Je browser is verouderd

<p>Download de bijgewerkte versie van je&nbsp;browser.</p>

Klik hier

×

Wat betekenen de steunmaatregelen van de federale regering
voor jouw energiefactuur?

alarm

alarm

Federaal basispakket elektriciteit en gas 2022 & 2023
 

element-profit

element-profit

Btw-verlaging van 21% tot 6% op elektriciteit en gas

 

element-handout

element-handout

Tijdelijk recht op sociaal tarief

 

 

element-barchart-inspect

element-barchart-inspect

Eenmalige 100€ verwarmingspremie - 2022
 

De laatste beslissingen rond de lopende steunmaatregelen

Federaal basispakket 2023: op 1 maart 2024 werden de laatste premies toegekend. Na deze datum kan de leverancier geen basispakketten meer uitkeren.

Federaal basispakket 2022: op 1 maart 2024 werden de laatste premies toegekend. Na deze datum kan de leverancier geen basispakketten meer uitkeren.

Btw-verlaging naar 6% op elektriciteit en gas: vanaf 1 juli 2023 is het verlaagd btw-tarief definitief van kracht.

Tijdelijk recht op sociaal tarief: op 1 juli 2023 eindigde het tijdelijk recht op sociaal tarief.

Federale verwarmingspremie 2022: alle aanvragen werden verwerkt.    

Lees verder op deze pagina alle details per steunmaatregel van de federale overheid.

Federaal basispakket elektriciteit en aardgas voor de maanden januari, februari en maart 2023

 

Wat als ik het federaal basispakket 2023 nog niet ontvangen hebt?

Als je het federaal basispakket nog niet hebt ontvangen, en hier meende recht op te hebben, kon je tussen 23/04/2023 en 31/07/2023 een aanvraag indienen rechtstreeks bij de FOD Economie.

 

De FOD verwerkt deze aanvragen en informeert ENGIE wanneer blijkt dat u alsnog recht hebt op het federaal basispakket 2023.

Op 1 maart 2024 werden de laatste premies toegekend door ENGIE. Na deze datum kan de leverancier geen basispakketten meer uitkeren.

Wat houdt de maatregel in?

De federale overheid kent, naast de premie voor de maanden november en december, ook een premie toe voor de maanden januari, februari en maart:

 

Voor elektriciteit bedraagt de tegemoetkoming 183 euro (61 euro per maand).

Voor gas bedraagt de tegemoetkoming 405 euro (135 euro per maand)

Heb ik er recht op?
Alle gezinnen met een variabel energiecontract hebben recht op de premie en ook alle gezinnen met een vast energiecontract dat werd afgesloten of vernieuwd na 30 september 2021. Weet je niet welk contract je hebt en wanneer het vernieuwd werd? Check het in je klantenzone.

Aan deze maatregel is een inkomensvoorwaarde verbonden. Bij mensen met een hoger inkomen zal de premie worden toegekend en later worden verrekend via de belastingen. Deze maatregel geldt niet voor tweede verblijven en voor klanten die genieten van het sociaal tarief.

Hoe en wanneer wordt dit uitbetaald?

Het federaal basispakket wordt toegekend door de leverancier die op 31 december 2022 elektriciteit en/of gas leverde op je hoofdverblijfplaats.

 

Als de overheid je automatisch als rechthebbende identificeerde, heeft Engie het totale bedrag van deze tegemoetkoming in één keer (automatisch) toegekend op één van je energiefacturen vanaf 7 maart 2023. Je hoefde hiervoor niets te doen.

 

Als je het federaal basispakket 2023 niet automatisch ontving, en hier meende recht op te hebben, kon je tussen 23/04/2023 en 31/07/2023 een aanvraag indienen rechtstreeks bij de FOD Economie.

