Vergelijk je gemiddeld elektriciteitsverbruik met dat van je buren

De Belgische gezinnen verbruiken per jaar gemiddeld 3900 kWh aan elektriciteit. De verschillen tussen al deze gezinnen kunnen echter heel groot zijn. Hoe komt dat? En hoe zit het met jouw persoonlijke verbruik?
Sébastien V.
30/04/2019 |

In 2016 werd er in België voor alle activiteiten samen 81 848 gigawattuur (GWh) elektriciteit verbruikt. Volgens Statbel is het residentiële verbruik (de Belgische gezinnen) goed voor 23% van het totale verbruikscijfer van 18 848 GWh. Dat is gemiddeld 1660 kWh per Belg (aangezien ons land 11,3 miljoen inwoners telt).

Het gemiddelde elektriciteitsverbruik per gezin: een hoofdbreker …

Zo eenvoudig is het echter niet … Want het elektriciteitsverbruik kan van gezin tot gezin heel erg verschillen. Tal van factoren spelen een rol, alsook het aantal energieverslinders in huis :

> de aanwezigheid van een verwarmingssysteem op elektriciteit zorgt voor aanzienlijke verschillen, net als die van een gecontroleerd mechanisch ventilatiesysteem
> het metertype (enkel, tweevoudig, uitsluitend nacht)
> de elektrische voorzieningen (aantal, moderniteit, energie-efficiëntie)
> de grootte van de woning

Gezien een gemiddeld gezin statistisch gezien uit 2,4 personen bestaat, zal het verbruik ook iets hoger liggen dan 3900 kWh.

De federale regulator (CREG) en Eurostat gaan uit van 3500 kWh elektriciteit per jaar voor een standaardgezin. Dat is weliswaar een theoretisch cijfer, maar het steunt wel op de kennis van de markt. Het wordt dan ook als ‘de’ referentie gebruikt om de elektriciteitsprijzen van de leveranciers op eenzelfde basis te kunnen vergelijken.

In Vlaanderen rekent de Vlaamse regulator (VREG) op een verbruik van gemiddeld 3305 kWh van de leveringspunten op het Vlaams grondgebied (dus van de woningen).
In Brussel gaat de regionale regulator (Brugel) ervan uit dat de gemiddelde klant 2036 kWh per jaar verbruikt.
In Wallonië schat de Waalse regulator (CWaPE) het verbruiksgemiddelde in op 2000 kWh per gezin.
Dat er verschillen zijn, is dus meer dan duidelijk. Maar hoe weet je nu of je te veel elektriciteit verbruikt? Of net heel weinig?

De extreme gevallen: van 600 tot 12 500 kWh elektriciteit

De kleine elektriciteitsverbruiker

Het elektriciteitsverbruik kan van gezin tot gezin heel erg verschillen.

De kleine verbruiker heeft aan 600 kWh per jaar genoeg. Dat is bijvoorbeeld het geval voor wie een studio of kot huurt. Een alleenstaande met normale elektriciteitsbehoeften wordt geacht 1200 kWh te verbruiken. Daarmee behoort hij ook tot de zuinigste energieverbruikers.

De gemiddelde elektriciteitsverbruiker

De gemiddelde verbruiker is dus een gezin dat 3500 kWh per jaar verbruikt.

De grote elektriciteitsverbruiker

Gezinnen met een groot elektriciteitsverbruik hebben 7500 kWh nodig. De ‘volledig elektrische’ klant, die zich dus ook met stroom verwarmt, overschrijdt zelfs 12 500 kWh. In dat geval wordt het ten stelligste aangeraden om – ten minste gedeeltelijk – zelf elektriciteit te produceren.

Herken je jezelf in een van deze profielen? Om te weten te komen welk type elektriciteitsverbruiker je bent, is er onze test “Ben jij een zuinige of een grote elektriciteitsverbruiker”!