Je browser is verouderd

<p>Download de bijgewerkte versie van je&nbsp;browser.</p>

Klik hier

×

Wat betekenen de overheidsmaatregelen
voor jou?

De federale regering heeft meerdere maatregelen bekendgemaakt om de energiefactuur te verlichten. Welke maatregelen zijn het?

Federaal basispakket elektriciteit en gas 2022 & 2023
 

Eenmalige federale verwarmingspremie van 100€

 

Tijdelijke btw-verlaging van 21% tot 6% op elektriciteit en gas

Verlenging van het tijdelijk recht op sociaal tarief   
 

Federaal basispakket elektriciteit en aardgas voor de maanden januari, februari en maart 2023

In december 2022 besliste de federale regering om deze extra maatregel in te voeren.

 

Alle gezinnen met een variabel energiecontract of een vast energiecontract dat werd afgesloten of vernieuwd na 30 september 2021, krijgen een korting voor de maanden januari, februari en maart 2023.

 

Voor elektriciteit bedraagt de tegemoetkoming 183 euro (61 euro per maand).

Voor gas bedraagt de tegemoetkoming 405 euro (135 euro per maand).

Het federaal basispakket wordt toegekend door de leverancier die op 31 december 2022 elektriciteit en/of gas levert op je hoofdverblijfplaats.

Engie zal het totale bedrag van deze tegemoetkoming in één keer (automatisch) toekennen op je eerste factuur die uitkomt vanaf midden februari 2023* (en uiterlijk tegen 31 maart 2023). Je hoeft hiervoor dus niets te doen.

Aan deze maatregel is een inkomensvoorwaarde verbonden. Bij mensen met een hoger inkomen zal de premie worden toegekend en later worden verrekend via de belastingen.

Deze maatregel geldt niet voor tweede verblijven en voor klanten die genieten van het sociaal tarief.


Graag nog wat meer info? Klik onderaan deze pagina op 'Federaal basispakket energie 2022 & 2023' of kijk op de specifieke pagina's van de FOD economie over het Federaal basispakket voor elektriciteit  en het Federaal basispakket voor gas.

Als je het federaal basispakket nog niet hebt ontvangen in april 2023, zal je vanaf 23/04/2023 tot uiterlijk 31/07/2023 een aanvraag kunnen indienen rechtstreeks bij de FOD Economie. Van zodra de FOD Economie hier meer info over publiceert, zullen wij dit toevoegen op deze pagina.

(*) onder voorbehoud van tijdige ontvangst en verwerking van de lijst van rechthebbenden.

 

 

Federaal basispakket elektriciteit en aardgas voor de maanden november en december 2022

Midden september 2022 besliste de federale regering om deze extra maatregel in te voeren.

 

Alle gezinnen met een variabel energiecontract of een vast energiecontract dat werd afgesloten of vernieuwd na 30 september 2021, krijgen een korting via de facturen van november en december 2022:

 

Voor elektriciteit bedraagt de tegemoetkoming 122 euro (61 euro per maand).

Voor gas bedraagt de tegemoetkoming 270 euro (135 euro per maand).

Het federaal basispakket wordt toegekend door de leverancier die op 30 september 2022 elektriciteit en/of gas levert op je hoofdverblijfplaats. ENGIE zal het totale bedrag van deze tegemoetkoming in één keer (automatisch) toekennen op je eerste factuur die uitkomt vanaf 21 november 2022 (en uiterlijk tegen 31 december 2022). Je hoeft hiervoor dus niets te doen.

 

Aan deze maatregel is een inkomensvoorwaarde verbonden. Bij mensen met een hoger inkomen zal de premie worden toegekend en later worden verrekend via de belastingen.

 

Deze maatregel geldt niet voor tweede verblijven en voor klanten die genieten van het sociaal tarief.

