PMD en papier sorteren: hoe moet het en hoe moet het niet?

Afval sorteren in de witte, gele, blauwe, roze, groene zak … Niet zo simpel. Maar fouten bij het sorteren bemoeilijken het recyclageproces en doen afbreuk aan de kwaliteit van het gerecycleerde materiaal. Een overzicht inclusief de nieuwe regels voor de blauwe zak in 2021.
Suzanne M.
23/10/2020 |
Iedereen heeft er wel al eens een discussie over gehad met collega’s of gezinsleden: “Moet je die waterfles nu in de lengte of in de hoogte verpletten?” “Moeten papieren servetten in de restafval zak of bij het papier en karton?” en “Wat doen we met de yoghurtpotjes?” We willen dus allemaal zo goed mogelijk sorteren om ons afval een nieuw leven te geven en de impact ervan op het milieu te beperken.

Glas

DOEN

> Gebruik de glasbak. Dat doen we meestal wel goed. Wit glas gaat in de witte glasbak, gekleurd glas in de groene. De reden? Alleen kleurloos glas kan worden gerecycleerd tot kleurloos glas. In sommige Vlaamse gemeentes wordt glas echter nog steeds aan huis opgehaald.

NIET DOEN 

> De doppen op de flessen laten en de dekseltjes op de potten: die moeten bij het PMD.

> Uitspoelen

> Glazen schotels of gebroken drinkglazen in de glasbak gooien. Die hebben namelijk een andere chemische samenstelling dan flessen en bokalen, waardoor ze op een hogere temperatuur moeten worden gesmolten. Hetzelfde geldt voor porselein, aardewerk en keramiek. Waar moet je er dan mee naartoe? Naar het containerpark.

> Flessen met statiegeld in de glasbak gooien: je krijgt er in de winkel nog geld voor en bovendien kunnen ze worden hergebruikt zonder dat het glas eerst hoeft gesmolten te worden. Flessen met statiegeld worden gereinigd, gesteriliseerd en opnieuw gevuld.

PMD (blauwe zak)

Wat mag er in het PMD? Antwoord: plastic, metaal en drankkartons. Maar niet zomaar allemaal!

DOEN

> Plastic: alleen flessen en bussen van bijvoorbeeld water, frisdrank, melk, wasmiddel, shampoo, … Die zijn gemaakt van PET (afkorting voor polyethyleentereftalaat) of HDPE (afkorting voor hogedichtheidpolyethyleen). De doppen mogen erop blijven. 

In sommige gemeentes of intercommunales in Vlaanderen en in Wallonië, werd de “nieuwe blauwe zak” al ingevoerd als test.. Daar mag je ook ander afval in stoppen: yoghurtpotjes, tubes tandpasta, verpakkingen in zacht plastic, botervlootjes, beschermfolie, … Deze “nieuwe blauwe zak” maakt begin 2021 zijn opwachting in Brussel en zal ten laatste eind 2021 ook in Wallonië en in Vlaanderen gebruikt worden. Wil je weten wanneer jouw gemeente aan de beurt is, geef dan je postcode in op de site De nieuwe blauwe zak.

Moet je de flessen platduwen? En druk je ze plat in de lengterichting of van boven naar beneden? Dat hangt af van de sorteerinstallatie en die verschilt van land tot land en van streek tot streek. In België is het Fost Plus dat het recyclageproces coördineert. En hun advies is duidelijk: platdrukken in de lengte. Zo win je plaats in de zak. En tijdens het sorteerproces in de fabriek rolt een platgedrukte fles niet weg zodat de optische sensor ze zeker niet kan missen.

> Metaal: aluminiumbakjes, conservenblikken, blikken van wit ijzer, drankblikjes (die je mag platdrukken om plaats te winnen, maar verplicht is het niet), zelfs spuitbussen voor voeding of cosmetica en kroonkurken en doppen.

> Drankkartons: van bijvoorbeeld melk, fruitsap of soep. Ook die mag je platdrukken om plaats te winnen.

NIET DOEN

> Voeding in de verpakkingen laten. Verwijder altijd goed alle inhoud uit de flessen en bussen voor je ze bij het PMD gooit. Dat geldt trouwens voor alle afval. Ze echt afwassen hoeft niet. Een grondige reiniging gebeurt in de fabriek. Bokalen en flessen afwassen is trouwens een van de 8 milieuvriendelijke handelingen die toch niet zo ecologisch zijn.

> Aluminiumfolie. Dat is te fijn om efficiënt te worden gerecycleerd. Zodra het in de oven gaat om te worden omgevormd tot grondstof, vergaat het in plaats van te smelten.

