Stijgende energieprijzen: wat is de oorzaak en wat kan je doen?

Je hebt er waarschijnlijk al van gehoord of er iets over gelezen: de energieprijzen zijn fors gestegen. Hoe komt dat nu juist? Wat zal de impact zijn op je factuur en wat kan je best doen? We leggen het even uit.

19/07/2021 -
Valentine S.
Marketing expert Energy Efficiency

Waar komt die prijsstijging vandaan?

De energieprijzen stonden vorig jaar op een historisch laag niveau. Tijdens de coronacrisis sloten veel bedrijven en industrieën hun deuren, waardoor de vraag naar energie daalde. Bovendien kenden we vorig jaar een relatief warme winter, wat ook zorgde voor hoge gasvoorraden. Als de vraag daalt en het aanbod stijgt, gaan de prijzen omlaag. 

Onze klanten hebben dus vorig jaar kunnen genieten van die zeer lage energieprijzen. Intussen doet zich het tegenovergestelde effect voor en gaan de prijzen de hoogte in. Hoe komt dit? 

3 redenen voor deze prijsstijging:

  1. De heropleving van onze economie in 2021 zorgde voor meer vraag naar energie. Zo zien we een stijging van de gas- en elektriciteitsprijzen. Hetzelfde fenomeen doet zich overigens ook voor bij de diesel- en benzineprijzen.
  2. De voorbije koude lente zorgde, in combinatie met beperkte bevoorrading van gas in Europa, voor een sterke daling van de gasvoorraden.
  3. De CO2-prijzen zijn meer dan verdubbeld in vergelijking met vorig jaar naar aanleiding van de Green Deal. Dit is het programma dat de CO2-uitstoot in Europa moet verlagen door onder meer fossiele brandstoffen duurder te maken. Deze CO2-kost wordt ook verrekend op de energiefactuur.

Dit zorgt ervoor dat er bij alle energieleveranciers een gelijkaardige prijsstijging is ten opzichte van vorig jaar. 

Wat betekent dat nu voor je energiefactuur?

Dat hangt af van het type contract dat je hebt en de datum waarop dit aangegaan of verlengd werd. Ook je verbruik speelt hierin een rol. 

Heb je een vaste prijs, dan wordt de hogere prijs pas toegepast vanaf het moment dat je contract wordt verlengd. Heb je een variabele prijs, dan volgt je prijs meteen de prijsevoluties op de markt. Daarnaast geldt uiteraard dat bij een hoger verbruik, de prijsstijging meer zal doorwegen. 

Wat kan je doen?

Je maandelijkse voorschot aanpassen

Wil je een meerkost op je jaarlijkse afrekening vermijden, dan kan je je voorschotbedrag aanpassen. Zo kan je de impact van de prijsstijging spreiden.

Je contract nakijken

- Heb je een vast contract dat de voorbije maanden verlengd werd, dan heb je een lagere prijs dan de huidige prijzen. Het is dan beter om momenteel je contract niet aan te passen.
- Heb je een vast contract dat deze maand verlengd wordt, dan heb je 2 opties:

  1. je kan je contract met vaste prijs gewoon verlengen. Dan ben je zeker dat je prijs de komende maanden niet verder kan stijgen. Anderzijds zal je ook niet meteen profiteren van een lagere prijs op het moment dat prijzen weer beginnen dalen
  2. je kan ook kiezen voor een variabele prijs. Je prijs evolueert dan maandelijks of trimestrieel mee met de markt.

Je verbruik onder controle houden

Tot slot is de goedkoopste kWh degene die je niet verbruikt. Hoe hoger je verbruik, hoe meer je immers betaalt aan energie, maar ook aan taksen en netwerkkosten. Door enkele eenvoudige tips op te volgen of te investeren in energiezuinige oplossingen zoals zonnepanelen, kan je je energieverbruik beperken. We verzamelden deze informatie voor je op onze blog.

Een vraag? Onze medewerkers staan klaar om al je vragen te beantwoorden. Bel ons op 078 35 33 33. 

Professionele klanten kunnen contact opnemen op 078 78 20 20.