Isolatiepremies in Vlaanderen voor 2022

Het Vlaams Gewest blijft een hele resem isolatiepremies aanbieden. Dak, muren, vloer, beglazing, …: een overzicht van de bedragen en de toekenningsvoorwaarden voor 2022 in Vlaanderen.
Paul D.
04/04/2022 |

In 2021 werden er enkele nieuwigheden van kracht voor de renovatiepremies voor Vlaamse woningen en in het bijzonder voor isolatiewerken. En hoe zit het in 2022? We zien grotendeels dezelfde premies en de lijst is lang, zeker als we ook de premies meetellen van de provincies en tal van gemeenten. Voor een volledig overzicht kun je terecht op het gewestelijke platform.

Daar vind je:

  • een premie omtrent het energielabel van de woning;
  • een premie voor asbestverwijdering in combinatie met isolatie van het dak of de gevel;
  • de basispremie voor isolerende beglazing;
  • de basispremie voor muurisolatie langs buiten;
  • een premie voor dakisolatie.

Een woordje uitleg …

De EPC - labelpremie

Om de Vlaamse woningen energiezuiniger te maken, introduceerde de Vlaamse regering een EPC-labelpremie. Om deze tendens te versnellen, wordt sinds 1 januari 2021 een nieuwe premie toegekend.

Wie kan aanspraak maken op de premie omtrent het label EPC ?

De EPC-labelpremie is er voor alle eigenaars van een woning met matige energieprestaties die zich engageren om hun woning binnen de 5 jaar te renoveren om het EPC-label aanzienlijk te verbeteren.

Hoeveel bedraagt de premie omtrent het EPC Premium-label?

Alles hangt af van de aard van de woning en de EPC-score die bereikt wordt dankzij de werken. Deze tabel vat het even samen:

“Beschermde” personen (met een laag inkomen) kunnen rekenen op een vermeerdering van 20% van het bedrag van deze premies.

Let wel: de labelpremie kan niet gecumuleerd worden met de totaalrenovatiebonus. Het is echter wel mogelijk om de labelpremie te cumuleren met afzonderlijke premies voor bepaalde werken, maar de verkregen som mag nooit hoger liggen dan de bedragen van de facturen.

Waar en wanneer moet je je aanvraag voor de labelpremie indienen?

Om de premie aan te vragen, moet je een kopie voorleggen van een EPC-certificaat dat maximum van 2019 dateert. Je moet je nieuwe label (A, B of C) binnen de 5 jaar na de renovatie verkrijgen en de premie moet binnen de 12 maanden na het verkrijgen van het nieuwe label aangevraagd worden. Een nieuw EPC-certificaat moet dit nieuwe label bevestigen.

Je kan je premie-aanvraag vanaf 1 januari indienen bij Fluvius.

Afzonderlijke isolatiepremies

 

Er bestaan ook isolatiepremies per type werkzaamheden waarvan de bedragen in 2021 werden verhoogd: dakisolatie, muurisolatie, vloerisolatie, hoogrendementsglas (neem deze 5 criteria door om de juiste keuze te maken als je nieuwe ramen koopt), maar ook de premie voor muurisolatie langs buiten.

Woon je niet in Vlaanderen? Ook in Brussel en Wallonië worden premies toegekend.

De bedragen van de isolatiepremies in 2022

Type isolatie

 2022

Dakisolatie via aannemer

 4 €/m²
 (R-waarde min 4,5)

Dakisolatie door jezelf 

 -

Isolatie spouwmuur via aannemer

 5 €/m2

Isolatie muur langs buiten via aannemer

 30 €/m²
 (R-waarde min 2)
 Via architect of aannemer met certificaat

Isolatie muur langs binnen via aannemer

 15 €/m²
 (R-waarde min 2)
 Via architect of aannemer  met certificaat

Vloerisolatie

 6 €/m²
 (R-waarde min 2)

Hoogrendementsglas (maximale U-waarde 1,0 W/m²K)

 16€/m2

Let op: de aannemer moet voor de premies voor muurisolatie langs de buitenkant strikte technische specificaties (STS 71-2) naleven, die zowel slaan op de gebruikte materialen als op de installatie ervan.

Alle formulieren voor de aanvraag van isolatiepremies en meer details over alle premies en uitzonderingen vind je op de website van Fluvius, onder de rubriek premies.

Via Fluvius kan je bovendien nog andere energiepremies bekomen, bijvoorbeeld voor de installatie van een warmtepomp, een ventilatiesysteem of een zonneboiler.

De totaalrenovatiebonus

De bonus voor totaalrenovaties blijft van toepassing in 2022. Hoe meer werken (vanaf 3 tot 7) je combineert over een periode van 5 jaar, hoe hoger de isolatiepremie die je ontvangt. Voor een eengezinswoning kan de premie maximaal 1250 tot 4750 € bedragen.

Een premie voor asbestverwijdering tijdens isolatiewerken

Nog een nieuwigheid van 2021 die van toepassing blijft. Asbest is een stof die vaak in bouwmaterialen werd gebruikt als thermische isolator. Volgens de OVAM, de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij, zouden 2,7 miljoen Vlaamse gezinnen nog steeds asbest in hun dak of muren hebben zitten. Om deze te verwijderen, kan je gebruikmaken van een bijkomende premie van 8 € per m2 als je je gevel of dak isoleert en tegelijkertijd de asbest die erin zit, laat verwijderen.

Een isolatieproject starten

Ben je klaar om te isoleren? Heb je alle vooroordelen over isoleren uit de weg geruimd? Dan adviseren onze isolatie-experts je over de beste isolatieoplossing voor jouw huis.