 

Graag nog wat meer info? Klik onderaan deze pagina op 'Federaal basispakket energie' of kijk op de specifieke pagina's van de FOD economie over het Federaal basispakket voor elektriciteit en het Federaal basispakket voor gas.

 

Als je het federaal basispakket nog niet hebt ontvangen in januari 2023, kan je vanaf 23/01/2023 tot uiterlijk 30/04/2023 een aanvraag indienen rechtstreeks bij de FOD Economie via deze webpagina (onder de rubriek ‘Welke stappen moet ik zetten om het basispakket elektriciteit te krijgen?’. Bij je aanvraag moet je dan aanduiden of je de premie aanvraagt voor elektriciteit en/of
voor gas.

 

Eenmalige federale verwarmingspremie van 100€

De federale regering geeft elk gezin een verwarmingspremie van 100€, ongeacht de energie waarmee je verwarmt. De premie wordt toegekend door de leverancier die op 31 maart 2022 de elektriciteit levert op je hoofdverblijfplaats. ENGIE verrekent deze premie automatisch op je elektriciteitsfactuur. Je hoeft dus niets te doen om de premie te ontvangen.

 

Als je de federale verwarmingspremie niet hebt ontvangen op 01 augustus 2022, kan je een aanvraag indienen bij de FOD Economie vanaf 1 augustus 2022 via deze webpagina.

 

Opgelet: om van de federale verwarmingspremie te genieten, moet je de aanvraag voor 18 november 2022 indienen.

Indien je reeds deze aanvraag hebt gedaan maar deze premie nog niet hebt ontvangen, weet dat momenteel de FOD Economie een achterstand heeft in de verwerking van deze aanvragen. Zodra wij jouw gegevens ontvangen van de FOD, betalen we de premie onmiddellijk uit. Dus je hoeft hiervoor geen contact op te nemen met je energieleverancier .

Tijdelijke btw-verlaging op elektriciteit en gas

 

Zowel voor elektriciteit als voor gas is de btw tijdelijk verlaagd van 21% naar 6%. Deze maatregel is geldig voor alle energiecontracten van residentiële klanten.

 

Voor elektriciteit loopt deze verlaging van 1 maart 2022 tot 31 maart 2023.

Voor gas loopt deze verlaging van 1 april 2022 tot 31 maart 2023.

Voor warmte (Collective heating) loopt deze verlaging vanaf 1 augustus 2022.

Graag nog wat meer info? Klik onderaan deze pagina op 'Btw-verlaging'.

Verlenging van het tijdelijk recht op sociaal tarief

Het tijdelijk recht op sociaal tarief werd verlengd tot eind maart 2023. Het sociaal tarief is een gunstig tarief voor elektriciteit en/of aardgas, dat wordt toegekend onder specifieke voorwaarden, bepaald door de Federale overheid. Het is identiek in heel België, ongeacht de energieleverancier of de netbeheerder.

De overheid laat ons weten welke klanten recht hebben op toepassing van het sociaal tarief voor elektriciteit en aardgas, en voor welke periode. ENGIE past dit dan op zijn beurt toe op de facturen.

Meer informatie over wat het sociaal tarief is en of je er recht op hebt, kan je hier vinden.  

Heb je een vraag?

Misschien staat het antwoord hier al tussen.

Federaal basispakket energie 2022 & 2023
Aan welke voorwaarden moet ik voldoen om recht te hebben op het federaal basispakket elektriciteit en/of gas?

Elke residentiële afnemer die op 30 september 2022 een leveringscontract had voor elektriciteit en/of aardgas zijn woning:

- ofwel tegen een vast tarief en afgesloten of verlengd na 30 september 2021 (*)

- ofwel tegen een variabel tarief

ontvangt een federale elektriciteitspremie van 122 euro en/of een federale gaspremie van 270 euro.

Een huishouden heeft slechts recht op één basispakket voor elektriciteit en/of gas, dus verschillende leden van hetzelfde huishouden kunnen niet elk het basispakket voor elektriciteit en/of gas krijgen.

