8 tips om komaf te maken met waterschade in je woning

Waterschade is het meest voorkomende schadegeval in Belgische woningen. Gelukkig kan je dit probleem voorkomen en de mogelijke schade aan je woning beperken. Deze 8 tips helpen je alvast om het droog te houden.
Sébastien V.
24/01/2018 |

Een leiding die lekt of barst, waterinsijpeling, een verstopte dakgoot, een bad dat overloopt, een slechte isolatie, vorst, een raam dat is blijven openstaan, … Waterschade kan op de meest uiteenlopende manieren ontstaan. Bij anderen misschien, maar toch niet bij jou? Nochtans worden er in België jaarlijks 120.000* gevallen van waterschade genoteerd. Onder het motto voorkomen is beter dan genezen, hebben we enkele tips verzameld die voorkomen dat ook jij die lijst vervoegt.

1. Controleer de dichtingen

Of het nu rond de douchebak, de gootsteen, de kranen, het bad of zelfs de ramen is: regelmatig de afdichtingen inspecteren, kan heel wat lekken voorkomen. Zijn ze beschadigd? Vervang ze dan meteen.

2. Isoleer je leidingen

Door de vorst kunnen leidingen gaan barsten en beschadigd raken, met lekken en overstroming tot gevolg zodra het dooit. Isoleer dus zeker je buitenleidingen, maar ook buizen die door niet of amper verwarmde kamers lopen zoals de garage of de kelder. Vergeet ook die in de kruipkelder niet! Er bestaan zelfs eenvoudig te plaatsen isolatieslangen of polystyreenplaten die je hierbij kunnen helpen.

Denk er in de winter ook aan om de watertoevoer naar je buitenkranen af te sluiten. Ben je enkele dagen na mekaar niet thuis, zet dan het water in het hele huis dicht.

3. Let op de kleur van het water

Is het water dat uit je kranen loopt geel- of zelfs bruinachtig van kleur? Dat wijst op roest in je leidingen. En waar roest is, komt er vroeg of laat een lek …

4. Ga voor huishoudapparaten met Aquastop

Een vaatwasser of wasmachine die water spuit in de keuken of de wasplaats, is een regelrechte ramp! Twee oplossingen: deze toestellen enkel opzetten als je in de buurt bent om meteen in te grijpen als het misgaat of kiezen voor modellen die zijn uitgerust met een Aquastop-systeem. Dit veiligheidssysteem controleert de toevoerleiding op lekken en is voorzien van een systeem dat de watertoevoer kan afsluiten als er problemen zijn.

Er worden in België jaarlijks 120.000* gevallen van waterschade genoteerd

5. Installeer een slimme waterlekdetector

Slimme waterlekdetectors merken zelfs het kleinste lek op. Ze waarschuwen de bewoner vervolgens met een melding op zijn of haar smartphone. Lekdetectors worden uiteraard geïnstalleerd op plaatsen waar het risico het grootst is (onder de gootsteen, de vaatwasser of de wasmachine, dichtbij aansluitingen op de waterleiding en de verwarming, de meterkast, …).

6. Plaats een rooster

Een afvoerrooster in de badkamer en de keuken voorkomt dat haar en voedselafval de leidingen verstoppen.

7. Controleer je dak en je gevel

Barsten in de gevel, een beschadigde dakpan, water dat op een plat dak blijft staan, een verstopte dakgoot of een slecht geïnstalleerde waterafvoerbuis kunnen ervoor zorgen dat water gaat binnensijpelen in je woning. Met alle gevolgen vandien: blaasvorming in het schilderwerk, barsten in je muren, vochtvlekken, schimmel of soms erger nog. Kortom, ga na of je dak en gevel perfect waterdicht zijn, maak je dakgoot minstens twee keer per jaar schoon, maak de onderkant van de leidingen vrij, …

8. Luister naar je leidingen

Hoor je een vreemd geluid als je het toilet doorspoelt? Een kloppend geluid dat uit je muren en leidingen komt? Dan is het tijd om de loodgieter te bellen!

Wil je helemaal op beide oren kunnen slapen en op steun en hulp kunnen rekenen binnen de 24 uur (3 uur in noodgevallen), en dat 7 dagen op 7? Ga dan voor Pechbijstand aan huis. Sanitair, dak, verwarming, elektriciteit: een vakman helpt je uit de nood.

*Cijfer Assuralia, 2014.