Elektriciteit: prijs, kWh, productie en leveranciers

We gebruiken elke dag elektriciteit, maar dat wil niet zeggen dat we weten wat een kWh is, hoe elektriciteit wordt geproduceerd of hoe ze in onze woning terechtkomt. We geven een antwoord op deze vragen zodat je een echte elektriciteitsexpert wordt.

19/10/2018 -
Laetitia M.
  • 1. Wat is elektriciteit?
  • 2. Hoe wordt elektriciteit geproduceerd?
  • 3. Hoe komt elektriciteit in onze woning terecht?
  • 4. Wat is een kWh (kilowattuur)?
  • 5. Hoeveel kost 1 kWh?
  • 6. Kan je thuis elektriciteit opslaan?

1. Wat is elektriciteit?

Elektriciteit werd al in 600 voor Christus ontdekt! Toen de Griek Thales een stuk barnsteen over een doek wreef, stelde hij vast dat de steen kleine, lichte deeltjes aantrok. Hij had zomaar even statische elektriciteit ontdekt. Het woord ‘elektriciteit’ zelf werd in zijn huidige betekenis voor het eerst gebruikt in 1600 door William Gilbert. Het komt van het Griekse ‘êlektron’, en dat betekent … ‘barnsteen’. Maar het was pas in 1800 dat Volta een manier vond om een elektrische stroom te produceren.

Maar wat is elektrische stroom eigenlijk? Het is energie die geproduceerd wordt door de verplaatsing van geladen deeltjes in een geleidend materiaal onder invloed van een potentiaalverschil. Het is de verplaatsing van de ladingen (+ of -) die elektrische stroom genereert. Elektrische stroom gaat van de positieve pool naar de negatieve pool.

2. Hoe wordt elektriciteit geproduceerd?

Om een elektrisch circuit te creëren, worden de elektronen gedwongen om zich van een punt naar een ander punt te verplaatsen. Om een grote hoeveelheid stroom te produceren, wordt die reactie herhaald, maar op grotere schaal. Als energiebron wordt er dan water, stoom, gas, wind, … gebruikt, die op hun beurt bijvoorbeeld een turbine doen draaien of een motor die aan een wisselstroomgenerator gekoppeld is. Een variabel magnetisch veld dat gegenereerd wordt door draaiende magneten in de wisselstroomgenerator produceert elektriciteit.

> De verschillende manieren om elektriciteit te produceren

Om elektriciteit te produceren, wordt er vandaag gebruik gemaakt van verschillende al dan niet hernieuwbare energiebronnen. Elektriciteit kan geproduceerd worden in centrales, maar particulieren kunnen ook zelf elektriciteit produceren voor hun woning. Ze kunnen met andere woorden aan zelfproductie gaan doen en zo evolueren naar een woning die (bijna) zelfvoorzienend is in elektriciteit. En kiezen voor groene elektriciteit dankzij zonnepanelen of een kleine windmolen, zoals een windboom.

We zetten enkele manieren om elektriciteit te produceren op een rijtje:
– Een thermische centrale op steenkool, gas of biomassa
– Een nucleaire centrale
– Een waterkrachtcentrale
– Fotovoltaïsche zonnepanelen
– Windmolens
– Een geothermische centrale

3. Hoe komt elektriciteit in onze woning terecht?

Dankzij een transportnetwerk: de hoogspanningskabels van Elia. Maar voor de elektrische spanning in onze woningen terechtkomt, wordt ze eerst geleidelijk aan verminderd in de transformatoren. De elektriciteit wordt vervolgens naar de woningen geleid via het distributienetwerk van Ores, Sibelga, Fluvius of Resa. Ze loopt langs middenspanningskabels waarna andere transformatoren de spanning opnieuw verlagen tot 230 of 400 V. Daarna kan de elektriciteit haar weg verderzetten naar de laagspanningskabels die de steden van stroom voorzien voor ze toekomt bij de hoofdzekering van onze woning die de stroom laat doorgaan of tegenhoudt.

