Je browser is verouderd

<p>Download de bijgewerkte versie van je&nbsp;browser.</p>

Klik hier

×

Wat betekenen de overheidsmaatregelen
voor jou?

De federale regering heeft meerdere maatregelen bekendgemaakt om de energiefactuur te verlichten. Welke maatregelen zijn het?

Federale korting op elektriciteit en gas - november en december 2022

Eenmalige federale verwarmingspremie van 100€

 

Tijdelijke btw-verlaging van 21% tot 6% op elektriciteit en gas

Verlenging van het tijdelijk recht op sociaal tarief
 

Federale korting op elektriciteit en aardgas voor de maanden november en december 2022

 

Midden september 2022 besliste de federale regering om deze extra maatregel in te voeren. Hieronder vind je de informatie die tot nu toe gekend is. Van zodra er meer details worden bekendgemaakt, passen we dit aan op deze pagina.

 

Alle gezinnen met een variabel energiecontract of een vast energiecontract dat werd afgesloten of vernieuwd na 1 oktober 2021, krijgen een korting via de facturen van november en december 2022:

 

Voor elektriciteit bedraagt de tegemoetkoming 61 euro per maand.

Voor gas bedraagt de tegemoetkoming 135 euro per maand.

Aan deze maatregel is een inkomensvoorwaarde verbonden. Bij mensen met een hoger inkomen zal de premie worden toegekend en later worden verrekend via de belastingen.

 

Deze maatregel geldt niet voor de klanten die genieten van het sociaal tarief. 

Eenmalige federale verwarmingspremie van 100€

De federale regering geeft elk gezin een verwarmingspremie van 100€, ongeacht de energie waarmee je verwarmt. De premie wordt toegekend door de leverancier die op 31/03/2022 de elektriciteit levert op je hoofdverblijfplaats. ENGIE verrekent deze premie automatisch op je elektriciteitsfactuur. Je hoeft dus niets te doen om de premie te ontvangen.

 

Als je de federale verwarmingspremie niet hebt ontvangen op 01.08.2022, kan je een aanvraag indienen bij de FOD Economie vanaf 1 augustus 2022 via deze webpagina.

 

Opgelet: om van de federale verwarmingspremie te genieten, moet je de aanvraag vóór 15 oktober 2022 indienen.  

Tijdelijke btw-verlaging op elektriciteit en gas

 

Zowel voor elektriciteit als voor gas is de btw tijdelijk verlaagd van 21% naar 6%. Deze maatregel is geldig voor alle energiecontracten van residentiële klanten.

 

Voor elektriciteit loopt deze verlaging van 1 maart 2022 tot 31 maart 2023.

Voor gas loopt deze verlaging van 1 april 2022 tot 31 maart 2023.

Graag nog wat meer info? Klik onderaan deze pagina op 'Btw-verlaging'.

Verlenging van het tijdelijk recht op sociaal tarief

Het tijdelijk recht op sociaal tarief werd verlengd tot eind maart 2023. Het sociaal tarief is een gunstig tarief voor elektriciteit en/of aardgas, dat wordt toegekend onder specifieke voorwaarden, bepaald door de Federale overheid. Het is identiek in heel België, ongeacht de energieleverancier of de netbeheerder.

De overheid laat ons weten welke klanten recht hebben op toepassing van het sociaal tarief voor elektriciteit en aardgas, en voor welke periode. ENGIE past dit dan op zijn beurt toe op de facturen.

Meer informatie over wat het sociaal tarief is en of je er recht op hebt, kan je hier vinden.

Heb je een vraag?

Misschien staat het antwoord hier al tussen.

Premie 100€
Het is na 31 juli 2022 en ik heb de federale verwarmingspremie van 100€ nog niet ontvangen. Wat moet ik doen om deze alsnog te ontvangen?

De federale verwarmingspremie wordt uitbetaald tussen 18 april 2022 en 31 juli 2022. Dit gebeurt op basis van informatie van de FOD Economie. Heb je de premie nog niet ontvangen op 31 juli 2022 voor je hoofdverblijfplaats, dan komt dit wellicht doordat er iets fout is gelopen in de identificatie van je hoofdverblijfplaats op overheidsniveau (indien je je bij ENGIE hebt geregistreerd met een andere naam, voornaam, geboortedatum of adres dan de persoonsgegevens op de identiteitskaart, dan is het niet mogelijk om je contract aan je persoon te koppelen). Je zal dan vanaf 1/8 tot uiterlijk 15/10 een aanvraag kunnen indienen bij de FOD Economie via deze webpagina.

