De energiepremies in Brussel in 2023

In Brussel zagen we een echte revolutie voor de energie- en renovatiepremies dankzij de inwerkingtreding van de 'Renolutie'-strategie. Isolatie, energieaudit, warmtepremie … We vertellen je alles over de werking van de nieuwe strategie én geven je alle bedragen.
Paul D.
01/12/2022 |

Dankzij de verschillende energiepremies en financiële incentives is het energieverbruik van elke Brusselaar in 10 jaar tijd met 25% gedaald! Om deze trend verder te zetten en de economische heropleving in Brussel te stimuleren, werkte de gewestregering een nieuwe strategie uit voor de renovatie van gebouwen. Die strategie kreeg de naam 'Renolution'. Een echte energierevolutie dus die alle actoren uit de sector samenbrengt met als doel het Gewest te helpen om zijn klimaatdoelstellingen te bereiken en met name koolstofneutraal te zijn tegen 2050.

Met 'Renolution' wil het Gewest een gemiddeld energieprestatieniveau van 100 kWh/m²/jaar bereiken voor alle Brusselse woningen, d.w.z. een gemiddeld verbruik gedeeld door 3 of 4 ten opzichte van de huidige situatie. Een enorme uitdaging die kan rekenen op een budget van 53,6 miljoen euro ... Tegen 2024 komt daar nog ruim 350 miljoen euro bovenop voor het volledige plan.

Renolution in detail

Zeg niet langer 'Energiepremie, Premie voor renovatie van de woning en Premie voor verfraaiing of renovatie van gevels'. Al deze oude benamingen worden vervangen door één term: 'Renolution'.

Concreet betekent dit dat de premies grosso modo even voordelig blijven als voordien, maar het idee is om ze makkelijker begrijpbaar te maken, de middelen te verhogen en alle Brusselaars, vooral met de laagste inkomens, te helpen om hun energiewerken te financieren.

Een andere grote nieuwigheid is dat je je premieaanvraag moet indienen na afloop van de werken, d.w.z. nadat je de eindfactuur hebt betaald. Het volledige systeem trad dus in werking op 1 januari 2022 en je kunt je aanvraag indienen sinds 1 maart 2022.

Hoe een premie aanvragen in Brussel?

Aanvragen moeten nog steeds gericht worden aan Leefmilieu Brussel. Je moet hiervoor IRISbox gebruiken, het elektronische loket van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Iedereen kan een aanvraag indienen: particulieren, huurders, eigenaars, maar ook mede-eigenaars, gemeenschappen … Je kan met één formulier bovendien meerdere premieaanvragen tegelijkertijd indienen. Handig als je weet dat er ook een bonus is om werken gelijktijdig te laten uitvoeren. Je leest er hieronder meer over.

Waaruit bestaan de nieuwe 'Renolutie'-premies?

Nog niet alle technische details zijn al voor 100% gevalideerd, maar het Gewest werkte een tabel uit met de 13 soorten premies (gerangschikt met een letter van A tot M en een cijfer) en de bedragen die worden toegekend. In die tabel vind je onder meer de premies voor:

 • een energieaudit (A1);
 • het dak (E);
 • thermische gevelisolatie (F1);
 • buitenschrijnwerk (G);
 • thermische vloerisolatie (H1);
 • verwarming (J);
 • of de conformiteit van een elektrische of gasinstallatie (L).

De bedragen van deze premies variëren naargelang het type gebouw: wonen (eengezinswoning of appartement), appartementsgebouw, niet-residentieel gebouw (kinderdagverblijf, ziekenhuis, school, winkel enz.) en je inkomenscategorie. Er zijn drie categorieën:

 • I is de standaardcategorie;
 • II is de categorie voor gemiddelde inkomens;
 • III is de categorie voor lage inkomens.

Nog een belangrijk punt is dat er voor elk type premie een bonus kan worden gegeven als aanvulling op het bedrag. Dit hangt af van een reeks criteria, bijvoorbeeld het gebruik van de materialen of de energieprestaties.

Bovenop de Renolutie-premies, bestaan er ook groene leningen aan 0 tot 2%. Ook de Brusselse gemeentes kennen premies toe om investeringen aan te moedigen die energie besparen.

Weet tot slot dat het plan ook de rol van homegrade.brussels als advies-en begeleidingscentrum voor huisvesting in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest versterkt.

Woon je niet in Brussel? Ook in Vlaanderen en Wallonië worden premies toegekend.

De energiepremies in Brussel

De Renolutie-premies bestaan uit een reeks steunmaatregelen voor energiewerken. Zoals?

