Elektriciteit: prijs, kWh, productie en leveranciers

We gebruiken elke dag elektriciteit, maar dat wil niet zeggen dat we weten wat een kWh is, hoe elektriciteit wordt geproduceerd of hoe ze in onze woning terechtkomt. We geven een antwoord op deze vragen zodat je een echte elektriciteitsexpert wordt.
Laetitia M.
01/09/2020 |
  • 1. Wat is elektriciteit?
  • 2. Hoe wordt elektriciteit geproduceerd?
  • 3. Hoe komt elektriciteit in onze woning terecht?
  • 4. Wat is een kWh (kilowattuur)?
  • 5. Hoeveel kost 1 kWh?
  • 6. Kan je thuis elektriciteit opslaan?

1. Wat is elektriciteit?

Elektriciteit werd al in 600 voor Christus ontdekt! Toen de Griek Thales een stuk barnsteen over een doek wreef, stelde hij vast dat de steen kleine, lichte deeltjes aantrok. Hij had zomaar even statische elektriciteit ontdekt. Het woord ‘elektriciteit’ zelf werd in zijn huidige betekenis voor het eerst gebruikt in 1600 door William Gilbert. Het komt van het Griekse ‘êlektron’, en dat betekent … ‘barnsteen’. Maar het was pas in 1800 dat Volta een manier vond om een elektrische stroom te produceren.

Maar wat is elektrische stroom eigenlijk? Het is energie die geproduceerd wordt door de verplaatsing van geladen deeltjes in een geleidend materiaal onder invloed van een potentiaalverschil. Het is de verplaatsing van de ladingen (+ of -) die elektrische stroom genereert. Elektrische stroom gaat van de positieve pool naar de negatieve pool.

2. Hoe wordt elektriciteit geproduceerd?

Om een elektrisch circuit te creëren, worden de elektronen gedwongen om zich van een punt naar een ander punt te verplaatsen. Om een grote hoeveelheid stroom te produceren, wordt die reactie herhaald, maar op grotere schaal. Als energiebron wordt er dan water, stoom, gas, wind, … gebruikt, die op hun beurt bijvoorbeeld een turbine doen draaien of een motor die aan een wisselstroomgenerator gekoppeld is. Een variabel magnetisch veld dat gegenereerd wordt door draaiende magneten in de wisselstroomgenerator produceert elektriciteit.

> De verschillende manieren om elektriciteit te produceren

We zetten enkele manieren om elektriciteit te produceren op een rijtje:
– Een thermische centrale op gas, biomassa of steenkool (maar niet in België)
– Een nucleaire centrale
– Een waterkrachtcentrale
– Fotovoltaïsche zonnepanelen
– Windmolens
– Een geothermische centrale

Ons land produceert enorm veel elektriciteit. Ontdek hier hoe er in België elektriciteit wordt geproduceerd.

3. Hoe komt elektriciteit in onze woning terecht?

Dankzij een transportnetwerk: de hoogspanningskabels van Elia. Maar voor de elektrische spanning in onze woningen terechtkomt, wordt ze eerst geleidelijk aan verminderd in de transformatoren. De elektriciteit wordt vervolgens naar de woningen geleid via het distributienetwerk van Ores, Sibelga, Fluvius of Resa. Ze loopt langs middenspanningskabels waarna andere transformatoren de spanning opnieuw verlagen tot 230 of 400 V. Daarna kan de elektriciteit haar weg verderzetten naar de laagspanningskabels die de steden van stroom voorzien voor ze toekomt bij de hoofdzekering van onze woning die de stroom laat doorgaan of tegenhoudt.

4. Wat is een kWh? Definitie van de kilowattuur

De kilowattuur of kWh is de meeteenheid van elektrische stroom. 1 kWh komt overeen met de energie die verbruikt wordt door een apparaat met een vermogen van 1.000 watt (1 kW) gedurende een uur. Zo verbruikt een lamp van 60 watt die een uur lang brandt 0,06 kWh. Naar schatting bedraagt het gemiddelde elektriciteitsverbruik van een Belgisch gezin 3500 kWh/jaar.

5. Hoeveel kost 1 kWh?

De prijs van de kWh hangt af van 3 factoren:

> je elektriciteitsleverancier
> je elektriciteitscontract of -abonnement (vast tarief, variabel tarief)
> je metertype (elektromechanisch of digitaal, normaal of tweevoudig)

Bij ENGIE kan je online een elektriciteitscontract aangaan of door te bellen naar het nummer 078 35 33 33. Neem dan wel even je huidige factuur bij de hand. Daar kan je de EAN nummer(s) terugvinden. Dat is makkelijk ☺.

Goed om weten: de prijzen van gas en elektriciteit veranderen continu. Voor je contract heb je 2 mogelijkheden: ofwel kies je voor een geïndexeerde energieprijs: dan geniet je altijd de prijs van de maand. Je weet dan niet op voorhand welke prijs je over 3 of 6 maand zal betalen. Wil je zeker zijn dat je energieprijs gedurende een langere tijd niet kan stijgen, dan kies je beter voor een vaste prijs. Dan blijft de prijs gedurende de hele duur van het contract hetzelfde.

Let wel, de basisprijs van de kWh houdt geen rekening met de transport- en distributiekosten noch met de belastingen, maar is wel inclusief 21% btw. Al deze elementen samen bepalen het totaalbedrag van je energiefactuur. Die energiefactuur is trouwens niet dezelfde in Wallonië, Vlaanderen en Brussel.

De goedkoopste elektriciteit blijft echter de elektriciteit die je niet verbruikt. Volg daarom deze 5 tips om je energiefactuur te verlagen.

Daling van de energieprijzen

De elektriciteits- en gasprijzen zijn sinds eind 2019 gedaald. En daar zijn verschillende redenen voor …

Zo veroorzaakte de Covid-19-pandemie uiteraaren daling van de vraag door de economische vertraging. Maar daarvoor al zorgde de zachte winter van 2019-2020 voor een gasoverschot. En op de energiemarkten komen de prijzen nu eenmaal tot stand volgens de wet van vraag en aanbod … Ook de daling van de aardolieprijzen beïnvloedde die van de elektriciteit.

De daling (of stijging) van de prijzen voor de consument weerspiegelt de prijsevolutie op de groothandelsmarkten. Deze video legt uit hoe de elektriciteitsprijzen worden bepaald. 

Hoe worden elektriciteitsprijzen gevormd
play-fwd

Hoe lang zullen deze lage prijzen aanhouden? Zullen de prijzen nog meer dalen? Of moeten we ons schrap zetten voor een nieuwe stijging? Dat kan helaas niemand voorspellen …

6. Kan je thuis elektriciteit opslaan?

Vandaag kan je dankzij thuisbatterijen, zoals de Tesla Powerwall, thuis elektriciteit opslaan. En dat is vooral interessant voor wie zelf groene energie produceert met zonnepanelen. Zo kan je meer gebruik maken van je zelfgeproduceerde elektriciteit en ben je minder afhankelijk van de schommelingen van de energieprijzen.

Investeren in een thuisbatterij heeft echter plus- en minpunten. Momenteel is het voordeel pas echt interessant als je een zelfverbruik van bijna 100% zou kunnen garanderen (wat moeilijk is voor een correct bemeten fotovoltaïsch systeem) en als de prijs van de batterijen zou dalen … Thuisbatterijen zijn met andere woorden financieel nog niet interessant, maar dat zouden ze in een nabije toekomst wel moeten worden.