Isolatiepremies in Vlaanderen voor 2023

Het Vlaams Gewest blijft een hele resem isolatiepremies aanbieden. Dak, muren, vloer, beglazing: een overzicht van de bedragen en de toekenningsvoorwaarden voor 2023 in Vlaanderen.
Paul D.
15/12/2022 |

Sinds 2022 is de grote nieuwigheid op het vlak van premies in Vlaanderen het centrale loket Mijn VerbouwPremie, dat nu het grootste deel van de premietoekenningen in Vlaanderen centraliseert. Op Mijn VerbouwPremie kun je terecht sinds 1 september 2022, ook voor verschillende premies voor de isolatie van je woning.

Andere premies waarop je recht kunt hebben, zijn: de EPC-labelpremie omtrent de energieprestaties van de woning; en een premie voor asbestverwijdering in combinatie met isolatie van het dak of de gevel.

Een woordje uitleg!

De steunmaatregelen van Mijn VerbouwPremie

Sinds 1 oktober 2022 groepeert het centrale online loket Mijn VerbouwPremie de vroegere energie- en renovatiepremies. Het bedrag van elke premie hangt af van de uitgevoerde werken, maar ook van je inkomenscategorie. Voor isolatie worden de volgende ingrepen financieel ondersteund:

1. Isolatie van het dak of de zoldervloer: een belangrijk aspect voor een goede isolatie van je woning, want dit kan het warmteverlies met 30% verminderen.

Voor de hoogste inkomenscategorie bedraagt de premie 8 euro per m². Voor gemiddelde en lage inkomens wordt een verhoging van respectievelijk 35% of 50% toegekend (tot het plafond).

Opgelet: de R-waarde van de dak- of zoldervloerisolatie moet minstens 4,5 m² K/W bedragen.

2. Isolatie van buitenmuren: de premie bedraagt 15 tot 30 euro per m² voor mensen met een hoog inkomen. Voor de andere inkomenscategorieën bedraagt de verhoging opnieuw 35% of 50%.

Opgelet: de R-waarde moet aan de buitenkant minstens 3 m² K/W bedragen en minstens 2 m² K/W voor isolatie langs binnen.

3. Spouwmuurisolatie: slecht geïsoleerde muren kunnen 25% van het warmteverlies van een woning veroorzaken. Dit is de premie waarop je recht kunt hebben:

a. 5 euro per m² voor mensen met een hoog inkomen;
b. Plus 35% voor mensen met een gemiddeld inkomen;
c. Plus 50% voor mensen met een laag inkomen.

4. Vloerisolatie: de premie bedraagt 6 euro per m² (hoge inkomens), met identieke verhogingen van 50% of 35% voor andere inkomenscategorieën.

Alle specifieke voorwaarden vind je in dit artikel over het centrale loket Mijn VerbouwPremie. Wil je alle bedragen van de premies kennen? Ga naar de simulator van het platform.

De EPC - labelpremie

Om de Vlaamse woningen energiezuiniger te maken, introduceerde de Vlaamse regering een EPC-labelpremie. Om deze tendens te versnellen, wordt sinds 1 januari 2021 een nieuwe premie toegekend.
Je vindt meer info in dit blogartikel.

Wie kan aanspraak maken op de premie omtrent het label EPC ?

De EPC-labelpremie is er voor alle eigenaars van een woning met matige energieprestaties die zich engageren om hun woning binnen de 5 jaar te renoveren om het EPC-label aanzienlijk te verbeteren.

Hoeveel bedraagt de premie omtrent het EPC Premium-label?

Alles hangt af van de aard van de woning en de EPC-score die bereikt wordt dankzij de werken. Deze tabel vat het even samen:

“Beschermde” personen (met een laag inkomen) kunnen rekenen op een vermeerdering van 20% van het bedrag van deze premies.

Let wel: de labelpremie kan niet gecumuleerd worden met de totaalrenovatiebonus. Het is echter wel mogelijk om de labelpremie te cumuleren met afzonderlijke premies voor bepaalde werken, maar de verkregen som mag nooit hoger liggen dan de bedragen van de facturen.

Waar en wanneer moet je je aanvraag voor de labelpremie indienen?

Om de premie aan te vragen, moet je een kopie voorleggen van een EPC-certificaat dat maximum van 2019 dateert. Je moet je nieuwe label (A, B of C) binnen de 5 jaar na de renovatie verkrijgen en de premie moet binnen de 12 maanden na het verkrijgen van het nieuwe label aangevraagd worden. Een nieuw EPC-certificaat moet dit nieuwe label bevestigen.

Je kan je premie-aanvraag vanaf 1 januari indienen bij Fluvius.

De BENO-pass

De totaalrenovatiebonus is niet meer echt van toepassing, tenzij je al een open “dossier” had op 30 juni 2022. Hoe meer werken (vanaf 3 tot 7) je combineerde over een periode van 5 jaar, hoe hoger de isolatiepremie die je ontving. Voor een eengezinswoning kon de premie maximaal 1.250 tot 4.750 € bedragen.

Een "premie" voor asbestverwijdering tijdens isolatiewerken

Nog een nieuwigheid van 2021 die van toepassing blijft. Asbest is een stof die vaak in bouwmaterialen werd gebruikt als thermische isolator. Volgens de OVAM, de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij, zouden 2,7 miljoen Vlaamse gezinnen nog steeds asbest in hun dak of muren hebben zitten. Om deze te verwijderen, kan je gebruikmaken van een bijkomende premie van 8 euro per m²  als je je gevel of dak isoleert en tegelijkertijd de asbest die erin zit, laat verwijderen.

Deze aanvullende premie, die vroeger door Fluvius werd toegekend, werd ook geïntegreerd in het centrale loket Mijn VerbouwPremie.

Gemeentelijke isolatiepremies

Ook sommige Vlaamse gemeentes moedigen isolatiewerken aan door premies toe te kennen. Neem contact op met je gemeente om de voorwaarden te kennen en er gebruik van te maken...

Verlaagde btw voor renovatiewerken

Als je woning ouder is dan 10 jaar, betaal je een btw-tarief van 6% (in plaats van 21%) voor renovatiewerken, waaronder isolatie.

Opgelet: dit is een tijdelijke federale maatregel. Dit fiscaal voordeel geldt van 1 april 2022 tot en met 31 december 2023.

Een isolatieproject starten

Ben je klaar om te isoleren? Heb je alle vooroordelen over isoleren uit de weg geruimd? Dan adviseren onze isolatie-experts je over de beste isolatieoplossing voor jouw huis.

Woon je niet in Vlaanderen? Ook in Wallonië en Brussel worden premies toegekend.