Hoe kan ik mijn pechbijstandscontract opzeggen?

Je kan om vervroegde stopzetting van je contract vragen in volgende gevallen:

  • Voor nieuwe contracten: binnen 15 dagen na de sluiting van het contract
  • Na elk schadegeval: de opzegging dient te gebeuren per brief of per e-mail aan ENGIE, ten laatste één maand na de tussenkomst of na de kennisgeving van de weigering van een tussenkomst
  • Met een opzeggingstermijn van 3 maanden voor het einde van het contract.