Verplichtingen van de huurder voor het onderhoud van de verwarmingsketel

Gebeurt het onderhoud van de verwarmingsketel op kosten van de huurder? En wat met herstellingen aan die ketel? Kortom, wat zijn de verplichtingen van de huurder en de eigenaar op het vlak van verwarming?
Paul D.
20/12/2021 |

Wie verwarming zegt, zegt ook ketelonderhoud. En daar kan de huurder niet onderuit. De huurder moet de verwarmingsketel zelfs verplicht laten onderhouden. Hij moet er immers voor zorgen dat de woning die hij huurt in goede staat blijft. Toch zijn er wat de verwarming betreft ook enkele verduidelijkingen nodig over de verplichtingen van de huurder en de eigenaar … Zowel voor het onderhoud als voor de herstellingen.

Onderhoud en periodieke controle van de ketel

De huurder moet altijd de 2 laatste attesten bewaren.

We hebben het allemaal over het ‘onderhoud van de verwarmingsketel’. Toch is er in Wallonië en Brussel een verschil tussen het onderhoud en de periodieke controle. In Vlaanderen bestaat dat onderscheid niet.

> Bij het onderhoud wordt de ketel afgesteld om defecten en brandstofverspilling te vermijden (8 tot 10% voor gas, ofwel een besparing tot 100 €/jaar voor een gemiddeld gezin) en om ervoor te zorgen dat de ketel veilig werkt.

> Bij een periodieke controle is het de bedoeling om na te gaan of de verwarmingsketel de werkingscriteria volgt en of de ruimte waarin hij is geplaatst aan de normen voldoet.

In de praktijk gebeuren het onderhoud en de periodieke controle tegelijkertijd. Voor het onderhoud is er geen verplichte frequentie (tenzij dat in je huurcontract staat, dus kijk het zeker na!). De periodieke controle moet echter elk jaar, om de twee jaar of om de drie jaar worden uitgevoerd naargelang van het type verwarmingsketel (gas, stookolie, …) en het Gewest waarin je woont. Alle details hierover vind je in ons artikel ‘Onderhoud van je cv-ketel: het is belangrijk en wel om deze 4 redenen’.

Maar wie moet nu precies het onderhoud en/of de periodieke controle verplicht laten uitvoeren? In beide gevallen is dat de huurder. Bovendien moet hij hier steeds een erkend technicus voor inschakelen. En de rekening? Die is ook voor de huurder.

Opgelet: in je huurcontract kan vermeld staan dat de eigenaar zelf voor het onderhoud en/of de controle zorgt. Hij kan de huurder wel vragen om hem dat terug te betalen.

Wat zijn de gevolgen als de huurder de ketel niet onderhoudt?

Is de verwarmingsketel defect omdat hij niet correct werd onderhouden? Dan zou het kunnen dat de huurder de herstellingskosten volledig of gedeeltelijk moet betalen. De eigenaar kan de zaak zelfs voor de vrederechter brengen als de huurder zijn verplichtingen niet nakomt.

Als de technicus vaststelt dat de ketel niet goed werkt en/of niet veilig is, dan heb je in Vlaanderen 3 maanden de tijd om de tekortkomingen weg te werken. Dat kan door de ketel te vervangen of door andere noodzakelijke maatregelen: je erkend technicus kan je daarbij adviseren. Na het wegwerken van deze gebreken, moet een nieuw reinigings- en verbrandingsattest worden opgesteld.

Tot slot, mocht er brand ontstaan omdat de ketel niet werd onderhouden, dan kan de verzekering weigeren om de schadevergoeding te betalen.

Moet de huurder een bewijs van het onderhoud geven?

De huurder moet de eigenaar – als hij dat vraagt – het attest van periodieke controle kunnen voorleggen dat werd afgeleverd door de technicus. Bovendien moet de huurder de 2 laatste attesten bewaren. Wanneer de huurder de woning verlaat, moet hij de eigenaar ook alle documenten over de verwarming bezorgen. Zo weet de nieuwe huurder wanneer de laatste controle heeft plaatsgevonden. Onze tip: omdat je de verwarmingsketel nog niet kent, volg je best deze 5 tips voor het beste rendement van je verwarmingsketel.

Wie draait op voor de herstellingen bij een defecte ketel

De eigenaar is verantwoordelijk voor grote en kleine herstellingen die te wijten zijn aan ouderdom, normaal gebruik of overmacht. Wordt de schade echter veroorzaakt door een slecht gebruik door de huurder of omdat de ketel niet werd onderhouden, dan moet de huurder de werken en herstellingen laten uitvoeren en betalen.

Een nieuwe cv-ketel installeren, gebeurt ook op kosten van de eigenaar (behalve wanneer de ketel moet worden vervangen omdat de huurder de vorige niet liet onderhouden).

Kortom, ben je huurder en heb je geen zin in problemen? Doe dan een beroep op ENGIE voor het onderhoud van je ketel: je ontvangt van ons een attest en wij geven je tijdig een seintje voor het volgende onderhoud!