Solidariteitsactie voor “De Warmste Week” laat meer jongeren sporten

De Warmste Week haalt elk jaar geld op voor goede doelen. Eén van de warme projecten van dit jaar is een sportdag voor jongeren uit de bijzondere jeugdzorg. Organisator is de vzw G-sport Vlaanderen die mensen met een psychische kwetsbaarheid laat sporten. ENGIE verleent zijn vurige steun!
Suzanne M.
07/12/2023 |

Als Kerstmis en Nieuwjaar dichtbij komen, dan is het weer tijd voor De Warmste Week, een grootschalige jaarlijkse solidariteitsactie van de VRT. Heel Vlaanderen toont zich van zijn warmste kant in de week voor Kerstmis. De Warmste Week 2022 was gewijd aan de strijd tegen kansarmoede en bracht meer dan 5 miljoen euro op om 270 projecten te steunen. Over alle jaren heen vonden ruim 3 000 acties plaats en zetten meer dan 30 000 mensen zich in voor het goede doel. Schitterend, toch?

Ook in 2023 houdt De Warmste Week de vlam brandend en zet ENGIE opnieuw zijn schouders onder deze succesvolle actie. Het thema van dit jaar is “Opgroeien zonder zorgen”, met speciale aandacht voor kansarme jongeren. Niet iedereen heeft immers het geluk om in een warme omgeving op te groeien zonder zorgen. Daarom steunt De Warmste Week dit jaar 287 projecten om de levenskwaliteit van talrijke jongeren te verbeteren. Dit thema sluit goed aan bij de doelstellingen van de Stichting ENGIE in België. De Stichting moedigt immers al meer dan 10 jaar de integratie van kinderen en jongeren aan door middel van sport, cultuur en opleiding. Dat ENGIE nu het project “Move it! XS 2024” van de vzw G-sport Vlaanderen steunt, ligt dus voor de hand!

“Move it! XS 2024”, een sportdag voor iedereen!

Sport speelt een belangrijke rol voor ons allemaal en zeker voor jongeren. Sporten is niet alleen goed voor ons fysieke welzijn, maar ook voor ons mentale en emotionele evenwicht. Jongeren kunnen hun energie kwijt als ze sporten. Ze beleven tegelijk intense momenten en ontdekken zichzelf. Bovendien is sport een ongelooflijk sterk middel om waarden als teamgeest en veerkracht over te brengen. En het is natuurlijk ook gewoon leuk!

Jammer genoeg zijn sommige kinderen en jongeren mentaal en psychologisch kwetsbaar. Vaak moeten ze het stellen zonder de positieve impulsen die sport hen zou kunnen bezorgen. Dat tekort wil het project “Move it! XS 2024” opvullen, dat de vzw G-sport Vlaanderen samen met CANO-Vlaanderen organiseert. Het betreft een nieuwe aflevering van een speciale sportdag voor jongeren uit de bijzondere jeugdzorg. Organisator is de vzw G-sport Vlaanderen die mensen met een psychische kwetsbaarheid laat sporten. ENGIE verleent zijn vurige steun!

Hoe zit “Move it! XS 2024” in elkaar?

Deze sportdag vindt plaats op 5 april 2024 in het Sportpark van Aalter, ongeveer halfweg tussen Gent en Brugge. 

Op het programma staat een reeks fysieke en sportieve activiteiten voor jongeren die nog geen 25 zijn. Ze kunnen kiezen uit allerlei disciplines, volgens hun eigen behoeften en mogelijkheden.

Inschrijven kan op de website van de vzw G-sport Vlaanderen.

Wat is G-sport en wat doet de vzw?

G-sport is de verzamelnaam voor elke sportbeoefening of aangepaste beweegvorm van personen met een fysieke beperking, psychische kwetsbaarheid of chronische aandoening. Dankzij G-sport Vlaanderen (en de Franstalige tegenhanger Ligue Handisport Francophone) kunnen ook deze jongeren en volwassenen aan sport doen! Door de werking van de vzw’s komen de voordelen van sportbeoefening in het bereik van steeds meer doelgroepen.

Beide organisaties zetten zich dagelijks in om anderen te inspireren, kansen te creëren en drempels weg te nemen, zodat alle mensen mét en zonder beperking, psychische kwetsbaarheid of chronische aandoening op een gezonde en kwaliteitsvolle manier aan sport en beweging kunnen doen, op maat van hun behoeften, mogelijkheden en ambities. Ze zetten campagnes en activiteiten op, werken nauw samen met sportfederaties, professionals en vrijwilligers en geven beleidsadvies aan de overheid. Beide vzw’s werken op topsportniveau ook samen met het Paralympic Team Belgium voor de voorbereiding van de Paralympische Spelen Parijs 2024, van 28 augustus tot 8 september van volgend jaar.

ENGIE zet zich in voor de jeugd

Ook dit jaar helpt ENGIE om de vlam van De Warmste Week brandend te houden door het project “Move it! XS 2024” te steunen. De integratie van kinderen en jongeren bevorderen is immers één van de drie grote prioriteiten van de Stichting ENGIE.

In België wil de Stichting vooral de meest kwetsbare kinderen opnieuw hoop en vertrouwen geven door hen makkelijker toegang te bieden tot cultuur, opleiding en gezondheid. Sport is een uitstekend middel voor hun integratie. De Stichting heeft in België al meer dan 95 000 kinderen begeleid tijdens talrijke projecten in de 3 gewesten van ons land. Ze is bijvoorbeeld al 20 jaar een vaste partner van G-sport Vlaanderen!

Ontdek al onze andere projecten.

We wensen je vrolijke en solidaire feestdagen!