Een huishouden kan de premie slechts krijgen voor één contract, zelfs als op hetzelfde adres meerdere residentiele elektriciteits en/of gascontracten geregistreerd zijn.

(*): de datum waarop het hernieuwde contract van toepassing is, moet vallen na 30 september 2021.

Terug naar het overzicht
Welke energieleverancier moet het federaal basispakket toekennen?

De leverancier(s) waar je op 30 september 2022 een contract had voor elektriciteit en/of gas op je hoofdverblijfplaats, zal je het federaal basispakket toekennen (voor de energie waarvoor je een contract had).

Klanten die na 30 september 2022 van leverancier wisselden of geen contract meer hebben, ontvangen het federaal basispakket via de vorige leverancier.

Terug naar het overzicht
Hoe weten jullie als leverancier welke klanten recht hebben?

Elke residentiële afnemer die op 30 september 2022 een leveringscontract had voor elektriciteit en/of gas voor zijn hoofdverblijfplaats tegen een vast tarief afgesloten of verlengd na 30 september 2021 of tegen een variabel tarief heeft recht op de federale verwarmingspremie voor elektriciteit en/of gas.

De FOD Economie stuurt Engie een lijst met de residentiële klanten voor wie het basispakket elektriciteit en/of gas moeten toegepast worden.

Terug naar het overzicht
Op welke factuur (of facturen) zal ik het federaal basispakket voor elektriciteit en/of gas terugvinden?

Engie zal het bedrag van het federaal basispakket zoveel als mogelijk verrekenen met de eerste elektriciteits- en/of gasfactuur die we opmaken vanaf 21 november 2022* (en uiterlijk tegen 31 december 2022).

Dit kan zowel over een tussentijdse factuur of een (slot)afrekening gaan.

Indien je in de periode tussen 21 november en 31 december 2022 geen factuur krijgt (vb. je ontvangt 3-maandelijkse voorschotten of je hebt geen contract meer na 30 september 2022 en je ontving al je slotfactuur), betalen we het federaal basispakket uit via een aparte creditnota, en dit ten laatste op 31/12/2022.

In elk geval zal je de duidelijke vermelding Federaal basispakket elektriciteit (en/of gas) - november en december 2022 terugvinden op je factuur.

Het federaal basispakket voor elektriciteit wordt altijd toegekend op een elektriciteitsfactuur, het basispakket voor gas wordt altijd toegekend op een factuur voor gas. Indien zowel elektriciteit als gas op één factuur worden afgerekend, zal het federaal basispakket voor zowel elektriciteit als gas op deze factuur worden toegekend.

 

(*) onder voorbehoud van tijdige ontvangst en verwerking van de lijst van de rechthebbenden.

Terug naar het overzicht
Waarom ontvang ik het federaal basispakket ten vroegste vanaf 21 november 2022?

De FOD Economie stuurt Engie een lijst met de residentiële klanten aan wie wij het basispakket elektriciteit en/of gas moeten toekennen. Pas na ontvangst en controle van deze lijst kunnen wij het federaal basispakket toekennen.

Terug naar het overzicht
Engie verrekent het bedrag van het federaal basispakket met een factuur. Wat betekent dit precies?

Het bedrag van het federaal basispakket wordt in mindering gebracht van het totale factuurbedrag waarop ze wordt toegekend.

Indien jouw factuur lager is dan het bedrag van het federaal basispakket, dan wordt het resterend bedrag via overschrijving overgemaakt op jouw rekening. Indien wij niet beschikken over jouw rekeningnummer, zullen we dit expliciet vragen op je factuur. Na ontvangst van je betaalgegevens wordt dit saldo eveneens uitbetaald via overschrijving.

Indien je echter nog een openstaand saldo hebt dat moet betaald worden aan Engie, wordt het (rest)bedrag van het federaal basispakket gebruikt om dit saldo te vereffenen.

