtepomp voor verwarming

Geothermisch (bodem/water)

Lucht/lucht

Lucht/water

1.500 €

9.000 €

Cv-ketel op biomassa

Manueel of automatisch

1.800 €

10.800 €

Lokale kachel op biomassa

-

400 €

2.400 €

Cv-ketel of kachel op biomassa in combinatie met zonneboiler

-

150% van de basispremies

150% van de basispremies

Warmtepompboiler

-

700 €

4.200 €

Zonneboiler

-

1.050 €

6.300 €

Dus als je in inkomenscategorie R3 zit en een warmtepomp installeert, dan ontvang je 4.500 euro, aangezien het basisbedrag voor een warmtepomp 1.500 euro is.

Welke voorwaarden?

Zoals vaak het geval is, moet je aan een reeks voorwaarden voldoen om deze premies te ontvangen. Soms gaat het om technische eisen, soms om administratieve verplichtingen. Dit zijn de belangrijkste:

  • Je woning moet ouder dan 15 jaar zijn.
  • De premie mag nooit meer bedragen dan 70% van het totaalbedrag van de facturen.
  • Je moet nog een tijd in de woning blijven wonen, als eigenaar of huurder. Meestal gaat het om 5 jaar.
  • De werken moeten door een vakman worden uitgevoerd.

Hoe vraag je een premie aan?

Eerst laat je de verplichte energieaudit uitvoeren (tenzij je gebruik maakt van de tijdelijke premie die tot 31 december 2025 loopt) en ontvang je een rapport van de expert. Vervolgens vraag je de premie voor deze audit aan bij de Service public de Wallonie en vraag je de aannemer om de werken te starten.

Hou alle documenten die bewijzen dat je de werken hebt laten uitvoeren goed bij. Je hebt ze nodig als je de premie(s) aanvraagt. Denk eraan dat je aanvraag geldt voor alle werken die in de audit vermeld zijn. Je ontvangt de premie nadat de expert zijn eindrapport heeft ingediend, dat bevestigt dat alle werken werden uitgevoerd. Daarvoor komt de expert dus nog een tweede keer langs.

* Interessant weetje: hoewel de Waalse premie voor de installatie van een gascondensatieketel is afgeschaft, keren de distributienetbeheerders (DNB) ORES en RESA wel nog premies uit voor een nieuwe gascondensatieketel. Ze bedragen 250 tot 400 euro en soms nog meer als je van stookolie op aardgas overschakelt

Verwarmen met stookolie verboden? Inderdaad, in Wallonië mogen vanaf 2024 geen mazoutketels meer worden geïnstalleerd in nieuwe gebouwen. En als je een bestaande installatie wilt vervangen? De beslissing is nog niet definitief, maar waarschijnlijk mag dit ten laatste vanaf 2027 ook niet meer.

Twijfel je wat voor jou het “beste” verwarmingssysteem zou zijn? Ontdek dan onze gratis gids die je helpt om de juiste keuze te maken!