Waarom worden er herinnerings - of ingebrekestellingskosten aangerekend op mijn factuur?

Als je je factuur niet tijdig betaalt zal je van ENGIE aanmaningen tot betalen ontvangen.

•    1ste herinnering (per post of per e-mail): 10€ op de eerstvolgende factuur
•    2de herinnering (per e-mail en/of per SMS): deze herinnering is kosteloos
•    Ingebrekestelling: 25€ op de eerstvolgende factuur 

Meer gedetailleerde info over de timing en het bedrag van de kosten kan u vinden in de Algemene Voorwaarden bij uw contract via deze link.