Terug naar het overzicht
Ik heb een professioneel energiecontract. Heb ik dan ook recht op het federaal basispakket?

Neen, de overheid voorziet het federaal basispakket enkel voor de residentiële afnemers.

Een residentiële afnemer wordt gedefinieerd als een afnemer die elektriciteit koopt voor eigen huishoudelijk gebruik, dus met uitsluiting van commerciële of professionele activiteiten.

Terug naar het overzicht
Ik heb recht op het sociaal tarief. Heb ik dan ook recht op het federaal basispakket?

Neen, als begunstigde van het sociaal tarief heb je geen recht op het federaal basispakket.

Terug naar het overzicht
Ik heb een budgetmeter. Heb ik dan ook recht op het federaal basispakket?

Ook als je een budgetmeter hebt, heb je recht op het federaal basispakket, op voorwaarde dat je ook aan de andere voorwaarden voldoet.

Terug naar het overzicht
Ik kreeg al eerder in 2022 de federale verwarminspremie van 100€. Heb ik dan nog recht op de federaal basispakket?

Ja, indien je aan de voorwaarden van het federaal basispakket voldoet.

De federale verwarmingspremie en het federaal basispakket zijn twee onafhankelijke maatregelen van de federale overheid, beide met specifieke voorwaarden.

Terug naar het overzicht
Het is januari 2023 en ik heb het federaal basispakket nog niet ontvangen. Wat moet ik doen om deze alsnog te ontvangen?

Het federaal basispakket wordt toegekend op een factuur (tussentijdse factuur, een (slot)afrekening of een aparte factuur) tussen 21 november 2022 en 31 december 2022.
 

Dit gebeurt op basis van informatie van de FOD Economie.

Heb je de premie nog niet ontvangen in januari 2023 voor je hoofdverblijfplaats, dan komt dit wellicht doordat er iets fout is gelopen in de identificatie van je hoofdverblijfplaats op overheidsniveau (indien je je bij ENGIE hebt geregistreerd met een andere naam, voornaam, geboortedatum of adres dan de persoonsgegevens op de identiteitskaart, dan is het niet mogelijk om je contract aan je persoon te koppelen). 

Als je het federaal basispakket nog niet hebt ontvangen in januari 2023, kan je vanaf 23/01/2023 tot uiterlijk 30/04/2023 een aanvraag indienen rechtstreeks bij de FOD Economie via deze webpagina (onder de rubriek ‘Welke stappen moet ik zetten om het basispakket elektriciteit te krijgen?’. Bij je aanvraag moet je dan aanduiden of je de premie aanvraagt voor elektriciteit en/of voor gas.

Let op: deze premie geldt enkel voor de woning waar je hoofdverblijfplaats is. Voor bijvoorbeeld een tweede woning of een woning die je verhuurt, heb je dus geen recht op de premie. Ook voor woonzorgcentra, assistentiewoningen, tijdelijke aansluitingen, etc geldt deze premie niet

Terug naar het overzicht
Aan welke voorwaarden moet ik voldoen om recht te hebben op het federaal basispakket elektriciteit en/of gas?

Elke residentiële afnemer die op 31 december 2022 een leveringscontract had voor elektriciteit en/of aardgas zijn woning:

- ofwel tegen een vast tarief en afgesloten of verlengd na 30 september 2021 (*)

- ofwel tegen een variabel tarief ontvangt een federale elektriciteitspremie van 183 euro en/of een federale gaspremie van 405 euro.

Een huishouden heeft slechts recht op één basispakket voor elektriciteit en/of gas, dus verschillende leden van hetzelfde huishouden kunnen niet elk het basispakket voor elektriciteit en/of gas krijgen.

Een huishouden kan de premie slechts krijgen voor één contract, zelfs als op hetzelfde adres meerdere residentiele elektriciteits en/of gascontracten geregistreerd zijn.

(*): de datum waarop het hernieuwde contract van toepassing is, moet vallen na 30 september 2021.

