De isolatiepremies in Brussel in 2023

In Brussel zagen we een echte revolutie voor de isolatiepremies dankzij de inwerkingtreding van de 'Renolution'-strategie. Dak, ramen, energieaudit, … We vertellen je alles over de werking van de nieuwe strategie én geven je de bedragen.
Paul D.
27/02/2023 |

Dankzij de verschillende energiepremies en financiële incentives is het energieverbruik van elke Brusselaar in 10 jaar tijd met 25% gedaald! Om deze trend verder te zetten en de economische heropleving in Brussel te stimuleren, werkte de gewestregering een nieuwe strategie uit voor de renovatie van gebouwen. Die strategie kreeg de naam 'Renolution'. Een echte energierevolutie dus die alle actoren uit de sector samenbrengt met als doel het Gewest te helpen om zijn klimaatdoelstellingen te bereiken en met name koolstofneutraal te zijn tegen 2050.

Met 'Renolution' wil het Gewest een gemiddeld energieprestatieniveau van 100 kWh/m²/jaar bereiken voor alle Brusselse woningen, d.w.z. een gemiddeld verbruik gedeeld door 3 of 4 ten opzichte van de huidige situatie. Een enorme uitdaging die kan rekenen op een budget van 53,6 miljoen euro ... Tegen 2024 komt daar nog ruim 350 miljoen euro bovenop voor het volledige plan.

Renolution in detail

Zeg niet langer 'Energiepremie, Premie voor renovatie van de woning en Premie voor verfraaiing of renovatie van gevels'. Al deze oude benamingen worden vervangen door één term: 'Renolution'.

Concreet betekent dit dat de premies grosso modo even voordelig blijven als voordien, maar het idee is om ze makkelijker begrijpbaar te maken, de middelen te verhogen en alle Brusselaars, vooral met de laagste inkomens, te helpen om hun energiewerken te financieren. Voortaan vind je daar dus alle steunmaatregelen voor je isolatiewerken …

Een andere nieuwigheid is dat je je premieaanvraag moet indienen na afloop van de werken, d.w.z. nadat je de eindfactuur hebt betaald. Het volledige systeem trad dus in werking op 1 januari 2022 en je kunt je aanvraag indienen sinds maart 2022.

Let wel: de meeste premies worden alleen toegekend voor gebouwen die minstens 10 jaar voor de premieaanvraag werden gebouwd!

Hoe een premie aanvragen in Brussel?

Aanvragen moeten nog steeds gericht worden aan Leefmilieu Brussel. Je moet hiervoor IRISbox gebruiken, het elektronische loket van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Iedereen kan een aanvraag indienen: particulieren, huurders, eigenaars, maar ook mede-eigenaars, gemeenschappen … Je kan met één formulier bovendien meerdere premieaanvragen tegelijkertijd indienen. Handig als je weet dat er ook een bonus is om werken gelijktijdig te laten uitvoeren. Je leest er hieronder meer over.

Waaruit bestaat het plan 'Renolution'?

Nog niet alle technische details zijn al voor 100% gevalideerd, maar het Gewest werkte een een overzichtstabel uit met alle soorten premies en toegekende bedragen. In die tabel vind je onder meer de premies voor je isolatie, verwarming en boiler of voor de conformiteit van een elektrische of gasinstallatie (L).

De bedragen van deze premies variëren naargelang het type gebouw: wonen (eengezinswoning of appartement), appartementsgebouw, niet-residentieel gebouw (kinderdagverblijf, ziekenhuis, school, winkel enz.) en je inkomenscategorie. Er zijn drie categorieën:  

 • I is de standaardcategorie;  

 • II is de categorie voor gemiddelde inkomens; 

 • III is de categorie voor lage inkomens. 

Nog een belangrijk punt is dat er voor elk type premie een bonus kan worden gegeven als aanvulling op het bedrag. Dit hangt af van een reeks criteria, bijvoorbeeld het gebruik van de materialen of de energieprestaties. 

Bovenop de Renolutie-premies, bestaan er ook groene leningen aan 0 tot 2%. Ook de Brusselse gemeentes kennen premies toe om investeringen aan te moedigen die energie besparen.  

Weet tot slot dat het plan ook de rol van homegrade.brussels als advies-en begeleidingscentrum voor huisvesting in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest versterkt.

Woon je niet in Brussel? Ook in Vlaanderen en Wallonië worden premies toegekend.

De isolatiepremies in detail

De Renolutie-premies bestaan uit een reeks steunmaatregelen voor energiewerken die de isolatie van je woning verbeteren. Zoals?

Een energieaudit in Brussel?

Met een energieaudit kan je de balans opmaken van je woning en de min- en pluspunten ervan opsporen. Het is dus de perfecte manier om uit te zoeken waar je moet beginnen met je verbeteringswerken en om na te gaan hoeveel je inspanningen echt zullen opleveren. 

In Brussel bedraagt deze premie (A1) voor het uitvoeren van een energieaudit: 

 • 400 € voor een individueel gebouw; 

 • 3000 € voor een appartementsgebouw of een niet-residentieel gebouw. 