4. Wat is een kWh? Definitie van de kilowattuur

De kilowattuur of kWh is de meeteenheid van elektrische stroom. 1 kWh komt overeen met de energie die verbruikt wordt door een apparaat met een vermogen van 1.000 watt (1 kW) gedurende een uur. Zo verbruikt een lamp van 60 watt die een uur lang brandt 0,06 kWh. Naar schatting bedraagt het gemiddelde elektriciteitsverbruik van een Belgisch gezin 3.500 kWh/jaar.

5. Hoeveel kost 1 kWh?

De prijs van de kWh hangt af van 3 factoren:

> je elektriciteitsleverancier
> je elektriciteitscontract of -abonnement (vast tarief, variabel tarief)
> je metertype (normaal, tweevoudig, uitsluitend nacht)

Bij ENGIE kan je online een elektriciteitscontract aangaan of door te bellen naar het nummer 078 35 33 33. Neem dan wel even je energieovernamedocument bij de hand. Dat is lekker makkelijk ☺.

Goed om weten: net zoals de prijs voor aardgas, is ook die voor elektriciteit – en dus voor de kWh – variabel. Hij wordt onder andere beïnvloed door de brandstofprijs. Kies je voor een geïndexeerd variabel elektriciteitstarief, dan weet je niet welke prijs je over 3 maand, 6 maand of een jaar zult betalen. Ga je voor een vaste prijs, dan blijft de elektriciteitsprijs gedurende de hele duur van het contract dezelfde.

Let wel, de basisprijs van de kWh houdt geen rekening met de transport- en distributiekosten noch met de belastingen, maar is wel inclusief 21% btw. Al deze elementen samen bepalen het totaalbedrag van je energiefactuur. Die energiefactuur is trouwens niet dezelfde in Wallonië, Vlaanderen en Brussel.

De goedkoopste elektriciteit blijft echter de elektriciteit die je niet verbruikt. Volg daarom deze 5 tips om je energiefactuur te verlagen.

Stijging van de elektriciteitsprijs

In 1 jaar tijd is de elektriciteitsprijs met 65% gestegen op de groothandelsmarkt. Volgens de CWaPE – de Waalse regulator – zou ook de factuur voor de gemiddelde consument in de loop van de 6 eerste maanden van 2018 met 32 € gestegen zijn. In het 2e semester van 2018 zou die stijging even hoog kunnen oplopen.

Hoe komt dat? De prijsstijging voor de consument weerspiegelt voornamelijk de prijsevolutie op de groothandelsmarkt. Omdat de prijzen voor gas, steenkool en CO2 stijgen, liggen ook de elektriciteitsprijzen sinds een jaar hoger. Het is een tendens die niet alleen in België, maar ook in onze buurlanden wordt vastgesteld.

Het is dus niet de stopzetting van de nucleaire centrales die de elektriciteitsprijs beïnvloedt. Het gaat om een – tijdelijk – probleem van vraag en aanbod. De tijdelijke onbeschikbaarheid van het nucleaire park zal slechts een beperkte impact hebben voor de consument, zeker voor klanten met een vaste prijs. Bovendien zou dat probleem van de baan moeten zijn zodra de centrales opnieuw aan de slag gaan.

6. Kan je thuis elektriciteit opslaan?

Vandaag kan je dankzij thuisbatterijen, zoals de Tesla Powerwall, thuis elektriciteit opslaan. En dat is vooral interessant voor wie zelf groene energie produceert met zonnepanelen. Zo kan je meer gebruik maken van je zelfgeproduceerde elektriciteit en ben je minder afhankelijk van de schommelingen van de energieprijzen.

Investeren in een thuisbatterij heeft echter plus- en minpunten. Momenteel is het voordeel pas echt interessant als je een zelfverbruik van bijna 100% zou kunnen garanderen (wat moeilijk is voor een correct bemeten fotovoltaïsch systeem) en als de prijs van de batterijen zou dalen … Thuisbatterijen zijn met andere woorden financieel nog niet interessant, maar dat zouden ze in een nabije toekomst wel moeten worden.