Terug naar het overzicht
Welke energieleverancier moet het federaal basispakket toekennen?

De leverancier(s) waar je op 31 december 2022 een contract had voor elektriciteit en/of gas op je hoofdverblijfplaats, zal je het federaal basispakket toekennen (voor de energie waarvoor je een contract had).

Klanten die na 31 december 2022 van leverancier wisselden of geen contract meer hebben, ontvangen het federaal basispakket via de vorige leverancier.

Terug naar het overzicht
Hoe weten jullie als leverancier welke klanten recht hebben?

Elke residentiële afnemer die op 31 december 2022 een leveringscontract had voor elektriciteit en/of gas voor zijn hoofdverblijfplaats tegen een vast tarief afgesloten of verlengd na 30 september 2021 of tegen een variabel tarief heeft recht op de federale verwarmingspremie voor elektriciteit en/of gas.

De FOD Economie stuurt Engie een lijst met de residentiële klanten voor wie het basispakket elektriciteit en/of gas moeten toegepast worden.

Terug naar het overzicht
Op welke factuur (of facturen) zal ik het federaal basispakket voor elektriciteit en/of gas terugvinden?

Engie zal het bedrag van het federaal basispakket zoveel als mogelijk verrekenen met de eerste elektriciteits- en/of gasfactuur die we opmaken vanaf midden februari 2023* (en uiterlijk tegen 31 maart 2023).

Dit kan zowel over een tussentijdse factuur of een (slot)afrekening gaan.

Indien je in de periode tussen midden februari en 31 maart 2023 geen factuur krijgt (vb. je ontvangt 3-maandelijkse voorschotten of je hebt geen contract meer na 31 december 2022 en je ontving al je slotfactuur), betalen we het federaal basispakket uit via een aparte creditnota, en dit ten laatste op 31 maart 2023.

In elk geval zal je de duidelijke vermelding Federaal basispakket elektriciteit (en/of gas) 2023 terugvinden op je factuur.

Het federaal basispakket voor elektriciteit wordt altijd toegekend op een elektriciteitsfactuur, het basispakket voor gas wordt altijd toegekend op een factuur voor gas. Indien zowel elektriciteit als gas op één factuur worden afgerekend, zal het federaal basispakket voor zowel elektriciteit als gas op deze factuur worden toegekend.

(*): onder voorbehoud van tijdige ontvangst en verwerking van de lijst van rechthebbenden.

Terug naar het overzicht
Waarom ontvang ik het federaal basispakket ten vroegste vanaf midden februari 2023?

De FOD Economie stuurt Engie een lijst met de residentiële klanten aan wie wij het basispakket elektriciteit en/of gas moeten toekennen. Pas na ontvangst en controle van deze lijst kunnen wij het federaal basispakket toekennen.

Terug naar het overzicht
Engie verrekent het bedrag van het federaal basispakket met een factuur. Wat betekent dit precies?

Het bedrag van het federaal basispakket wordt in mindering gebracht van het totale factuurbedrag waarop ze wordt toegekend.

Indien jouw factuur lager is dan het bedrag van het federaal basispakket, dan wordt het resterend bedrag via overschrijving overgemaakt op jouw rekening. Indien wij niet beschikken over jouw rekeningnummer, zullen we dit expliciet vragen op je factuur. Na ontvangst van je betaalgegevens wordt dit saldo eveneens uitbetaald via overschrijving.

Indien je echter nog een openstaand saldo hebt dat moet betaald worden aan Engie, wordt het (rest)bedrag van het federaal basispakket gebruikt om dit saldo te vereffenen.

Terug naar het overzicht
Ik heb een professioneel energiecontract. Heb ik dan ook recht op het federaal basispakket?

Neen, de overheid voorziet het federaal basispakket enkel voor de residentiële afnemers.