Let op: deze premie geldt enkel voor de woning waar je hoofdverblijfplaats is. Voor bijvoorbeeld een tweede woning of een woning die je verhuurt, heb je dus geen recht op de premie. Ook voor woonzorgcentra, assistentiewoningen, tijdelijke aansluitingen, etc geldt deze premie niet.

Terug naar het overzicht
Ik huur een woning, heb ik dan recht op de federale verwarmingspremie?

Ook als huurder heb je recht op de federale verwarmingspremie indien deze woning je hoofdverblijfplaats (domicilie) is en je er op 31 maart 2022 een leveringsovereenkomst had voor elektriciteit.

Terug naar het overzicht
Ik heb recht op het sociaal tarief. Heb ik dan ook recht op de federale verwarmingspremie van 100 €?

Ja, de federale verwarmingspremie geldt ook voor klanten die genieten van het sociaal tarief, inclusief het tijdelijk sociaal tarief, indien deze woning je hoofdverblijfplaats (domicilie) is en je er op 31 maart 2022 een leveringsovereenkomst had voor elektriciteit.

Terug naar het overzicht
Ik kreeg al een energiecheque van 80€. Heb ik dan nog recht op de federale verwarmingspremie van 100 €?

Ja, de federale verwarmingspremie geldt ook voor jou, indien deze woning je hoofdverblijfplaats (domicilie) is en je er op 31 maart 2022 een leveringsovereenkomst had voor elektriciteit.

Het eenmalige forfait van 80€ (van toepassing voor mensen die op 30 september 2021 recht hadden op het sociaal tarief) en de federale verwarmingspremie zijn twee onafhankelijke maatregelen van de federale overheid.

Terug naar het overzicht
Ik heb een budgetmeter. Heb ik dan ook recht op de federale verwarmingspremie van 100 €?

Ook als je een budgetmeter hebt, heb je op recht op de federale verwarmingspremie, indien deze woning je hoofdverblijfplaats (domicilie) is en je er op 31 maart 2022 een leveringsovereenkomst had voor elektriciteit.

Terug naar het overzicht
Btw-verlaging
Wat moet ik doen om van de btw-verlaging te genieten?

Je hoeft zelf niets te doen. ENGIE regelt alles voor jou.

Terug naar het overzicht
Geldt de 6% btw op mijn volledige factuur?

De btw-verlaging is geldig voor zowel elektriciteit als gas, maar voor een verschillende periode.

Voor elektriciteit geldt dit voor de periode van 1 maart 2022 tot en met 31 maart 2023.

Voor gas geldt dit voor de periode van 1 april 2022 tot en met 31 maart 2023.

Deze verlaging geldt voor alle componenten op je factuur met betrekking tot je elektriciteit en/of gas: niet alleen de energiekost, maar ook de nettarieven, taksen, toeslagen en heffingen.

De componenten die al vrijgesteld zijn van btw, blijven onveranderd.

Terug naar het overzicht
Wat is de impact van de btw-verlaging op mijn voorschotfactuur?

Voor de maanden waarin de btw verlaging van toepassing is, verlagen we je tussentijds bedrag voor elektriciteit en gas op je factuur. Hierbij een voorbeeldje:

Stel je betaalt normaal 121 € voor elektriciteit en gas. Dit komt overeen met 100€ + 21% btw.
Dit wordt dan 100€ + 6% btw, en dus 106€.

Terug naar het overzicht
Ik heb een vast contract, heb ik dan ook recht op de btw-verlaging?

Ja, de btw-verlaging geldt zowel voor contracten met een vaste als een variabele prijs.

Terug naar het overzicht
Ik heb recht op het sociaal tarief. Heb ik dan ook recht op de 6% btw-verlaging?

Ja, de btw-verlaging geldt ook voor klanten die genieten van het sociaal tarief, inclusief het tijdelijk sociaal tarief.

Terug naar het overzicht
Ik heb een prijsvoorstel ontvangen van ENGIE. Welk btw-tarief werd hierop toegepast?