> Bussen van bijtende middelen. Die verpakkingen herken je aan de pictogrammen (bijtende stoffen, doodskop, …). Dergelijke bussen en flessen hebben ook altijd een veiligheidsdop (bv. ontstopper, ontkalker, …), en bevatten chemische vloeistoffen (pesticiden, insecticiden, verf, …). Ze moeten naar het containerpark.

> Zakken van chips of koffie. Zakken chips of koffie hebben inderdaad een laagje aluminium. Ze mogen echter wel in de “nieuwe blauwe zak” gegooid worden.

Papier en karton

Afhankelijk van je gewest worden papier en karton al dan niet opgehaald in een (gele) zak.

DOEN

Onder ‘papier en karton’ verstaan we papier, kranten, tijdschriften, enveloppen, karton, … Reclame haal je uit het plastic hoesje en het plastic lint verwijder je van rond je stapel kranten. Ook lijm of kleefmiddelen om kartonnen dozen dicht te houden mogen niet bij het papier of karton. Die stoffen verstoren het recyclageproces.

In sommige gemeenten bestaat de gele zak niet en mag het papier en karton in een kartonnen doos aangeboden worden of met een natuurtouw errond in stapels van maximaal 15 kg, zonder metalen draadjes of plakband.

NIET DOEN

> Vuil karton. Vettige frietzakjes, vuile pizzadozen of diepvriesverpakkingen, vuil keukenpapier maar ook behangpapier en cellofaan moeten bij het huishoudelijk afval. Die bevatten namelijk stoffen die een negatieve invloed hebben op de recyclage.

> Mappen. Mappen bevatten metalen onderdeeltjes. Ze mogen dus niet bij het papier en karton.

Groenafval

Afhankelijk van je gewest moet groenafval in de groenbak, de groenzak of in Brussel de compostzak.

DOEN

> Verwerk je keukenafval zelf. Een composthoop bij je thuis is een uitstekend idee. Logisch ook, want de helft van al ons afval is groenafval! In een composthoop kunnen maaltijdresten, groenteschillen, koffiegruis, maar ook gebruikt keukenpapier, kruiden en bladeren rustig vergaan.

Plastic flessen druk je in de lengte plat

> Maak onderscheid tussen tuinafval en keukenafval. Over het algemeen mag je in je groenbak of groenzak zowel tuinafval (gemaaid gras enz.) als keukenafval (maaltijdresten enz.) aanbieden. Maar bepaalde gemeenten maken hierin een onderscheid. In Brussel bijvoorbeeld is er een groen-wit gestreepte zak voor tuinafval en een oranje zak voor keukenafval.

NIET DOEN

> Aarde bij je tuinafval. Aarde, zand, kiezel, dierlijke resten en dergelijke horen niet bij groenafval. Ook houten stokken, takken en boomstronken mogen niet, omdat die te veel tijd vragen om te vergaan.

> Mosselen. Bij het keukenafval zijn wel enkele uitzonderingen. Geen kattenbakvulling, as, sigarettenpeuken of luiers … Op bepaalde plaatsen zijn schelpen (van eieren of mosselen bijvoorbeeld) wel toegelaten, op andere plaatsen dan weer niet. Hetzelfde geldt voor dierlijke producten (vis, vlees, zuivel). Bij twijfel kijk je dus best eens naar de voorschriften van jouw huisvuilcommunale.

Ander afval

Tot slot moet je tal van andere specifieke soorten afval via het juiste kanaal recycleren:

> Bebat zamelt oude batterijen in;

> Recupel lampen en elektrische apparaten;

> Valorfrit frituurolie;

> Valorlub motorolie;

> Recytyre versleten banden.

De inzamelpunten hiervoor vind je in supermarkten, containerparken, winkels, …

Nog enkele tips

Gemeentes organiseren ook de ophaling van grof huisvuil en ander specifiek afval: daaronder hoort alles wat niet in het huishoudelijk afval mag of wat je niet naar het containerpark kan brengen. De ophalingsdata kun je opvragen bij je gemeentebestuur of de milieupartner van je provincie.

Het enige wat jij nu nog moet doen, is je vuilnis op de juiste dag buitenzetten. Heel handig hierbij is de afvalophaalkalender die je aan het begin van ieder jaar in de bus krijgt. Wordt je vuilniszak niet meegenomen en kleeft er een rode sticker op? Dan heb je verkeerd gesorteerd. Leer uit je fouten! Want een geweigerde zak kan je – in theorie – een boete opleveren.

Twijfel je nog steeds wat je in welke zak mag stoppen? Geef dan je postcode in op de site Beter Sorteren en kies het type verpakking. Zo weet je meteen in welke zak het hoort!

Wil je je vuilniszakken wat lichter maken? Dan kun je er nog altijd naar streven om als gezin zonder afval te leven.