Een residentiële afnemer wordt gedefinieerd als een afnemer die elektriciteit koopt voor eigen huishoudelijk gebruik, dus met uitsluiting van commerciële of professionele activiteiten.

Terug naar het overzicht
Ik heb recht op het sociaal tarief. Heb ik dan ook recht op het federaal basispakket?

Neen, als begunstigde van het sociaal tarief heb je geen recht op het federaal basispakket.

Terug naar het overzicht
Ik heb een budgetmeter. Heb ik dan ook recht op het federaal basispakket?

Ook als je een budgetmeter hebt, heb je recht op het federaal basispakket, op voorwaarde dat je ook aan de andere voorwaarden voldoet.

Terug naar het overzicht
Ik kreeg al eerder in 2022 de federale verwarminspremie van 100€ en/of het federaal basispakken voor elektriciteit en/of gas voor november en december 2022. Heb ik dan nog recht op de federaal basispakket voor 2023?

Ja, indien je aan de voorwaarden van het federaal basispakket voldoet.

De federale verwarmingspremie, het federaal basispakket voor november en december 2022 en het federaal basispakket voor januari, februari en maart 2023 zijn onafhankelijke maatregelen van de federale overheid, allen met specifieke voorwaarden.

Terug naar het overzicht
Het is april 2023 en ik heb het federaal basispakket nog niet ontvangen. Wat moet ik doen om deze alsnog te ontvangen?

Het federaal basispakket wordt toegekend op een factuur (tussentijdse factuur, een (slot)afrekening of een aparte factuur) tussen midden februari* en 31 maart 2023.

Dit gebeurt op basis van informatie van de FOD Economie. Heb je de premie nog niet ontvangen in april 2023 voor je hoofdverblijfplaats, dan komt dit wellicht doordat er iets fout is gelopen in de identificatie van je hoofdverblijfplaats op overheidsniveau (indien je je bij ENGIE hebt geregistreerd met een andere naam, voornaam, geboortedatum of adres dan de persoonsgegevens op de identiteitskaart, dan is het niet mogelijk om je contract aan je persoon te koppelen).

Je zal dan vanaf 23/04/2023 tot uiterlijk 31/07/2023 een aanvraag kunnen indienen rechtstreeks bij de FOD Economie. Van zodra de FOD Economie hier meer info over publiceert, zullen wij dit toevoegen op deze pagina.

Let op: deze premie geldt enkel voor de woning waar je hoofdverblijfplaats is. Voor bijvoorbeeld een tweede woning of een woning die je verhuurt, heb je dus geen recht op de premie. Ook voor woonzorgcentra, assistentiewoningen, tijdelijke aansluitingen, etc geldt deze premie niet.

(*) onder voorbehoud van tijdige ontvangst en verwerking van de lijst van rechthebbenden.

Terug naar het overzicht
Premie 100€
Het is na 31 juli 2022 en ik heb de federale verwarmingspremie van 100€ nog niet ontvangen. Wat moet ik doen om deze alsnog te ontvangen?

De federale verwarmingspremie wordt uitbetaald tussen 18 april 2022 en 31 juli 2022. Dit gebeurt op basis van informatie van de FOD Economie. Heb je de premie nog niet ontvangen op 31 juli 2022 voor je hoofdverblijfplaats, dan komt dit wellicht doordat er iets fout is gelopen in de identificatie van je hoofdverblijfplaats op overheidsniveau (indien je je bij ENGIE hebt geregistreerd met een andere naam, voornaam, geboortedatum of adres dan de persoonsgegevens op de identiteitskaart, dan is het niet mogelijk om je contract aan je persoon te koppelen). Je kan een aanvraag kunnen indienen bij de FOD Economie via deze webpagina. Opgelet, om van de federale verwarmingspremie te genieten, moet je de aanvraag voor 18 november2022 indienen. Indien je reeds deze aanvraag hebt gedaan maar deze premie nog niet hebt ontvangen, weet dat momenteel de FOD Economie een achterstand heeft in de verwerking van deze aanvragen. Zodra wij jouw gegevens ontvangen van de FOD, betalen we de premie onmiddellijk uit. Dus je hoeft hiervoor geen contact op te nemen met je energieleverancier.

