Een rentesubsidie om de energiescore van je woning in Vlaanderen te verbeteren

Is het huis of het appartement dat je net hebt gekocht een echte energiezeef? Om het EPC-label ervan te verbeteren, kent Vlaanderen een rentesubsidie op de renovatielening toe aan nieuwe eigenaars. Een woordje uitleg …
Paul D.
01/10/2022 |

Een groot deel van het Vlaamse gebouwenbestand is verouderd en heel wat eigenaars hebben dringend financiële steun nodig om deze huizen en appartementen te renoveren. Geldt dat ook voor jou? Ben jij ook eigenaar geworden of heb je plannen in die richting? Maar heeft jouw droomhuis net als veel andere gebouwen in Vlaanderen een lage EPC-score zoals E of F? Dat komt misschien door een oude verwarmingsketel, een slechte algemene isolatie, beglazing die geen hoog rendement biedt of al deze factoren samen. Kortom, een renovatie is aan de orde.

En wel om minstens 4 redenen:

 • om je comfort te verzekeren,
 • om energie te besparen,
 • om je CO2-uitstoot te verminderen,
 • om de waarde van je eigendom te verhogen.

Maar die werken kosten ook nog eens geld. Sinds 2021 kon je hiervoor een renteloze lening krijgen, die je samen met je hypothecaire hoofdlening kon aanvragen. Dat systeem werd gefinancierd door het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA). Vanaf 1 januari 2023 wordt deze lening echter niet meer toegekend voor vastgoedaankopen en wordt het systeem vervangen door een rentesubsidie. Concreet? Als jouw huis of appartement in Vlaanderen ligt, kun je een korting krijgen op de rente van je renovatielening.

Opmerking: als je je notariële akte in 2022 hebt ondertekent kun je nog profiteren van de renteloze lening. Weet ook dat een ‘nieuwe’ renovatielening zonder rente, de zogenaamde Mijn VerbouwLening, op 1 september 2022 in het leven werd geroepen voor andere situaties dan de subsidie, onder meer voor de laagste inkomens.

Wie komt in aanmerking voor deze subsidie?

Om dit duwtje in de rug van Vlaanderen te krijgen, moet je aan verschillende criteria voldoen:

 

 • Een natuurlijke persoon zijn, geen bedrijf.
 • Het onroerend goed tussen 1 januari 2023 en 31 december 2024 hebben gekocht, geërfd of als schenking hebben ontvangen. En er dus de eigenaar van zijn.
 • Bij een aankoop gaat het om de renovatielening, die afhangt van het krijgen (ten minste onder dezelfde voorwaarden) van een hypothecaire hoofdlening.
 • Het huis of appartement moet een slecht energielabel hebben (E of F voor huizen, D, E of F voor appartementen).
 • Slechts één rentesubsidie tegelijk voor een energieverslindend huis of appartement.
 • Het onroerend goed moet in Vlaanderen gelegen zijn.

Wat zijn de voorwaarden van deze ‘bonus’?

Is het bedrag van je hypothecaire lening lager dan 30.000 €, dan moet het ten minste gelijk zijn aan het bedrag van de renovatielening. Hetzelfde geldt voor de looptijd: je krediet voor de werken mag niet langer zijn dan 20 jaar of mag de looptijd van de hoofdlening niet overschrijden.

Een andere voorwaarde van deze rentesubsidie is dat alleen huizen of appartementen met een label E of F in aanmerking komen, op voorwaarde dat je na de werken minstens een label D beoogt. Onthoud wel het volgende: hoe sterker je renovatie de energieprestaties van je huis verbetert om het zuiniger te maken, hoe hoger de rentesubsidie.

Concreet is dit de bonus waarop je recht zou kunnen hebben …

 • Ga je naar een label A? Dan krijg je 3,5% korting op de rentevoet van je renovatielening;
 • Naar een label B: 3% korting;
 • Naar een label C: 2,5% korting;
 • Naar een label D: 2% korting.

Let wel op, want er worden minimale ‘energiedoelstellingen’ vastgelegd naargelang het bedrag van het krediet:

Bedrag van de renovatielening

Appartement

Huis

Max. 30.000 €

Minimaal label B

Minimaal label C

Max. 45.000 €

Minimaal label A

Minimaal label B

Max. 60.000 €

Niet van toepassing

Minimaal label A

 

Goed om te weten: je moet het beoogde label bereiken binnen de 5 jaar na de aankoop van het appartement of het huis.

Waar kan ik de lening aanvragen?

Je moet de rentesubsidie aanvragen bij je bank op het ogenblik dat je je hypothecaire lening en je renovatielening om je huis of appartement te financieren, afsluit.

Deze subsidie wordt elk jaar rechtstreeks door het VEKA op je rekening gestort, tijdens de volledige looptijd van het renovatiekrediet.

Voor welke werken kan ik een renteloze lening aanvragen?

Voor alle werkzaamheden die de energieprestaties van je woning verbeteren (verwarming, isolatie, zonnepanelen, ...) en waardoor je een stap kan zetten in de richting van CO2-neutraliteit.

Een voorbeeld? De vervanging van een oude gas- of mazoutketel door een nieuwe condensatieketel. Een uitstekende manier op het EPC-label van je woning met twee niveaus te verbeteren (bijvoorbeeld van D naar B). Bovendien kun je tot 30% besparen op je verwarmingsfactuur! 8 stappen volstaan om een nieuwe ketel te installeren.

Een nieuwe verwarmingsketel nodig? Vraag een offerte aan of plan een bezoek.

Een EPC-premie om nog meer te besparen

Een renteloze lening kan je helpen om je energierenovatiewerken te financieren. Maar niets weerhoudt je ervan om daarnaast ook een aanvraag in te dienen voor een EPC-labelpremie. Het bedrag schommelt tussen de 2.500 € en 5.000 €. Je komt er alles over te weten in ons artikel ‘Isolatiepremies in Vlaanderen’. Maar de premie geldt evengoed voor verwarmingswerken ;-)

Heb je een laag inkomen, geniet je het sociaal tarief of ben je een ‘beschermde klant’? Dan hebben we nog meer goed nieuws voor jou. Je EPC-premie kan met 20% worden verhoogd. 

Renteloze Mijn VerbouwLening voor lage inkomens

Sinds 1 september 2022 heeft Vlaanderen de aanvraag van premies voor renovaties en energiebesparingen sterk vereenvoudigd dankzij het digitale loket Mijn VerbouwPremie. Tegelijkertijd werden deze twee leningen – Energielening en Energielening+ – ook vervangen door één enkel nieuw renteloos renovatiekrediet, Mijn VerbouwLening. Concreet? Die lening is bestemd voor bepaalde doelgroepen, in het bijzonder de meest bescheiden inkomens, en kan 60.000 € bedragen. Hiermee kun je renovaties financieren van gebouwen die minstens 15 jaar oud zijn en in Vlaanderen liggen.

Belangrijk: de rentesubsidie is niet cumuleerbaar met de renteloze renovatielening Mijn VerbouwLening.

Mogen de werken beginnen?