Is jouw groene energie hernieuwbaar en Belgisch?

Eind 2021 genieten 1 miljoen Belgische gezinnen een groen elektriciteitscontract, voor hernieuwbare energie die volledig in België, dus lokaal, geproduceerd wordt, met zonneparken, windturbines of waterkrachtcentrales van ENGIE.
Laetitia M.
20/12/2021 |

Deze vraag hoor je regelmatig: “Uit mijn stopcontact komt dezelfde elektriciteit als bij mijn buurman, ongeacht of ik al dan niet een groenestroomcontract heb!” Dat klopt! Het is dezelfde elektriciteit, maar met dit verschil dat met een groen contract jouw leverancier belooft dat hij hernieuwbare energie produceert voor alle elektriciteit die jij verbruikt. We leggen dit even uit.

Hoe wordt elektriciteit geproduceerd?

De elektriciteit die bij ons uit het stopcontact komt, is het resultaat van een energiemix.

  • De stroom die wij verbruiken, komt gedeeltelijk uit hernieuwbare energiebronnen (wind- en zonne-energie, biomassa, waterkracht, …). Dit is groene energie.
  • Een ander gedeelte is afkomstig uit gas- of kerncentrales. Er zijn ook steenkoolcentrales, maar niet in België. Dit noemen we grijze energie.

Beide soorten energie kunnen in België worden opgewekt, maar ook in het buitenland. Indien nodig kunnen wij energie in België invoeren via het geïnterconnecteerd elektriciteitsnet. Die situatie roept enkele vragen op.

In welke mate is mijn elektriciteit groen?

En vooral: hoe kan ik er zeker van zijn dat ze lokaal wordt geproduceerd door mijn elektriciteitsleverancier? Hernieuwbare energie vormt nu nog maar een deel van de totale elektriciteitsproductie in België (zie verder). De elektriciteit die het net levert, is dus een combinatie van groene en grijze energie.

Waarom zou je dan een groen elektriciteitscontract afsluiten? Daarvoor zijn er vele goede redenen: om de groenestroomproductie te steunen, bij te dragen aan de energietransitie, iets te doen voor de planeet en voor een meer koolstofneutrale toekomst. Want als je een groen contract kiest (zoals 1 000 000 gezinnen vóór jou), gaat je elektriciteitsleverancier de verbintenis aan om evenveel groene energie te produceren of aan te kopen als jij verbruikt.

ENGIE produceert 100% van je groene energie in België, uit hernieuwbare bronnen

Sommige leveranciers wekken zelf lokaal duurzame elektriciteit op, dus op korte afstand van hun klanten. Ook ENGIE doet dat en het is zelfs de grootste Belgische producent van hernieuwbare energie, onder andere dankzij:

  • 191 onshore en offshore windturbines
  • 8 waterkrachtcentrales langs rivieren en stuwdammen en 1 pompaccumulatiecentrale (Coo)
  • 1 biomassacentrale (Rodenhuize) die jaarlijks genoeg elektriciteit produceert om 433 000 gezinnen van stroom te voorzien
  • 8000 klanten die bijdragen met hun zonnepanelen bijdragen tot de productie van groene stroom in België.

De totale productiecapaciteit bedraagt 850 MW (op 01/12/2021) en ENGIE breidt die nog voortdurend uit. Want ENGIE droomt van een nog groenere toekomst. De stroomproductie uit windenergie zou eind 2030 al meer dan 1000 MW moeten bedragen. Wij mikken op 1000 MW uit offshore-windturbines en 250 MW uit zonnepanelen.

Interessant weetje: sommige energieleveranciers produceren weinig of zelfs helemaal geen hernieuwbare energie. Zij kopen “Garanties van Oorsprong” (GO) bij Belgische of buitenlandse producenten (vooral uit Scandinavië). GO’s bewijzen dat het om groene energie gaat.

Wat is het aandeel van hernieuwbare energie in België?

In 2020 maakte hernieuwbare energie 18,6% van de totale elektriciteitsproductie in België uit. Dat is 31% meer dan in 2019! De grootste bijdrage (+/- 75%) is afkomstig van windturbines op land en op zee, gevolgd door zonne-energie. Biomassa komt op de derde plaats, met een klein aandeel.

Een van de prioriteiten van de Europese Unie is het aandeel van de hernieuwbare energiebronnen in ons elektriciteitsverbruik vergroten. Dit is essentieel om de klimaatdoelstellingen te halen en ENGIE werkt hieraan mee.

Wat kun jij doen om samen met ons een betere wereld tot stand te brengen en de klimaatstrijd te winnen? Ga voor een contract met groene stroom, voor 100% geproduceerd in België. Bovendien kun je ook zonnepanelen installeren, investeren in een energiecoöperatieve, en nog zoveel meer