De Qualiwatt-premie is afgeschaft

Sinds 30 juni 2018 schrapte Wallonië de Qualiwatt-premies voor zonnepanelen.
Paul D.
01/07/2018 |

Je kon niet om het nieuws heen: de Waalse minister van Energie heeft beslist om het stelsel van de Qualiwatt-premies voor zonnepanelen af te schaffen. Sinds 30 juni 2018 is de Qualiwatt-premie effectief afgeschaft.

De Qualiwatt-premies samengevat

Het ondersteuningsmechanisme Qualiwatt ging op 1 maart 2014 van start. Concreet gaat het om een jaarlijkse premie die wordt uitgekeerd door je netbeheerder gedurende 5 jaar. Enkel installaties van minder dan 10 kWp komen in aanmerking (een typische zonnepaneleninstallatie voor een woning heeft meestal een vermogen van 3 of 4 kWp).

Doel van deze premie? Eigenaars van zonnepanelen een terugverdientijd van maximum 8 jaar garanderen.

Let wel, het bedrag van de premie verschilt van netbeheerder tot netbeheerder. Er werd ook een plafond vastgelegd voor de Qualiwatt-premies alsook een maximum aantal installaties per jaar en per netbeheerder dat een premie kan bekomen. In 2017 konden er 12.000 projecten ondersteund worden. In 2018 liggen de zaken helemaal anders …

30 juni 2018, het einde van Qualiwatt

Waals minister van Energie Jean-Luc Crucke kondigde het nieuws op 11 december aan: op 30 juni 2018 is het gedaan met Qualiwatt! Een beslissing die volgens hem te rechtvaardigen valt door het feit dat zonnepanelen al rendabel genoeg zijn, zelfs zonder premies. Bovendien “zijn zonnepanelen vandaag 30% goedkoper en veel performanter dan toen Qualiwatt in voege trad.” Het is met andere woorden niet meer nodig om ze te subsidiëren.

Wat met de premies van personen die sinds 2014 van Qualiwatt gebruikmaken? Geen zorgen: zij blijven hun jaarlijkse premie zoals voorzien gedurende 5 jaar ontvangen en dus ook na 30 juni 2018.

Conclusie? Zelfs zonder premies blijven zonnepanelen rendabel. Vind hier een overzicht van de rentabiliteit voor Wallonië