 

Federaal basispakket elektriciteit en aardgas voor de maanden november en december 2022

 

Wat als ik het federaal basispakket voor 2022 nog niet ontvangen heb?
Als je het federaal basispakket nog niet hebt ontvangen, en hier meent recht op te hebben, kon je tussen 18/01/2023 en 30/04/2023 een aanvraag indienen rechtstreeks bij de FOD Economie.

De FOD verwerkt deze aanvragen en informeert ENGIE wanneer blijkt dat u alsnog recht hebt op het federaal basispakket 2022.

Op 1 maart 2024 werden de laatste premies toegekend door ENGIE. Na deze datum kan de leverancier geen basispakketten meer uitkeren.

Wat houdt de maatregel in?
De federale overheid kende een premie toe voor de maanden november en december:

 

Voor elektriciteit bedraagt de tegemoetkoming 122 euro (61 euro per maand).

Voor gas bedraagt de tegemoetkoming 270 euro (135 euro per maand).

Heb ik er recht op?
Alle gezinnen met een variabel energiecontract hebben recht op de premie en ook alle gezinnen met een vast energiecontract dat werd afgesloten of vernieuwd na 30 september 2021. Weet je niet welk contract je hebt en wanneer het vernieuwd werd? Check het in je klantenzone.

Aan deze maatregel is een inkomensvoorwaarde verbonden. Bij mensen met een hoger inkomen werd de premie toegekend, maar deze zal later worden verrekend via de belastingen. Deze maatregel geldt niet voor tweede verblijven en voor klanten die genieten van het sociaal tarief.

Hoe en wanneer wordt dit uitbetaald?

Het federaal basispakket werd toegekend door de leverancier die op 30 september 2022 elektriciteit en/of gas levert op je hoofdverblijfplaats.

 

Als de overheid je automatisch als rechthebbende identificeerde, heeft Engie het totale bedrag van deze tegemoetkoming in één keer (automatisch) toegekend op één van je energiefacturen vanaf 21 november 2022. Je hoefde hiervoor niets te doen.

 

Als je het federaal basispakket 2022 niet automatisch ontving, en hier meende recht op te hebben, kon je tussen 18/01/2023 en 30/04/2023 een aanvraag indienen rechtstreeks bij de FOD Economie.

 

Btw-verlaging op elektriciteit en gas

Wat houdt de maatregel in?
Zowel voor elektriciteit als voor gas is de btw verlaagd van 21% naar 6%.

Vanaf 1 juli 2023 werd het verlaagd btw-tarief definitief.

Heb ik er recht op?
Deze maatregel is geldig voor alle energiecontracten van residentiële klanten.

Hoe en wanneer wordt dit uitbetaald?
Voor elektriciteit loopt deze verlaging sinds 1 maart 2022. Voor gas loopt deze verlaging sinds 1 april 2022. Je energieleverancier past automatisch het juiste btw-tarief toe op je energiefactuur.

Zit je nog met vragen?
Klik onderaan deze pagina op 'Btw-verlaging'. 

Het tijdelijk recht op sociaal tarief

Wat houdt de maatregel in?
Het sociaal tarief is een gunstig tarief voor elektriciteit en/of aardgas. Het is identiek in heel België, ongeacht de energieleverancier of de netbeheerder.

Update: het tijdelijk recht op sociaal tarief werd verlengd tot 30 juni 2023. Vanaf 1 juli 2023 eindigt het tijdelijk recht op sociaal tarief en moet er overgeschakeld worden naar een commercieel tarief.

 

Heb ik er recht op?
Het sociaal tarief wordt toegekend onder specifieke voorwaarden, bepaald door de federale overheid. De overheid laat ons weten welke klanten recht hebben op toepassing van het sociaal tarief voor elektriciteit en aardgas, en voor welke periode.

Weet je niet of je het sociaal tarief hebt? Kijk hier welk contract je hebt.

Zit je nog met vragen?
Meer informatie over wat het sociaal tarief is en of je er recht op hebt, kan je hier vinden. 

