Is jouw groene energie hernieuwbaar en Belgisch?

Zoals bijna 500 000 andere Belgen heb jij misschien ook een groen elektriciteitscontract. ENGIE produceert die groene energie volledig in België, dus lokaal, met zonneparken, windturbines, …

09/09/2020 -
Laetitia M.

Eerst beantwoorden we een vraag die je regelmatig hoort: “Uit mijn stopcontact komt dezelfde elektriciteit als bij mijn buurman, ongeacht of ik al dan niet een groenestroomcontract heb!” Dat klopt! Het is dezelfde elektriciteit, maar met dit verschil dat met een groen contract jouw leverancier belooft dat hij hernieuwbare energie produceert voor alle elektriciteit die jij verbruikt. We leggen dit even uit.

Hoe wordt elektriciteit geproduceerd?

De elektriciteit die bij ons uit het stopcontact komt, is het resultaat van een energiemix.

  • De stroom die wij verbruiken, komt gedeeltelijk uit hernieuwbare energiebronnen (wind- en zonne-energie, biomassa, waterkracht, …). Dit is groene energie.
  • Een ander gedeelte is afkomstig uit gas- of kerncentrales. Er zijn ook steenkoolcentrales, maar niet in België. Dit noemen we grijze energie.

Beide soorten energie kunnen in België worden opgewekt, maar ook in het buitenland. Indien nodig kunnen wij energie in België invoeren via het geïnterconnecteerd elektriciteitsnet. Die situatie roept enkele vragen op.

In welke mate is mijn elektriciteit groen?

En vooral: hoe kan ik er zeker van zijn dat ze lokaal wordt geproduceerd door mijn elektriciteitsleverancier? Hernieuwbare energie vormt nu nog maar een deel van de totale elektriciteitsproductie in België (zie verder). De elektriciteit die het net levert, is dus een combinatie van groene en grijze energie.

Waarom zou je dan een groen elektriciteitscontract afsluiten? Daarvoor zijn er vele goede redenen: om de groenestroomproductie te steunen, bij te dragen aan de energietransitie en op jouw niveau iets te doen voor de planeet. Want als je een groen contract kiest, gaat je elektriciteitsleverancier de verbintenis aan om evenveel groene energie te produceren of aan te kopen als jij verbruikt.

ENGIE produceert lokaal en hernieuwbaar

Sommige leveranciers wekken zelf lokaal duurzame elektriciteit op, dus op korte afstand van hun klanten. Ook ENGIE doet dat en het is zelfs de grootste Belgische producent van hernieuwbare energie dankzij:

  • 42 MW uit zonnepanelen
  • 383 MW uit windturbines
  • 22 MW uit waterkracht
  • 210 MW uit biomassa

De totale productiecapaciteit bedraagt 657 MW (op 01/09/2020) en ENGIE breidt die nog voortdurend uit. De stroomproductie uit windenergie zou eind 2020 al meer dan 500 MW moeten bedragen, dankzij meerdere projecten op het land en offshore (op zee).

Sommige energieleveranciers produceren weinig of zelfs helemaal geen hernieuwbare energie. Zij kopen “Garanties van Oorsprong” (GO) bij Belgische of buitenlandse producenten (vooral uit Scandinavië). GO’s bewijzen dat het om groene energie gaat. 

Wat is het aandeel van hernieuwbare energie in België?

In 2019 maakte hernieuwbare energie 18% van de totale elektriciteitsproductie in België uit. In 2010 was dat nog maar 6%. De grootste bijdrage (+/- 75%) is afkomstig van windturbines op land en op zee, gevolgd door zonne-energie. Biomassa komt op de derde plaats, met een klein aandeel.

Een van de prioriteiten van de Europese Unie is het aandeel van de hernieuwbare energiebronnen in ons elektriciteitsverbruik vergroten. Dit is essentieel om de klimaatdoelstellingen te halen en ENGIE werkt hieraan mee.

Wat kun jij doen om samen met ons een betere wereld tot stand te brengen en de klimaatstrijd te winnen? Ga voor een contract met groene stroom, voor 100% geproduceerd in België, installeer zonnepanelen, investeer in een energiecoöperatieve zoals Electrabel CoGreen, waarmee je aandelen in een windturbineproject koopt, en nog zoveel meer