Let op: deze premie geldt enkel voor de woning waar je hoofdverblijfplaats is. Voor bijvoorbeeld een tweede woning of een woning die je verhuurt, heb je dus geen recht op de premie. Ook voor woonzorgcentra, assistentiewoningen, tijdelijke aansluitingen, etc geldt deze premie niet.

Terug naar het overzicht
Ik huur een woning, heb ik dan recht op de federale verwarmingspremie?

Ook als huurder heb je recht op de federale verwarmingspremie indien deze woning je hoofdverblijfplaats (domicilie) is en je er op 31 maart 2022 een leveringsovereenkomst had voor elektriciteit.

Terug naar het overzicht
Ik heb recht op het sociaal tarief. Heb ik dan ook recht op de federale verwarmingspremie van 100 €?

Ja, de federale verwarmingspremie geldt ook voor klanten die genieten van het sociaal tarief, inclusief het tijdelijk sociaal tarief, indien deze woning je hoofdverblijfplaats (domicilie) is en je er op 31 maart 2022 een leveringsovereenkomst had voor elektriciteit.

Terug naar het overzicht
Ik kreeg al een energiecheque van 80€. Heb ik dan nog recht op de federale verwarmingspremie van 100 €?

Ja, de federale verwarmingspremie geldt ook voor jou, indien deze woning je hoofdverblijfplaats (domicilie) is en je er op 31 maart 2022 een leveringsovereenkomst had voor elektriciteit.

Het eenmalige forfait van 80€ (van toepassing voor mensen die op 30 september 2021 recht hadden op het sociaal tarief) en de federale verwarmingspremie zijn twee onafhankelijke maatregelen van de federale overheid.

Terug naar het overzicht
Ik heb een budgetmeter. Heb ik dan ook recht op de federale verwarmingspremie van 100 €?

Ook als je een budgetmeter hebt, heb je op recht op de federale verwarmingspremie, indien deze woning je hoofdverblijfplaats (domicilie) is en je er op 31 maart 2022 een leveringsovereenkomst had voor elektriciteit.

Terug naar het overzicht
Btw-verlaging
Wat moet ik doen om van de btw-verlaging te genieten?

Je hoeft zelf niets te doen. ENGIE regelt alles voor jou.

Terug naar het overzicht
Geldt de 6% btw op mijn volledige factuur?

De btw-verlaging is geldig voor zowel elektriciteit als gas, maar voor een verschillende periode.

Voor elektriciteit geldt dit voor de periode van 1 maart 2022 tot en met 31 maart 2023.

Voor gas geldt dit voor de periode van 1 april 2022 tot en met 31 maart 2023.

Deze verlaging geldt voor alle componenten op je factuur met betrekking tot je elektriciteit en/of gas: niet alleen de energiekost, maar ook de nettarieven, taksen, toeslagen en heffingen.

De componenten die al vrijgesteld zijn van btw, blijven onveranderd.

Terug naar het overzicht
Wat is de impact van de btw-verlaging op mijn voorschotfactuur?

Voor de maanden waarin de btw verlaging van toepassing is, verlagen we je tussentijds bedrag voor elektriciteit en gas op je factuur. Hierbij een voorbeeldje:

Stel je betaalt normaal 121 € voor elektriciteit en gas. Dit komt overeen met 100€ + 21% btw.
Dit wordt dan 100€ + 6% btw, en dus 106€.

Terug naar het overzicht
Ik heb een vast contract, heb ik dan ook recht op de btw-verlaging?

Ja, de btw-verlaging geldt zowel voor contracten met een vaste als een variabele prijs.

Terug naar het overzicht
Ik heb recht op het sociaal tarief. Heb ik dan ook recht op de 6% btw-verlaging?

