De energiepremies in Brussel in 2020

De bedragen van de energiepremies in Brussel wijzigen in 2020 niet ten opzichte van die van 2019. De toekenningsvoorwaarden en de samenstelling van het dossier werden echter vereenvoudigd. Isolatie, energieaudit, warmtepremie…

03/01/2020 -
Paul D.
Energie-expert bij ENGIE

Dankzij de verschillende energiepremies en financiële incentives is het energieverbruik van elke Brusselaar in 10 jaar tijd met 25% gedaald! Om deze trend verder te zetten, besloot de gewestregering om in 2020 dezelfde premies toe te kennen als in 2019: 18 miljoen euro. Enkel de premie voor efficiënte convectoren werd geschrapt omdat er weinig vraag naar was.

De premies hebben betrekking op 3 soorten werken: isolatie, de installatie van een verwarmingssysteem en van een systeem voor de productie van warm water en energieaudits. Er bestaan ook renovatiepremies en groene leningen aan 0 tot 2%. Ook de Brusselse gemeentes kennen premies toe om investeringen aan te moedigen die energie besparen.

Woon je niet in Brussel? Ook in Vlaanderen en Wallonië worden in 2020 premies toegekend.

Hoe een premie aanvragen in Brussel?

Aanvragen moeten gericht worden aan Leefmilieu Brussel. Je kan daarvoor IRISbox gebruiken, het elektronische loket van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De aanvraag kan voortaan tot 12 maanden na de factuurdatum van de werken worden ingediend. Zodra alle documenten verstuurd zijn, wordt de betaling gemiddeld binnen de 8 weken uitgevoerd.

Iedereen kan een aanvraag indienen: particulieren, huurders, eigenaars, maar ook mede-eigenaars, gemeenschappen, …

Goed om weten: de energiepremies gelden ook voor uitbreidingen van gebouwen en dat zowel voor kleine als grote renovatiewerken die de energie-efficiëntie van het gebouw verbeteren. Gemiddeld wordt 20% van de in aanmerking komende kosten van de factuur van de werken terugbetaald.

Je kan met één formulier bovendien meerdere premieaanvragen tegelijkertijd indienen.

In de toekomst zal er een systeem toegepast worden dat de energiepremie en de renovatiepremie verenigt. Zo zou er een enkel formulier komen, evenals een enkel aanvraagplatform. De voorwaarden hiervoor zouden in de loop van 2020 geanalyseerd moeten worden. Er zal ook een studie gebeuren naar de wijzigingen van het stelsel voor energie- en renovatiepremies opdat deze de ambities van de duurzame renovatiestrategie nog beter zouden waarmaken, kondigde de Brusselse minister van Energie Alain Maron aan.

De energiepremies in Brussel

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kan je energiepremies krijgen voor energieaudits, de isolatie van het dak, de muren of de vloer, de plaatsing van dubbele beglazing en nieuw raamwerk of mechanische ventilatie. Er bestaan ook ‘warmtepremies’ voor de installatie van een warmtepomp, een zonneboiler, thermostatische kranen, een condensatieketel, …

Vorig jaar werd er een nieuwe verwarmingspremie – de C8-premie – ingevoerd voor de meest kwetsbare gezinnen. Zo krijgen deze gezinnen voortaan 100 € voor de regelmatige controle (verplicht onderhoud) van toestellen op gas (verwarmingsketel of boiler.)

Ook de C1-premie voor de vervanging van de verwarmingsketel wordt afhankelijk van je inkomensschijf opgetrokken tot 700 €, 800 € of 1.200 € (A, B, C).

Het bedrag van de premies hangt immers af van je inkomensschijf (A = basisschijf, B = gemiddeld inkomen, C = laag inkomen) en je situatie (alleenstaand, samenwonend of koppel).

De premies voor dakisolatie

Dakisolatie is voor het Brussels Gewest een prioriteit. Het Gewest vindt immers dat dakisolatie de meest rendabele investering is in een gebouw en wil het dus aanmoedigen. Daarom werd het bedrag van de premies in 2018 verhoogd. En ook in 2020 blijven ze onveranderd.

Over welke bedragen gaat het dan precies?
Categorie A: 20 €/m²
Categorie B: 30 €/m²
Categorie C: 40 €/m²

De premies voor muurisolatie

De B2-premie voor muurisolatie langs buiten wordt opgetrokken tot 55 € (cat.A), 65 € (cat.B) en 75 € (Cat.C).

Hier vind je een overzicht van de Brusselse energiepremies voor 2020.

De renovatiepremie

Deze geldt enkel voor woningen van minstens 30 jaar oud. Ze wordt toegekend voor de thermische isolatie van vloeren, muren en het dak, ventilatie, behandelingen tegen vocht, de installatie van verwarming en toestellen voor de productie van sanitair warm water.

Interessant: de renovatiepremie is cumuleerbaar met de energiepremie op voorwaarde dat het totaalbedrag van de twee premies lager is dan 90% van het investeringsbedrag. Let wel, terwijl de energiepremie tot 12 maanden na de factuurdatum van de werken kan worden aangevraagd, moet de aanvraag voor een renovatiepremie voor de start van de werken gebeuren!

De premie komt overeen met een percentage (30 tot 70%) van het bedrag van de aanvaarde werken. Dit percentage wordt bepaald door het inkomen van de aanvrager en de perimeter waarin de woning gelegen is. Maximumbedrag: 35.000 €, vermeerderd met 5.000 € per slaapkamer vanaf de 3e kamer. Zolang dat bedrag niet bereikt is, kan je nieuwe aanvragen indienen voor dezelfde woning. Het is dus niet verplicht om alle werken in een keer uit te voeren.

Je vindt hier een overzicht van alle bedragen van de renovatiepremie in Brussel.

De groene lening aan 0 tot 2 %

Naast de premies kan je ook een groene lening aanvragen om je werken te financieren. Dankzij deze lening kunnen particulieren isolatie- en ventilatiewerken uitvoeren en een performant verwarmingssysteem financieren. Rentevoet van deze financiering: 0 tot 2 % naargelang je inkomen. Begunstigden kunnen aanspraak maken op een minimumbedrag van 500 € en een maximumbedrag van 25.000 €.

Er bestaan 2 soorten leningen: een consumentenkrediet en een hypothecaire lening. Deze leningen zijn voorbehouden aan Brusselaars met een laag inkomen (46.653 € voor alleenstaanden, maximum 72.572 € voor gezinnen met 1 of 2 inkomens).

Gemeentelijke tegemoetkomingen

Sommige Brusselse gemeentes kennen premies toe om energiebesparing te stimuleren. De gesubsidieerde werken? Dakisolatie, zonneboiler, … De tegemoetkomingen verschillen van gemeente tot gemeente. Contacteer de stedenbouwkundige dienst van je gemeente om te weten op welke premies je aanspraak kunt maken en wat hun toekenningsvoorwaarden zijn.

Ben je klaar om te isoleren? Heb je alle vooroordelen over isoleren uit de weg geruimd? Dan staan onze isolatie-experts voor je klaar. Ze komen gratis bij je langs en onderzoeken zowel je dak, muren als vloeren. Ze adviseren je over de beste isolatie-oplossing voor jouw huis.

Lees ook