Eenmalige federale verwarmingspremie van 100€

Wat als ik de federale verwarmingspremie nog niet ontvangen heb?
Als je de federale verwarmingspremie nog niet had ontvangen, en hier meende recht op te hebben, kon je tot 18 november 2022 een aanvraag indienen bij de federale overheid.

Indien je reeds deze aanvraag hebt gedaan maar deze premie nog niet hebt ontvangen, weet dat momenteel de FOD Economie een achterstand heeft in de verwerking van deze aanvragen. Zodra wij jouw gegevens ontvangen van de FOD, betalen we de premie onmiddellijk uit. Dus je hoeft hiervoor geen contact op te nemen.

Wat houdt de maatregel in en had ik er recht op?
De federale regering gaf elk gezin een verwarmingspremie van 100€, ongeacht de energie waarmee je verwarmt.

Hoe en wanneer wordt dit uitbetaald?
De premie werd toegekend door de leverancier die op 31 maart 2022 de elektriciteit levert op je hoofdverblijfplaats. ENGIE verrekende deze premie automatisch op je elektriciteitsfactuur. Je hoefde dus niets te doen om de premie te ontvangen.    

Zit je nog met vragen?
Klik onderaan deze pagina op ‘Premie 100€’.

Heb je een vraag?

Misschien staat het antwoord hier al tussen.

Federaal basispakket energie 2022 & 2023
Aan welke voorwaarden moet ik voldoen om recht te hebben op het federaal basispakket elektriciteit en/of gas?
arrow-down-fwd

Elke residentiële afnemer die op 30 september 2022 een leveringscontract had voor elektriciteit en/of aardgas zijn woning:

- ofwel tegen een vast tarief en afgesloten of verlengd na 30 september 2021 (*)

- ofwel tegen een variabel tarief

ontvangt een federale elektriciteitspremie van 122 euro en/of een federale gaspremie van 270 euro.

Een huishouden heeft slechts recht op één basispakket voor elektriciteit en/of gas, dus verschillende leden van hetzelfde huishouden kunnen niet elk het basispakket voor elektriciteit en/of gas krijgen.

Een huishouden kan de premie slechts krijgen voor één contract, zelfs als op hetzelfde adres meerdere residentiele elektriciteits en/of gascontracten geregistreerd zijn.

(*): de datum waarop het hernieuwde contract van toepassing is, moet vallen na 30 september 2021.

Terug naar het overzicht
Welke energieleverancier moet het federaal basispakket toekennen?
arrow-down-fwd

De leverancier(s) waar je op 30 september 2022 een contract had voor elektriciteit en/of gas op je hoofdverblijfplaats, zal je het federaal basispakket toekennen (voor de energie waarvoor je een contract had).

Klanten die na 30 september 2022 van leverancier wisselden of geen contract meer hebben, ontvangen het federaal basispakket via de vorige leverancier.

Terug naar het overzicht
Hoe weten jullie als leverancier welke klanten recht hebben?
arrow-down-fwd

Elke residentiële afnemer die op 30 september 2022 een leveringscontract had voor elektriciteit en/of gas voor zijn hoofdverblijfplaats tegen een vast tarief afgesloten of verlengd na 30 september 2021 of tegen een variabel tarief heeft recht op de federale verwarmingspremie voor elektriciteit en/of gas.

De FOD Economie stuurt Engie een lijst met de residentiële klanten voor wie het basispakket elektriciteit en/of gas moeten toegepast worden.

Terug naar het overzicht
Op welke factuur (of facturen) zal ik het federaal basispakket voor elektriciteit en/of gas terugvinden?
arrow-down-fwd

Engie zal het bedrag van het federaal basispakket zoveel als mogelijk verrekenen met de eerste elektriciteits- en/of gasfactuur die we opmaken vanaf 21 november 2022* (en uiterlijk tegen 31 december 2022).

Dit kan zowel over een tussentijdse factuur of een (slot)afrekening gaan.