Ja, de btw-verlaging geldt ook voor klanten die genieten van het sociaal tarief, inclusief het tijdelijk sociaal tarief.

Terug naar het overzicht
Ik heb een prijsvoorstel ontvangen van ENGIE. Welk btw-tarief werd hierop toegepast?

Onze prijsvoorstellen en kortingen voor residentiële klanten zijn altijd inclusief btw.

Voor elektriciteit:

  • tot en met 28 februari 2022 gebeuren alle berekeningen op basis van 21% btw.
  • vanaf 1 maart 2022 gebeuren alle berekeningen op basis van het verlaagde btw tarief voor elektriciteit van 6%.

Voor je injectie van elektriciteit blijft de prijs vrijgesteld van btw.

Voor gas:

  • tot en met 31 maart 2022 gebeuren alle berekeningen op basis van 21% btw.
  • vanaf 1 april 2022 gebeuren alle berekeningen op basis van het verlaagde btw tarief voor gas van 6%.
Terug naar het overzicht
Het bedrag van mijn voorschot wordt bepaald in de periode dat de btw-verlaging van 6% geldt. Blijft dit bedrag dan gelden tot mijn volgende afrekening?

Het bedrag van je voorschot werd berekend inclusief 6% btw en blijft behouden voor de periode van de tijdelijke btw-verlaging (voorschotfacturen van april 2022 tot en met maart 2023. Wanneer het btw-tarief terug wordt aangepast naar 21%, zal ook je voorschot verhogen.

Terug naar het overzicht
Ik krijg mijn afrekening vóór maart 2022. Wanneer wordt de 6% btw verrekend?

Op je volgende afrekening wordt bepaald hoeveel je verbruikt hebt tussen 1 maart (of 1 april voor gas) en 31 december 2022. Op dat verbruik wordt dan 6% aangerekend. Op je voorschotfacturen van april tot en met december 2022 wordt reeds 6% btw toegepast, zodat je voorschot zo dicht mogelijk aansluit bij het uiteindelijk te betalen bedrag.

Terug naar het overzicht
Ik ontvang mijn afrekening na 1 maart 2022. Wanneer wordt de 6% btw verrekend?

Bevat je afrekening (een deel van) de verbruiksperiode van 1 maart 2022 (of 1 april 2022 voor gas) tot en met 31 maart 2023, dan zal voor dat deel 6% aangerekend worden. Het eventueel resterend deel van die periode zal op je volgende afrekening verrekend worden aan 6%.

Terug naar het overzicht
Ik wens niet dat mijn tussentijds bedrag verlaagt, wat kan ik doen?

We verlagen het btw tarief automatisch voor al onze klanten, wat zal resulteren in een lagere factuur in die periode. We kunnen dit helaas niet proactief voor jou vermijden.

Los van de btw-verlaging kan je wel altijd zelf je tussentijds bedrag aanpassen. Dit kan je makkelijk doen via je klantenzone.

Terug naar het overzicht
Hoe weten jullie hoeveel ik verbruik van maart 2022 tot en met maart 2023?

We berekenen je verbruik in deze periode op basis van je jaarlijks verbruik en een standaard verbruiksprofiel. Dit verbruiksprofiel geeft aan hoeveel van je jaarverbruik in de maanden maart tot en met maart 2023 valt. Op dit verbruik wordt dan 6% btw toegepast. Dit verbruiksprofiel is vooraf vastgelegd en deze werkwijze is hetzelfde voor alle leveranciers.

Enkel indien je een digitale meter hebt én gekozen hebt voor een maandelijkse afrekening van je verbruik, gebruiken we je effectieve maandelijkse meterstanden voor de berekening van de btw.

Terug naar het overzicht

* Residentiële klanten of natuurlijke personen die geen ondernemingsnummer hebben meegedeeld aan hun energieleverancier met het oog op het afsluiten van het contract.