Je browser is verouderd

<p>Download de bijgewerkte versie van je&nbsp;browser.</p>

Klik hier

×

 

Mogelijkheden om je nieuwe woning te verwarmen

 

Als je een nieuw verwarmingssysteem voor je woning kiest, heb je heel wat energiezuinige opties: een ketel op aardgas of stookolie? Of is een warmtepomp met zonnepanelen een beter idee? En wat kies je voor je warm water? 

 

Voor je verwarming

1. Een condensatieketel

 

De condensatieketel is momenteel de efficiëntste technologie op de markt voor gas en stookolie. Meer dan 80% van de nieuwe geïnstalleerde ketels werkt al met condensatie.

 

Deze ketel verbruikt een derde minder energie dan een ketel zonder dit label.

Een groot deel van de warmte wordt teruggewonnen uit de verbrandingsrook.

Het vermogen van de ketel wordt aangepast aan de reële behoeften en aan de buitentemperatuur.

Hij stoot minder stikstofoxide en koolmonoxide uit, wat goed is voor het milieu.

 

De prijs van een condensatieketel op aardgas schommelt tussen de 2 500 en 4 000 euro, op stookolie tussen de 4 000 en 7 000 euro. De jaarlijkse prijs van een aardgasketel (aankoop, onderhoud, verbruik en subsidies verrekend) is 18% lager dan die van een stookolieketel, gespreid over 20 jaar. Na max. 10 jaar is hij terugverdiend.

2. Een warmtepomp

 

Er bestaan verschillende soorten warmtepompen, maar niet elk type is geschikt voor je woning. Een warmtepomp werkt op elektriciteit en is bovendien alleen mogelijk in een zeer goed geïsoleerde woning.

 

Een warmtepomp haalt tot 80% van haar energie uit de omgeving. Een compressor onttrekt de warmte aan de bodem, grondwater of de lucht. Hernieuwbare grondstoffen dus. Dit in tegenstelling tot aardgas en stookolie.

Een warmtepomp verlaagt je factuur met bijna 75%. De grootste kost is de elektriciteit die de compressor voedt.

De prijs begint bij 10 000 euro. De jaarlijkse prijs van een warmtepomp, gespreid over 20 jaar, is ongeveer gelijk aan die van een condensatieketel op aardgas. Na 15 jaar is ze terugverdiend.

3. Andere mogelijkheden

 

Een pelletketel verwarmt je (zeer goed geïsoleerde) woning met geperst houtafval. Deze ketel is trager dan een gas- of stookolieketel. Daarom wordt een pelletketel meestal gecombineerd met een buffertank voor warm water. Een pelletketel kost rond de 7 500 euro. De pellets zijn momenteel iets goedkoper dan gas of stookolie.

Bij warmtekrachtkoppeling produceer je warmte én elektriciteit. Een ketel (op aardgas, stookolie of hout) produceert thermische energie om de woning en water te verwarmen, terwijl een motor mechanische energie omzet in elektriciteit voor je woning. De installatie voor warmtekrachtkoppeling is tot 5 keer duurder dan een gewone condensatieketel. Deze techniek is nog niet rendabel voor een particuliere woning, maar wel voor bedrijven, appartementsblokken… 

Voor je warm water

Een combiketel is een condensatieketel die zorgt voor je verwarming én voor je warm water.
Een buffervat is een warmwaterreserve. In tegenstelling tot een boiler kan een buffervat worden aangesloten op verschillende energiebronnen tegelijk: warmtepomp, zonneboiler … Het toestel zelf maakt de meest efficiënte keuze.
Een zonneboiler gebruikt de natuurlijke zonnewarmte opgevangen door zonnepanelen. Deze warmte wordt naar de boiler getransporteerd. Een extra cv-ketel blijft nodig omdat in België een zonneboiler maar de helft van je warm water kan voorzien.
Een thermodynamische boiler onttrekt energie aan de lucht en rendeert het meeste in een warme ruimte. Hij kan zelfstandig (als alternatief voor een oude elektrische boiler) of in combinatie met een condensatieketel worden gebruikt.

Je gratis verwarmingsgids

 

Hoe efficiënt verwarmen? We geven je uitgebreid tips en info.

Download