Indien je in de periode tussen 21 november en 31 december 2022 geen factuur krijgt (vb. je ontvangt 3-maandelijkse voorschotten of je hebt geen contract meer na 30 september 2022 en je ontving al je slotfactuur), betalen we het federaal basispakket uit via een aparte creditnota, en dit ten laatste op 31/12/2022.

In elk geval zal je de duidelijke vermelding Federaal basispakket elektriciteit (en/of gas) - november en december 2022 terugvinden op je factuur.

Het federaal basispakket voor elektriciteit wordt altijd toegekend op een elektriciteitsfactuur, het basispakket voor gas wordt altijd toegekend op een factuur voor gas. Indien zowel elektriciteit als gas op één factuur worden afgerekend, zal het federaal basispakket voor zowel elektriciteit als gas op deze factuur worden toegekend.

 

(*) onder voorbehoud van tijdige ontvangst en verwerking van de lijst van de rechthebbenden.

Terug naar het overzicht
Waarom ontvang ik het federaal basispakket ten vroegste vanaf 21 november 2022?
arrow-down-fwd

De FOD Economie stuurt Engie een lijst met de residentiële klanten aan wie wij het basispakket elektriciteit en/of gas moeten toekennen. Pas na ontvangst en controle van deze lijst kunnen wij het federaal basispakket toekennen.

Terug naar het overzicht
Engie verrekent het bedrag van het federaal basispakket met een factuur. Wat betekent dit precies?
arrow-down-fwd

Het bedrag van het federaal basispakket wordt in mindering gebracht van het totale factuurbedrag waarop ze wordt toegekend.

Indien jouw factuur lager is dan het bedrag van het federaal basispakket, dan wordt het resterend bedrag via overschrijving overgemaakt op jouw rekening. Indien wij niet beschikken over jouw rekeningnummer, zullen we dit expliciet vragen op je factuur. Na ontvangst van je betaalgegevens wordt dit saldo eveneens uitbetaald via overschrijving.

Indien je echter nog een openstaand saldo hebt dat moet betaald worden aan Engie, wordt het (rest)bedrag van het federaal basispakket gebruikt om dit saldo te vereffenen.

Terug naar het overzicht
Ik heb een professioneel energiecontract. Heb ik dan ook recht op het federaal basispakket?
arrow-down-fwd

Neen, de overheid voorziet het federaal basispakket enkel voor de residentiële afnemers.

Een residentiële afnemer wordt gedefinieerd als een afnemer die elektriciteit koopt voor eigen huishoudelijk gebruik, dus met uitsluiting van commerciële of professionele activiteiten.

Terug naar het overzicht
Ik heb recht op het sociaal tarief. Heb ik dan ook recht op het federaal basispakket?
arrow-down-fwd

Neen, als begunstigde van het sociaal tarief heb je geen recht op het federaal basispakket.

Terug naar het overzicht
Ik heb een budgetmeter. Heb ik dan ook recht op het federaal basispakket?
arrow-down-fwd

Ook als je een budgetmeter hebt, heb je recht op het federaal basispakket, op voorwaarde dat je ook aan de andere voorwaarden voldoet.

Terug naar het overzicht
Ik kreeg al eerder in 2022 de federale verwarminspremie van 100€. Heb ik dan nog recht op de federaal basispakket?
arrow-down-fwd

Ja, indien je aan de voorwaarden van het federaal basispakket voldoet.

De federale verwarmingspremie en het federaal basispakket zijn twee onafhankelijke maatregelen van de federale overheid, beide met specifieke voorwaarden.

Terug naar het overzicht
Aan welke voorwaarden moet ik voldoen om recht te hebben op het federaal basispakket elektriciteit en/of gas?
arrow-down-fwd

Elke residentiële afnemer die op 31 december 2022 een leveringscontract had voor elektriciteit en/of aardgas zijn woning:

- ofwel tegen een vast tarief en afgesloten of verlengd na 30 september 2021 (*)

- ofwel tegen een variabel tarief ontvangt een federale elektriciteitspremie van 183 euro en/of een federale gaspremie van 405 euro.

