Als het weer zachter wordt, is het tijd om de regeling van je verwarmingsketel te wijzigen. Als dat al niet automatisch gebeurt!

De nieuwe verwarmingsketels uitgerust met buitentemperatuursensors, passen zich automatisch aan en gaan zelfstandig over in zomermodus. De oudere modellen daarentegen vragen een extra inspanning van jou.

Verwissel de knoppen van je verwarmingsketel niet!

De oudste verwarmingsketels werken nog met 2 modi: de “verwarmingsmodus” en de modus “sanitair warm water”. Om ze om te schakelen naar zomermodus moet je ze op “zomermodus” of “modus sanitair warm water” zetten, afhankelijk van het model. Doel: voorkomen dat de verwarmingsketel onnodig opwarmt. Dat zal je een pak euro’s besparen!

Opgelet dat je de knop “zomer/sanitair warm water” op je verwarmingsketel niet verwart met de knop “voorrang sanitair warm water”

Sanitair warm water

Let op dat je de knop “zomer/warm water” op je verwarmingsketel niet verwart met de knop “voorrang warm water”, die een andere functie heeft! Zorg er ook voor, vooral als de temperatuurregeling in het begin van de winter werd aangepast, dat de temperatuur van het sanitair warm water niet te hoog is (65°C is voldoende, maar zeker niet lager om bacterievorming te vermijden), rekening houdend met de seizoensbehoeften. Je vermijdt zo onnodig warmteverlies. Dankzij een draaiwieltje op de boiler, of op de verwarmingsketel indien de boiler is ingebouwd, kan je die temperatuur met behulp van een kleine thermostaat regelen.

Bij de hedendaagse verwarmingsketels gebeurt dat over het algemeen automatisch of wordt dat weergegeven op een digitaal scherm met menu. Aarzel niet de handleiding van je verwarmingsketel te raadplegen voor enige regeling uit te voeren.

Tussen 2 seizoenen: verlaag de temperatuur van het circuitwater

Hoewel het aangeraden is om in de winter het water van de leidingen af te stellen op 70°C, volstaat 60°C in de lente en in de herfst.

Vergeet de thermostatische kranen niet!

Thermostatische kranen radiatoren

In de zomer draaien we de kranen van onze radiatoren vaak bijna helemaal dicht. Ten onrechte! Want in tegenstelling tot wat gedacht wordt, moeten ze net helemaal open staan (op 5). Als de kraan de hele zomer dicht blijft, kan ze immers vastlopen. Draai je ze opnieuw open wanneer het huis weer verwarmd moet worden, dan kan de klep die het warm water laat doorlopen naar de radiatoren vastzitten in het gat.

Nog een tip voor perfect werkende thermostatische kranen: open en sluit ze om de 3 maanden verschillende keren na elkaar.

Het seizoen van de goede beslissingen

Lente en zomer zijn ook ideale periodes voor het onderhoud van je verwarmingsketel. Het is een wettelijke verplichting: jaarlijks moet je de stookolieketel laten nazien; voor gasverwarmingsketels is dat om de 2 jaar in Vlaanderen en Brussel en om de 3jaar in Wallonië. Vergeet ook niet jaarlijks de schoorsteen te laten vegen: verplicht voor stookolie, hout of steenkool, aanbevolen voor gas (de regels zijn verschillend volgens de regio). Om geen kopzorgen te hebben, kan je het onderhoud van je verwarmingsketel toevertrouwen aan de dienst Onderhoud van je ketel van ENGIE.

De lente en de zomer zijn de ideale periodes voor het onderhoud van je verwarmingsketel

Uiteraard kan je nog andere acties ondernemen om je verwarming het hele jaar door af te stellen als een expert.

Een laatste opmerking: denk eraan om na de vakantie je verwarmingsketel opnieuw om te schakelen naar “wintermodus”!

Facebook Comments