 • Een energie-audit laten uitvoeren, geeft je bijvoorbeeld recht op een premie van 400 euro per eengezinswoning;
 • Dak-, muur- of vloerisolatie geeft je ook recht op verschillende premies. Kies je voor thermische vloerisolatie? Dan kan het bedrag variëren van 35 tot 45 € per m²;
 • De plaatsing van nieuwe houten raamkozijnen? Hiervoor krijg je 100 tot 140 € per m², met twee mogelijke bonussen, waarvan eentje voor isolerend glas;
 • De installatie van mechanische ventilatie levertje je 1.550 tot 2.230 € per m² op;

Ook voor 'verwarming' blijf je niet achterop want hiervoor bestaan er een kleine tiental premies. Kies je voor de installatie van een nieuwe gasketel tot 40 kW, dan heb je recht op een premie van 700 tot 1.200 € per m². Deze premie is uiteraard steeds aangepast aan je inkomenscategorie. En dat is niet alles. Er bestaan ook premies voor warmtepompen, zonneboilers, thermostatische kranen, een kamerthermostaat enz.

Voor de meest kwetsbare gezinnen (inkomenscategorie II) blijft de C8-premie voor de regelmatige controle (verplicht onderhoud) van toestellen op gas (verwarmingsketel of boiler) beschikbaar. Bedrag: 100 €.

Daarnaast blijft een bonus van toepassing om de Brusselaars ertoe aan te zetten hun mazoutketel of hun mazout- of kolenkachel te vervangen door een condensatieketel op gas (of een warmtepomp of zonneboiler). Het bedrag hangt af van je inkomenscategorie (I, II of III):

 • 300 €, 350 € of 500 € om een mazoutketel te vervangen;
 • 600 €, 700 € of 1.000 € voor de vervanging van een mazout- of kolenkachel door een groenere oplossing.

Meer info over de verwarmingspremies in Brussel, Wallonië en Vlaanderen vind je hier.

De premies voor dakisolatie in Brussel

Dakisolatie blijft voor het Brussels Gewest een prioriteit. Het Gewest vindt immers dat dakisolatie de meest rendabele investering is in een gebouw en wil het dus aanmoedigen. Het bewijs? Voor dakisolatiewerken is voortaan geen stedenbouwkundige vergunning meer nodig (uitgezonderd bij beschermde gebouwen). Bovendien werden de bedragen van de E2-premies voor 2022 verhoogd:

 • Inkomenscategorie I: 35 € per m2;
 • Inkomenscategorie II: 45 € per m2;
 • Inkomenscategorie III: 55 € per m2.

Met een mogelijke bonus van 10 € per m² als je isoleert met natuurlijke materialen die voor minstens 85% bestaan uit hernieuwbare componenten zoals cellulose, kurk, plantaardige of dierlijke vezels.

De premies voor muurisolatie

De F2-premie voor muurisolatie langs buiten bedraagt respectievelijk 50 € (categorie I), 70 € (categorie II) en 90 € (categorie III), met de mogelijkheid om dezelfde bonus toe te voegen als voor het dak.

Er bestaan ook premies voor isolatie langs binnen en isolatie in de spouw, maar die zijn lager.

Een bonus voor gelijktijdige werken

Niets zo voordelig als verschillende werken tegelijkertijd. Dien je gelijktijdig (zelfde formulier) ten minste drie verschillende types premieaanvragen in, en krijg je die ook? Dan heb je recht op een verhoging van het bedrag van 10 of 20% voor inkomenscategorie III.

Het ECORENO-krediet van 0 tot 1%

De groene lening heeft inmiddels plaatsgemaakt voor het ECORENO-krediet om je werken te financieren. Boven op de premies kun je voor een Brusselse woning dus gebruikmaken van een financieringsoplossing voor alle soorten renovatiewerken: isolatie- en ventilatiewerken, een nieuwe verwarmingsinstallatie, een warmtepompboiler of zonneboiler, een warmtepomp, de plaatsing van zonnepanelen enz.

De rentevoet van deze financiering bedraagt 0 tot 1%.

Deze financiering kan twee vormen aannemen: een consumentenkrediet of een hypothecair krediet, naargelang je dossier. Je kunt je krediet simuleren via de website van het Brusselse woningfonds.

Gemeentelijke tegemoetkomingen

Sommige Brusselse gemeentes kennen premies toe om energiebesparing te stimuleren. De gesubsidieerde werken? Dakisolatie, zonneboiler, … De tegemoetkomingen verschillen van gemeente tot gemeente. Contacteer de stedenbouwkundige dienst van je gemeente om te weten op welke premies je aanspraak kunt maken en wat hun toekenningsvoorwaarden zijn.

Verlaagde btw voor renovatiewerken

Als je woning ouder is dan 10 jaar betaal je een btw-tarief van 6% (in plaats van 21%) voor verschillende renovatiewerken, waaronder isolatie, verwijdering of buitengebruikstelling van een stookolietank, centrale verwarming of airconditioning, …

Opgelet: dit is een tijdelijke federale maatregel. Dit fiscaal voordeel geldt van 1 april 2022 tot en met 31 december 2023.

 

Ben je klaar om te isoleren? Heb je alle vooroordelen over isoleren uit de weg geruimd? Dan adviseren onze experts je over de beste isolatie-oplossing voor jouw huis.