Een huishouden heeft slechts recht op één basispakket voor elektriciteit en/of gas, dus verschillende leden van hetzelfde huishouden kunnen niet elk het basispakket voor elektriciteit en/of gas krijgen.

Een huishouden kan de premie slechts krijgen voor één contract, zelfs als op hetzelfde adres meerdere residentiele elektriciteits en/of gascontracten geregistreerd zijn.

(*): de datum waarop het hernieuwde contract van toepassing is, moet vallen na 30 september 2021.

Terug naar het overzicht
Welke energieleverancier moet het federaal basispakket toekennen?
arrow-down-fwd

De leverancier(s) waar je op 31 december 2022 een contract had voor elektriciteit en/of gas op je hoofdverblijfplaats, zal je het federaal basispakket toekennen (voor de energie waarvoor je een contract had).

Klanten die na 31 december 2022 van leverancier wisselden of geen contract meer hebben, ontvangen het federaal basispakket via de vorige leverancier.

Terug naar het overzicht
Hoe weten jullie als leverancier welke klanten recht hebben?
arrow-down-fwd

Elke residentiële afnemer die op 31 december 2022 een leveringscontract had voor elektriciteit en/of gas voor zijn hoofdverblijfplaats tegen een vast tarief afgesloten of verlengd na 30 september 2021 of tegen een variabel tarief heeft recht op de federale verwarmingspremie voor elektriciteit en/of gas.

De FOD Economie stuurt Engie een lijst met de residentiële klanten voor wie het basispakket elektriciteit en/of gas moeten toegepast worden.

Terug naar het overzicht
Op welke factuur (of facturen) zal ik het federaal basispakket voor elektriciteit en/of gas terugvinden?
arrow-down-fwd

Engie zal het bedrag van het federaal basispakket zoveel als mogelijk verrekenen met de eerste elektriciteits- en/of gasfactuur die we opmaken vanaf 7 maart 2023.
Dit kan zowel over een tussentijdse factuur of een (slot)afrekening gaan. 

In elk geval zal je de duidelijke vermelding Federaal basispakket elektriciteit (en/of gas) 2023 terugvinden op je factuur.

Het federaal basispakket voor elektriciteit wordt altijd toegekend op een elektriciteitsfactuur, het basispakket voor gas wordt altijd toegekend op een factuur voor gas. Indien zowel elektriciteit als gas op één factuur worden afgerekend, zal het federaal basispakket voor zowel elektriciteit als gas op deze factuur worden toegekend.

Terug naar het overzicht
Waarom ontvang ik het federaal basispakket ten vroegste vanaf 7 maart?
arrow-down-fwd

De overheid stuurt Engie een lijst met de residentiële klanten aan wie wij het basispakket elektriciteit en/of gas moeten toekennen en de nodige middelen. Pas na ontvangst en controle van deze lijst en de middelen kunnen wij het federaal basispakket toekennen.

Terug naar het overzicht
Engie verrekent het bedrag van het federaal basispakket met een factuur. Wat betekent dit precies?
arrow-down-fwd

Het bedrag van het federaal basispakket wordt in mindering gebracht van het totale factuurbedrag waarop ze wordt toegekend.

Indien jouw factuur lager is dan het bedrag van het federaal basispakket, dan wordt het resterend bedrag via overschrijving overgemaakt op jouw rekening. Indien wij niet beschikken over jouw rekeningnummer, zullen we dit expliciet vragen op je factuur. Na ontvangst van je betaalgegevens wordt dit saldo eveneens uitbetaald via overschrijving.

Indien je echter nog een openstaand saldo hebt dat moet betaald worden aan Engie, wordt het (rest)bedrag van het federaal basispakket gebruikt om dit saldo te vereffenen.

