Ik heb een creditnota ontvangen. Ik wil graag weten wanneer en hoe ik terugbetaald zal worden.

Als je geen openstaand saldo hebt, wordt je creditnota na 18 dagen terugbetaald.
Bij een openstaand saldo wordt de creditnota eerst hiermee verrekend.

Komt het bedrag dat op uw rekening is gestort niet overeen met de creditnota?
Dit kan gebeuren als uw factuur wordt rechtgezet. Het bedrag van je annulatiefactuur wordt dan in mindering gebracht van het bedrag van de herstelfactuur.

De uitleg van de verrekening staat vermeld in de begeleidende brief.

Je kan de exacte status van uw rekening hier controleren.

Je kan het rekeningnummer van uw terugbetaling via deze link wijzigen zolang de terugbetalingstermijn niet is verstreken.