Hoe kan ik mijn pechbijstandscontract opzeggen?

U kunt om vervroegde stopzetting van uw contract vragen in volgende gevallen:

  • voor nieuwe contracten: binnen 15 dagen na de afsluiting van het contract
  • na elk schadegeval: de opzegging dient te gebeuren per brief of per e-mail aan ENGIE, ten laatste één maand na de tussenkomst of na de kennisgeving van de weigering van een tussenkomst.
  • of met een opzeggingstermijn van 3 maanden voor het einde van het contract