Terug naar het overzicht
Ik heb een professioneel energiecontract. Heb ik dan ook recht op het federaal basispakket?
arrow-down-fwd

Neen, de overheid voorziet het federaal basispakket enkel voor de residentiële afnemers.

Een residentiële afnemer wordt gedefinieerd als een afnemer die elektriciteit koopt voor eigen huishoudelijk gebruik, dus met uitsluiting van commerciële of professionele activiteiten.

Terug naar het overzicht
Ik heb recht op het sociaal tarief. Heb ik dan ook recht op het federaal basispakket?
arrow-down-fwd

Neen, als begunstigde van het sociaal tarief heb je geen recht op het federaal basispakket.

Terug naar het overzicht
Ik heb een budgetmeter. Heb ik dan ook recht op het federaal basispakket?
arrow-down-fwd

Ook als je een budgetmeter hebt, heb je recht op het federaal basispakket, op voorwaarde dat je ook aan de andere voorwaarden voldoet.

Terug naar het overzicht
Ik kreeg al eerder in 2022 de federale verwarminspremie van 100€ en/of het federaal basispakken voor elektriciteit en/of gas voor november en december 2022. Heb ik dan nog recht op de federaal basispakket voor 2023?
arrow-down-fwd

Ja, indien je aan de voorwaarden van het federaal basispakket voldoet.

De federale verwarmingspremie, het federaal basispakket voor november en december 2022 en het federaal basispakket voor januari, februari en maart 2023 zijn onafhankelijke maatregelen van de federale overheid, allen met specifieke voorwaarden.

Terug naar het overzicht
Premie 100€
Het is na 31 juli 2022 en ik heb de federale verwarmingspremie van 100€ nog niet ontvangen. Wat moet ik doen om deze alsnog te ontvangen?
arrow-down-fwd

De federale verwarmingspremie wordt uitbetaald tussen 18 april 2022 en 31 juli 2022. Dit gebeurt op basis van informatie van de FOD Economie. Heb je de premie nog niet ontvangen op 31 juli 2022 voor je hoofdverblijfplaats, dan komt dit wellicht doordat er iets fout is gelopen in de identificatie van je hoofdverblijfplaats op overheidsniveau (indien je je bij ENGIE hebt geregistreerd met een andere naam, voornaam, geboortedatum of adres dan de persoonsgegevens op de identiteitskaart, dan is het niet mogelijk om je contract aan je persoon te koppelen). Je kan een aanvraag kunnen indienen bij de FOD Economie via deze webpagina. Opgelet, om van de federale verwarmingspremie te genieten, moet je de aanvraag voor 18 november2022 indienen. Indien je reeds deze aanvraag hebt gedaan maar deze premie nog niet hebt ontvangen, weet dat momenteel de FOD Economie een achterstand heeft in de verwerking van deze aanvragen. Zodra wij jouw gegevens ontvangen van de FOD, betalen we de premie onmiddellijk uit. Dus je hoeft hiervoor geen contact op te nemen met je energieleverancier.

Let op: deze premie geldt enkel voor de woning waar je hoofdverblijfplaats is. Voor bijvoorbeeld een tweede woning of een woning die je verhuurt, heb je dus geen recht op de premie. Ook voor woonzorgcentra, assistentiewoningen, tijdelijke aansluitingen, etc geldt deze premie niet.

Terug naar het overzicht
Ik huur een woning, heb ik dan recht op de federale verwarmingspremie?
arrow-down-fwd

Ook als huurder heb je recht op de federale verwarmingspremie indien deze woning je hoofdverblijfplaats (domicilie) is en je er op 31 maart 2022 een leveringsovereenkomst had voor elektriciteit.

