Je browser is verouderd

<p>Download de bijgewerkte versie van je&nbsp;browser.</p>

Klik hier

×

Hoe wordt dit nieuwe voorschotbedrag berekend?

de prijzen van je contract,

het verbruik op dit adres,

eventuele overheidspremies die je reeds zijn toegekend,

de facturen die reeds zijn opgemaakt,
het aantal resterende maanden tot je jaarafrekening.
Herbereken mijn voorschot

Op je jaarafrekening berekenen we eenmalig automatisch je nieuwe voorschot

Eén keer per jaar, op het moment van je jaarafrekening wordt eenmalig en automatisch het bedrag van je maandelijks voorschot berekend. We vermenigvuldigen hiervoor je verbruik van het jaar voordien met je verwachte prijs voor het komende jaar en delen dit bedrag door 12 maanden.

Je reële prijs/verbruik kan afwijken van de verwachtingen

Op de jaarafrekening maken we een momentopname, maar je prijs en/of verbruik kunnen doorheen het jaar wijzigen, waardoor ze afwijken van de verwachtingen. Je verbruik kan bijvoorbeeld dalen omdat je je thermostaat lager draait. Je prijs kan dan weer stijgen doordat er een onverwachte gebeurtenis plaats vindt waardoor de variabele prijs de hoogte in schiet (denk aan de oorlog in Oekraïne).

We hernemen je verbruik van het vorige jaar

Doordat we maar één keer per jaar je verbruik doorkrijgen van de netbeheerder, hebben we geen zicht op je verbruik doorheen het jaar. In ons nieuwe voorstel van je voorschot houden we dus geen rekening met een eventuele verhoging/verlaging van je verbruik.

We actualiseren je prijs met gekende waarden

We kennen ondertussen wel al meer prijzen dan op het moment van je jaarafrekening. We vervangen de initiële verwachte prijzen door hun gekende waarden en maken een nieuwe inschatting van je prijs voor de resterende maanden op basis van nieuwe prijsindicaties die nu al voorhanden zijn op de markt.

We passen een teveel/tekort bij in je voorstel

Op basis van je geactualiseerde prijs komen we op een accurater voorschotbedrag. Dit bedrag kan hoger of lager liggen dan je initiële bedrag. Omdat we geen invloed meer hebben op wat je reeds betaald hebt, zullen we dit tekort of teveel opvangen in de resterende maanden tot je jaarafrekening. Als je al maanden te weinig betaalt, kan het zo zijn dat je nieuwe voorschot veel hoger zal liggen om dit tekort op te vangen.

Voor een zo accuraat mogelijk voorschot: herhaal om de 3 maanden

Doordat je prijs in een variabel contract veel meer fluctueert, laat je best om de 3 maanden je voorschot herberekenen. Zo voorkom je in de mate van het mogelijke verrassingen op je komende jaarafrekening. Surf hiervoor naar engie.be/mijnvoorschot en geef je meterstanden in.

Heb je een vraag?

Misschien staat je antwoord hier al tussen

De prijzen dalen en je krijgt een hoger voorschot dan het huidige? Hoe komt dat?

Voorafgaand aan de daling die we vandaag meemaken, kenden de prijzen in 2022 een ongekende stijging.

Ondanks deze dalende trend kan ons geschatte voorstel voor je hoger uitvallen dan wat je vandaag betaalt, omdat je huidige voorschot de impact van de stijging in 2022 nog niet volledig dekt.


Moet ik mijn voorschot aanpassen?

Het is je keuze om het bedrag van je voorschot aan te passen. Als je besluit het niet nu maar later in het jaar aan te passen, verandert de bovenstaande schatting omdat het geschatte bedrag voor je voorschot tot de jaarafrekening over een kleiner aantal maanden wordt uitgesmeerd.