Dakisolatie

De meeste warmte gaat verloren via het dak. Dakisolatie blijft dus een prioriteit, want het is een rendabele investering in een gebouw die het Brussels Gewest wil aanmoedigen. Het bewijs? Voor dakisolatiewerken is voortaan geen stedenbouwkundige vergunning meer nodig (uitgezonderd bij beschermde gebouwen). Bovendien werden de bedragen van de E3-premies jaar na jaar verhoogd:

 • Inkomenscategorie I: 35 € per m2;
 • Inkomenscategorie II: 55 € per m2;
 • Inkomenscategorie III: 75 € per m2.

Met een mogelijke bonus van 10 € per m² als je isoleert met natuurlijke materialen die voor minstens 85% bestaan uit hernieuwbare componenten zoals cellulose, kurk, plantaardige of dierlijke vezels.

Muurisolatie

De F1-premie is bedoeld voor muurisolatie, maar er bestaan verschillende technieken om je gevel thermisch te isoleren. 

 • Als je langs binnen isoleert, schommelen de premies tussen 35 € en 45 € per m² geïsoleerde muur, afhankelijk van je inkomenscategorie. 

 • Kies je voor isolatie langs buiten, dan liggen de premies hoger: van 50 € tot 90 € per m² geïsoleerde muur, ook weer afhankelijk van je inkomenscategorie. 

 • Voor spouwmuren tot slot is isolatie in de spouw een mogelijkheid. Je premie bedraagt in dit geval 20 € tot 30 € per m² geïsoleerde muur, afhankelijk van je inkomen. 

In al deze gevallen kan je net als voor dakisolatie een bonus krijgen voor het gebruik van duurzame materialen! 

Tot slot geven we nog mee dat er ook een premie (F6) bestaat voor de akoestische isolatie van je muren. 

Deuren en ramen

Hiermee komen we bij een ander belangrijk punt in je woning om het warmtegevoel te verbeteren en ongemak binnenshuis te verminderen. Het schrijnwerk, de beglazing, de kozijnen, de materialen: ze bepalen stuk voor stuk je thermisch comfort, maar ook de impact op het milieu. 

Dit is wat het Brussels Gewest voorzien heeft (G1-premie): 

 • Kies je voor houten kozijnen of een houten deur? Dan kan je – afhankelijk van je inkomenscategorie – rekenen op 100 € tot 140 € per m² deuren of ramen. 

 • Ga je voor pvc of metaal, dan liggen de premies lager: tussen 40 € en 55 € per m² deuren of ramen, afhankelijk van je inkomen. 

Er zijn ook bonussen voorzien! Is je schrijnwerk gemaakt van hout afkomstig uit duurzame bossen met FSC- of PEFC-label? Of is je deur gemaakt met hergebruikt of gerecycleerd materiaal? Dan heb je recht op de ‘duurzame’ vermeerdering van 100 € per m² bovenop het bedrag van de premie. 

Bij akoestische beglazing of deuren krijg je nog een andere bonus van 35 € per m². 

Ondergrond en vloer

Ook via de vloer gaat er warmte verloren in je woning: bijna 10% van het warmteverlies. De gebruikte isolatietechniek hangt af van je woning (langs onder via de kelder, langs boven, …), maar levert sowieso een aanzienlijke verbetering op. 

Afhankelijk van je inkomenscategorie kent het Gewest tussen 35 en 45 € per m² geïsoleerde ondergrond of vloer toe. 

Een bonus voor gelijktijdige werken

Niets zo voordelig als verschillende werken tegelijkertijd. Dien je gelijktijdig (zelfde formulier) ten minste drie verschillende types premieaanvragen in, en krijg je die ook? Dan heb je recht op een verhoging van het bedrag van 10 of 20% voor inkomenscategorie III.

Het ECORENO-krediet van 0 tot 1%

De groene lening heeft inmiddels plaatsgemaakt voor het ECORENO-krediet om je werken te financieren. Boven op de premies kun je voor een Brusselse woning dus gebruikmaken van een financieringsoplossing voor alle soorten renovatiewerken: isolatie- en ventilatiewerken, een nieuwe verwarmingsinstallatie, een warmtepompboiler of zonneboiler, een warmtepomp, de plaatsing van zonnepanelen enz.

De rentevoet van deze financiering bedraagt 0 tot 1%.

Deze financiering kan twee vormen aannemen: een consumentenkrediet of een hypothecair krediet, naargelang je dossier. Je kunt je krediet simuleren via de website van het Brusselse woningfonds.

Gemeentelijke tegemoetkomingen

Sommige Brusselse gemeentes kennen premies toe om energiebesparing te stimuleren. De gesubsidieerde werken? Dakisolatie, zonneboiler, … De tegemoetkomingen verschillen van gemeente tot gemeente. Contacteer de stedenbouwkundige dienst van je gemeente om te weten op welke premies je aanspraak kunt maken en wat hun toekenningsvoorwaarden zijn.

Verlaagde btw voor renovatiewerken

Als je woning ouder is dan 10 jaar betaal je een btw-tarief van 6% (in plaats van 21%) voor verschillende renovatiewerken, waaronder isolatie, verwijdering of buitengebruikstelling van een stookolietank, centrale verwarming of airconditioning, …

Opgelet: dit is een tijdelijke federale maatregel. Dit fiscaal voordeel geldt van 1 april 2022 tot en met 31 december 2023.

 

Ben je klaar om te isoleren? Heb je alle vooroordelen over isoleren uit de weg geruimd? Dan adviseren onze experts je over de beste isolatie-oplossing voor jouw huis.