De isolatiepremies in Wallonië stijgen in 2022

De voorwaarden voor de energiepremies 2022 in Wallonië wijzigen niet t.o.v. 2021. Het codewoord blijft vereenvoudiging. De bedragen hangen af van de gegenereerde energiebesparing en een verplichte voorafgaande audit bepaalt welke werken voorrang krijgen.
Paul D.
04/04/2022 |

Er zijn geen wijzigingen op komst voor de energiepremies, die voortaan 'Woonpremies' worden genoemd, in Wallonië in 2022. Het systeem dat in juni 2019 van kracht ging, blijft van toepassing. Waar heb je recht op?

De audit, de voorafgaande fase

Elke premieaanvraag wordt onderworpen aan een voorafgaande energieaudit. Wil je een premie ontvangen? Dan moet je een erkend auditor inschakelen die alle uit te voeren werken oplijst alsook de volgorde waarin dat verplicht moet gebeuren. Begin je werken dus vooral niet vóór de registratei van het verslag van de auditor. Anders zul je geen premie krijgen.

Die auditor berekent ook de energiebesparingen die gerealiseerd kunnen worden dankzij de uitgevoerde werken en begeleidt je ook tijdens de werkzaamheden. Er is een auditpremie voorzien om een groot deel van de prijs van de auditor te compenseren. Basisbedrag: 110€ met een maximum van 660 €, naargelang van je inkomensniveau.

Eens die audit gebeurd is, moet hij alleen nog maar een premieaanvraag indienen bij de Overheidsdienst Wallonië. Die aanvraag geldt dan voor alle werken samen. Vervolgens moet je de werken binnen de 7 jaar nadat de audit werd ingediend laten uitvoeren door een aannemer. De premies worden gestort nadat de auditor zijn rapport heeft ingediend waarin hij bevestigt dat de werken wel degelijk werden uitgevoerd.

Voor wie zijn de energiepremies bedoeld?

Voor iedereen! Wat je inkomen ook is, je kan hoe dan ook een premieaanvraag indienen. Dat geldt ook voor wie eigenaar-verhuurder is (en het indicatieve huurrooster respecteert). Dat was een van de nieuwigheden van de premieherziening en 2019.

Let wel, dat betekent niet dat iedereen recht heeft op dezelfde bedragen. De Waalse regering heeft 5 inkomenscategorieën uitgewerkt met vermenigvuldigingsfactoren gaande van 2 tot 6.

Wat is het bedrag van de energiepremies 2022 in Wallonië?

Het bedrag van de premie zal nooit hoger zijn dan 70% van het totaalbedrag van de facturen. Hieronder vind je enkele voorbeelden van energiepremies:

> Dakisolatie: het basisbedrag hangt af van het aantal kWh dat dankzij de isolatiewerken kan worden bespaard. Hoe beter het dak geïsoleerd is, hoe hoger de premie. De berekening van het aantal bespaarde kWh komt in het auditrapport te staan en is doorslaggevend. Elk geval zal dus ook anders zijn.

> Installatie van een pelletkachel: goed voor een premie van 250€ (basisbedrag).

> Mechanische ventilatie met enkele flux: 500€. Kies je voor een mechanische ventilatie met dubbele stroom, dan loopt het bedrag op tot 1200€.

> Nieuwe ramen: hier is ook een premie voor voorzien op basis van de bespaarde kWh. Neem zeker deze 5 criteria door om de juiste keuze te maken als je nieuwe ramen koopt.

In de onderstaande tabel vind je de bedragen die voor de verschillende premies worden toegekend in Wallonië.

Overzicht energiepremies in Wallonië in 2022

Meer details over alle bedragen van de isolatie- en renovatiepremies vind je op het portaal Energie.wallonie.be. Je vindt er ook alle voorwaarden, bedragen, hoe je een premie kunt aanvragen, … Je kan ook het groene nummer 1718 van de Overheidsdienst Wallonië bellen.

Sommige gemeenten kennen bijkomende premies toe als je energiebesparende werken uitvoert. Neem zeker een kijkje op de website van je gemeente!

Weet bovendien dat als je dakisolatiewerken wilt uitvoeren, je ook een fiscale stimulans van 30% van de totale uitgaven kunt krijgen. Hiervoor moet je woning vijf jaar voor de start van je werken bewoond geweest zijn.

Tot slot ligt er in Wallonië een vereenvoudigde premie voor dakisolatie en energiewerkzaamheden van minder dan 3.000 € op tafel bij het Waalse parlement … Misschien iets voor 2022? Bovendien worden ook in Brussel en Vlaanderen premies toegekend.

Ben je klaar om te isoleren? Onze isolatie-experts komen gratis naar jou, onderzoeken zowel je dak, muren als vloeren en adviseren je over de beste isolatieoplossing voor jouw huis..