Je browser is verouderd

<p>Download de bijgewerkte versie van je&nbsp;browser.</p>

Klik hier

×

Wat is energiedelen of persoon-aan-persoonverkoop?

We leggen je uit wat je moet weten over de verschillende systemen.

Energiedelen en persoon-aan-persoonverkoop zijn nu wettelijk mogelijk in alle regio’s van het land. Hierbij wordt een verbruiker een actieve afnemer door de energie die hij produceert maar niet meteen zelf kan verbruiken, ter beschikking te stellen van familie, vrienden of buren. Het gaat dus over het overschot aan elektriciteit, meestal opgewekt door zonnepanelen.

Deze uitwisseling kan op verschillende manieren gebeuren, afhankelijk van het aantal deelnemers, wat ze gemeenschappelijk hebben en de afstand die hen scheidt.

Belangrijk: Alle elektriciteit stroomt door het bestaande netwerk. 

element-info

Ontdek hier een artikel van de VREG met 4 cijfervoorbeelden, geldig in Vlaanderen.
Ontdek hier een artikel van RENOUVELLE met 3 cijfervoorbeelden, geldig in Brussel.
Ontdek hier een artikel van RENOUVELLE met 3 cijfervoorbeelden, geldig in Wallonië.

De persoon-aan-persoonverkoop van duurzame energie

Twee actieve afnemers, uit dezelfde regio , komen op basis van een overeenkomst en een prijs overeen dat het overschot aan hernieuwbare elektriciteit van de ene afnemer door de andere wordt verbruikt.

Onderaan deze pagina worden de stappen, per regio, uitgelegd.

Energiedelen binnen een gebouw

In dit geval delen verschillende actieve afnemers binnen een gebouw, op basis van een verdeelsleutel en een overeenkomst, de hernieuwbare elektriciteit die in/op het gebouw wordt geproduceerd om aan een deel van hun energiebehoefte te voldoen.

Onderaan deze pagina worden de stappen, per regio, uitgelegd.

Energiedelen in een energiegemeenschap

In dit geval verenigen verschillende actieve afnemers in de buurt zich, stellen ze een overeenkomst op en richten ze een rechtspersoon op om de verdeling van energie te organiseren. In een energiegemeenschap zijn andere activiteiten mogelijk zoals energieproductie, opladen van elektrische wagens of het aanbieden van energetische of flexibiliteitsdiensten.

Onderaan deze pagina worden de stappen, per regio, uitgelegd.

element-balance-tipped

Waarom is energiedelen nu toegestaan?

Het delen van energie zou financiële voordelen moeten bieden (lagere netwerkkosten, afhankelijk van je regio) maar heeft ook ecologische (lokale productie van hernieuwbare energie) en sociale (toegang tot gedecentraliseerde productiemiddelen en het verbinden van mensen) voordelen.

Welke vorm je ook kiest, de belangrijkste voorwaarden om deel te nemen aan energiedelen of persoon-aan-persoonverkoop, is dat alle deelnemers zich in dezelfde regio van het land situeren en digitale meters hebben.

Met deze meter kan de gelijktijdigheid tussen de productie en het verbruik opgevolgd worden, kwartier per kwartier. De elektriciteit die de ene actieve afnemer produceert kan dus niet op een andere moment, bijvoorbeeld ’s nachts, verbruikt worden door de andere actieve afnemer.

Weet dat deze voorwaarden kunnen variëren afhankelijk van de vorm van de verdeling en je regio.

De netbeheerder (Fluvius, Sibelga en voornamelijk ORES of RESA in Vlaanderen, Brussel en Wallonië) arrow-down-fwd
De netbeheerder moet controleren of de productie en het verbruik gelijktijdig plaatsvinden, dus dat het verbruik op hetzelfde moment plaatsvindt als de productie. Na de controle en de toewijzing van de geproduceerde energie, stuurt de netbeheerder de informatie die nodig is voor de facturatie en de opvolging naar de leveranciers en/of degene die verantwoordelijk is voor de verkoop of het energiedelen.
De energieleverancier arrow-down-fwd
De gedeelde energie zal niet voldoende zijn om steeds de volledige energiebehoefte van alle deelnemers te voorzien. Daarom moet elke deelnemer een energiecontract hebben met een energieleverancier, die niet zal tussenkomen in de relatie tussen de actieve afnemers.
De verantwoordelijke voor het delen of verkopen arrow-down-fwd

De deelnemers moeten een beheerder of contactpersoon aanwijzen die de relaties tussen de deelnemers zal beheren en met de netbeheerder zal communiceren. Meestal is dit de eigenaar van het injectiepunt (natuurlijke of rechtspersoon), dus degene die de energie produceert. De beheerskosten kunnen ook door deze beheerder aangerekend worden. 

De deelnemers arrow-down-fwd
Elke deelnemer krijgt twee facturen voor het energieverbruik. Eén ervan is afkomstig van de verantwoordelijke van de energiedeling of de persoon-aan-persoonverkoop en bevat enkel de verdeelde energie. De andere komt van de energieleverancier en is voor de extra energie die nodig is om de energiebehoefte te dekken. Afhankelijk van de regio zullen de netwerk- en distributiekosten van de gedeelde energie in een van deze rekeningen worden opgenomen.
De facilitator (Energie Commune in Brussel en Field Fischer in Wallonië) arrow-down-fwd

In Brussel (Energie commune) en Wallonië is een facilitator aangesteld om de actieve afnemers te helpen starten.

De regulator arrow-down-fwd
De regulator (VREG, Brugel en CWaPE in Vlaanderen, Brussel en Wallonië) moet, net als de netbeheerder, verwittigd worden indien een energiedelen-gemeenschap wordt opgericht. In Wallonië en Brussel is het voorafgaande akkoord van de regulator verplicht in het geval van energiedelen en in Wallonië moet de regulator ook vooraf zijn akkoord geven voor de persoon-aan-persoonverkoop.

Hoe vraag ik het ‘meetregime 3’ aan om mee te doen aan energiedelen of persoon-aan-persoonverkoop?

arrow-right

Je bent een residentiële klant? Dat kan hier.
Je bent een professionele klant? Dat kan hier.


Mogen de deelnemers verschillende energieleveranciers hebben?

arrow-right

Kan ik hulp krijgen?

arrow-right

Moet men eigenaar zijn van de installatie die hernieuwbare energie produceert?

arrow-right

Wat met de distributie- en transportkosten?

arrow-right

Rekent ENGIE administratieve verwerkingskosten aan voor deelname aan een energiegemeenschap, energiedelen of persoon-aan-persoonverkoop?

arrow-right

Zal ENGIE mijn contract aanpassen bij deelname aan een energiegemeenschap, energiedelen of persoon-aan-persoonverkoop?

arrow-right