Onze prijsvoorstellen en kortingen voor residentiële klanten zijn altijd inclusief btw.

Voor elektriciteit:

  • tot en met 28 februari 2022 gebeuren alle berekeningen op basis van 21% btw.
  • vanaf 1 maart 2022 gebeuren alle berekeningen op basis van het verlaagde btw tarief voor elektriciteit van 6%.

Voor je injectie van elektriciteit blijft de prijs vrijgesteld van btw.

Voor gas:

  • tot en met 31 maart 2022 gebeuren alle berekeningen op basis van 21% btw.
  • vanaf 1 april 2022 gebeuren alle berekeningen op basis van het verlaagde btw tarief voor gas van 6%.
Terug naar het overzicht
Het bedrag van mijn voorschot wordt bepaald in de periode dat de btw-verlaging van 6% geldt. Blijft dit bedrag dan gelden tot mijn volgende afrekening?

Het bedrag van je voorschot werd berekend inclusief 6% btw en blijft behouden voor de periode van de tijdelijke btw-verlaging (voorschotfacturen van april 2022 tot en met maart 2023. Wanneer het btw-tarief terug wordt aangepast naar 21%, zal ook je voorschot verhogen.

Terug naar het overzicht
Ik krijg mijn afrekening vóór maart 2022. Wanneer wordt de 6% btw verrekend?

Op je volgende afrekening wordt bepaald hoeveel je verbruikt hebt tussen 1 maart (of 1 april voor gas) en 30 september 2022. Op dat verbruik wordt dan 6% aangerekend. Op je voorschotfacturen van april tot en met september 2022 wordt reeds 6% btw toegepast, zodat je voorschot zo dicht mogelijk aansluit bij het uiteindelijk te betalen bedrag.

Terug naar het overzicht
Ik ontvang mijn afrekening na 1 maart 2022. Wanneer wordt de 6% btw verrekend?

Bevat je afrekening (een deel van) de verbruiksperiode van 1 maart 2022 (of 1 april 2022 voor gas) tot en met 31 maart 2023, dan zal voor dat deel 6% aangerekend worden. Het eventueel resterend deel van die periode zal op je volgende afrekening verrekend worden aan 6%.

Terug naar het overzicht
Ik wens niet dat mijn tussentijds bedrag verlaagt, wat kan ik doen?

We verlagen het btw tarief automatisch voor al onze klanten, wat zal resulteren in een lagere factuur in die periode. We kunnen dit helaas niet proactief voor jou vermijden.

Los van de btw-verlaging kan je wel altijd zelf je tussentijds bedrag aanpassen. Dit kan je makkelijk doen via je klantenzone.

Terug naar het overzicht
Hoe weten jullie hoeveel ik verbruik van maart 2022 tot en met maart 2023?

We berekenen je verbruik in deze periode op basis van je jaarlijks verbruik en een standaard verbruiksprofiel. Dit verbruiksprofiel geeft aan hoeveel van je jaarverbruik in de maanden maart tot en met maart 2023 valt. Op dit verbruik wordt dan 6% btw toegepast. Dit verbruiksprofiel is vooraf vastgelegd en deze werkwijze is hetzelfde voor alle leveranciers.

Enkel indien je een digitale meter hebt én gekozen hebt voor een maandelijkse afrekening van je verbruik, gebruiken we je effectieve maandelijkse meterstanden voor de berekening van de btw.

Terug naar het overzicht
Overige vragen
Ik heb recht op het sociaal tarief. Heb ik dan ook recht op de 6% btw-verlaging?

Ja, de btw-verlaging geldt ook voor klanten die genieten van het sociaal tarief, inclusief het tijdelijk sociaal tarief.

Terug naar het overzicht
Ik heb recht op het sociaal tarief. Heb ik dan ook recht op de federale verwarmingspremie van 100 €?

Ja, de federale verwarmingspremie geldt ook voor klanten die genieten van het sociaal tarief, inclusief het tijdelijk sociaal tarief, indien deze woning je hoofdverblijfplaats (domicilie) is en je er op 31 maart 2022 een leveringsovereenkomst had voor elektriciteit.

Terug naar het overzicht

* Residentiële klanten of natuurlijke personen die geen ondernemingsnummer hebben meegedeeld aan hun energieleverancier met het oog op het afsluiten van het contract.