Terug naar het overzicht
Ik heb recht op het sociaal tarief. Heb ik dan ook recht op de federale verwarmingspremie van 100 €?
arrow-down-fwd

Ja, de federale verwarmingspremie geldt ook voor klanten die genieten van het sociaal tarief, inclusief het tijdelijk sociaal tarief, indien deze woning je hoofdverblijfplaats (domicilie) is en je er op 31 maart 2022 een leveringsovereenkomst had voor elektriciteit.

Terug naar het overzicht
Ik kreeg al een energiecheque van 80€. Heb ik dan nog recht op de federale verwarmingspremie van 100 €?
arrow-down-fwd

Ja, de federale verwarmingspremie geldt ook voor jou, indien deze woning je hoofdverblijfplaats (domicilie) is en je er op 31 maart 2022 een leveringsovereenkomst had voor elektriciteit.

Het eenmalige forfait van 80€ (van toepassing voor mensen die op 30 september 2021 recht hadden op het sociaal tarief) en de federale verwarmingspremie zijn twee onafhankelijke maatregelen van de federale overheid.

Terug naar het overzicht
Ik heb een budgetmeter. Heb ik dan ook recht op de federale verwarmingspremie van 100 €?
arrow-down-fwd

Ook als je een budgetmeter hebt, heb je op recht op de federale verwarmingspremie, indien deze woning je hoofdverblijfplaats (domicilie) is en je er op 31 maart 2022 een leveringsovereenkomst had voor elektriciteit.

Terug naar het overzicht
Btw-verlaging
Geldt de 6% btw op mijn volledige factuur?
arrow-down-fwd

De btw-verlaging is geldig voor zowel elektriciteit als gas, maar voor een verschillende periode.
Voor elektriciteit geldt dit vanaf 1 maart 2022.
Voor gas geldt dit voor de periode vanaf 1 april 2022.
Deze verlaging geldt voor alle componenten op je factuur met betrekking tot je elektriciteit en/of gas: niet alleen de energiekost, maar ook de nettarieven, taksen, toeslagen en heffingen.
De componenten die al vrijgesteld zijn van btw, blijven onveranderd.

Terug naar het overzicht
Wat is de impact van de btw-verlaging op mijn voorschotfactuur?
arrow-down-fwd

Voor de maanden waarin de btw verlaging van toepassing is, verlagen we je tussentijds bedrag voor elektriciteit en gas op je factuur. Hierbij een voorbeeldje:

Stel je betaalt normaal 121 € voor elektriciteit en gas. Dit komt overeen met 100€ + 21% btw.
Dit wordt dan 100€ + 6% btw, en dus 106€.

Terug naar het overzicht
Ik heb een vast contract, heb ik dan ook recht op de btw-verlaging?
arrow-down-fwd

Ja, de btw-verlaging geldt zowel voor contracten met een vaste als een variabele prijs.

Terug naar het overzicht
Ik heb recht op het sociaal tarief. Heb ik dan ook recht op de 6% btw-verlaging?
arrow-down-fwd

Ja, de btw-verlaging geldt ook voor klanten die genieten van het sociaal tarief, inclusief het tijdelijk sociaal tarief.

Terug naar het overzicht
Hoe weten jullie hoeveel ik verbruik vanaf maart 2022?
arrow-down-fwd

We berekenen je verbruik vanaf maart 2022 op basis van je jaarlijks verbruik en een standaard verbruiksprofiel. Dit verbruiksprofiel geeft aan hoeveel van je jaarverbruik vanaf maart 2022 valt. Op dit verbruik wordt dan 6% btw toegepast. Dit verbruiksprofiel is vooraf vastgelegd en deze werkwijze is hetzelfde voor alle leveranciers.

Enkel indien je een digitale meter hebt én gekozen hebt voor een maandelijkse afrekening van je verbruik, gebruiken we je effectieve maandelijkse meterstanden voor de berekening van de btw.

Terug naar het overzicht

* Residentiële klanten of natuurlijke personen die geen ondernemingsnummer hebben meegedeeld aan hun energieleverancier met het oog op het afsluiten van het contract.