Het prosumententarief in Wallonië

Het prosumententarief is voor de eigenaars van zonnepanelen in Wallonië van kracht gegaan op 1 oktober 2020 en geldt voor alle installaties uitgevoerd vóór 24-01-2014. De Waalse regering heeft een decreet goedgekeurd om het voor 100% te financieren tussen 2020 en 2021, en daarna voor 54,27% in 2022 en 2023 voor residentiële klanten. Een woordje uitleg...
Paul D.
03/01/2022 |

Het prosumententarief: wat moet je onthouden

  1. Het prosumententarief wordt sinds 1 oktober 2020 gefactureerd door de elektriciteitsleveranciers, zonder terugwerkende kracht.
  2. In 2020 en 2021 werd dit prosumententarief voor 100% gecompenseerd door een jaarlijkse premie die door de netbeheerders berekend en terugbetaald wordt aan de prosumenten.
  3. In 2022 en 2023 moet er een prosumententarief van 45,73% betaald worden.
  4. Vanaf 2024: de premie valt weg en het prosumententarief is voor 100% ten laste van de eigenaars van zonnepanelen.
  5. Goed om weten: tot 31/12/2023 neemt het gewest de kost van de dubbele meter voor de prosumenten volledig voor zijn rekening (in functie van de beschikbare kredieten).

 

Wat is het prosumententarief?

Het prosumententarief is een forfaitaire jaarlijkse heffing, geen belasting. Ze wordt betaald door de prosumenten om financieel bij te dragen tot het reële gebruik van het netwerk. Het gaat dus om een forfait ter compensatie van het gebruik van het netwerk. Het bedrag wordt berekend op basis van het elektrische vermogen van de zonnepaneleninstallatie. Dit wordt uitgedrukt in €/kWe.

Wat zijn “prosumenten”? Iedereen die zowel elektriciteit produceert als verbruikt. Dat wil zeggen eigenaars van zonnepanelen, maar ook van windturbines voor huishoudelijk gebruik, hydraulische systemen en warmtekrachtinstallaties.

Toepassing van het prosumententarief in Wallonië

Na heel wat verwikkelingen kwam een meerderheid binnen de Waalse regering begin juli 2020 dan toch tot een akkoord over de maatregelen om de impact van het prosumententarief te compenseren voor de eigenaars van zonnepanelen.

Voor we hier verder op ingaan, benadrukken we nog even dat de doelstelling van de maatregelen die de Waalse regering wil treffen in het zonnepanelendossier dubbel is:

  1. Zelfverbruik van de geproduceerde elektriciteit aanmoedigen.
  2. Tegen 2024 een dubbele meter installeren bij de prosumenten.

De nieuwe compensatiemaatregelen voor het prosumententarief in detail voor residentiële klanten

2020-2021: 100% financiering van het prosumententarief

Tijdens deze twee jaar wordt het prosumententarief gefactureerd aan de eigenaars van zonnepanelen, maar ze ontvangen een jaarlijkse premie die betaald wordt door hun netbeheerder, waardoor de kost van het tarief voor 100% gecompenseerd wordt. Het prosumententarief kost hen dus eigenlijk niets.

2022-2023: een premie van 54,27%

In 2022 en 2023 zal het Waals Gewest het prosumententarief gedeeltelijk blijven compenseren, maar wel tegen 54,27%. Dat zal dus nog steeds gebeuren via een premie betaald door de netbeheerder. De overige 45,73% zal dus voor rekening van de prosumenten zijn.

Vanaf 2024: forfait 100% ten laste van de prosument

Na 1 januari 2024 moeten de eigenaars van zonnepanelen het prosumententarief voor 100% betalen. Het bedrag van dit tarief wordt voor een standaard zonnepaneleninstallatie op 250€ geschat (zie de gedetailleerde bedragen hieronder).

Gratis installatie van een dubbele (bidirectionele) meter

Een andere niet onbelangrijke maatregel van de Waalse regering is de mogelijkheid om op kosten van het gewest een dubbele meter (ook wel bidirectionele meter genoemd) te laten installeren. En dat binnen de grenzen van de overheidskredieten die bedoeld zijn voor de terugbetaling van deze verplichting.

Deze meter meet de injectie en de afname van elektriciteit afzonderlijk. 

Waarom is de installatie van een dubbele meter interessant? Wel, met een bidirectionele meter kan je voor het proportionele tarief kiezen en zo het prosumententarief vermijden. Je betaalt dan inderdaad alleen het netwerktarief voor de elektriciteit die je echt van het net afneemt. Dat volume wordt uitgedrukt in €/kWh.

Onthoud ook dat de CWaPE een garantie biedt voor wie voor dit proportionele tarief kiest en er dus voor kiest om te streven naar een hoger zelfverbruik (om dus meer van de zelfgeproduceerde elektriciteit te verbruiken in plaats van deze in het net te injecteren): het mag niet hoger zijn dan het bedrag van het klassieke prosumententarief. Dus 0€ in 2020 en 2021 en 45,73% in 2022 en 2023.

Vanaf 2024: mogelijkheid om de niet-verbruikte elektriciteit te verkopen

Er wordt geen enkele toelage meer aangeboden aan wie zonnepanelen installeert na 1 januari 2024. Dat neemt echter niet weg dat er op dat moment opnieuw premies kunnen komen zodat de investering rendabel blijft.

Vanaf 2024 zal iedereen die zijn eigen elektriciteit produceert de mogelijkheid krijgen om de elektriciteit die hij niet verbruikt heeft, te verkopen, op voorwaarde dat hij een dubbele meter heeft die de injectie meet. En dat zou het geval moeten zijn voor alle nieuwe eigenaars van zonnepanelen vanaf die datum.

Premies voor thuissystemen

Sinds eind 2020 is er financiële  steun voorzien voor de aankoop van systemen om je zelfverbruik te vergroten (thuisbatterij, slimme stekkers, …). De steunmaatregel wordt geraamd op 40% van de kost van het systeem, met een maximum van 400€ per klant (totaal budget van 20 000 000€). Vraag je premie hier aan

Hoe zal het prosumententarief worden berekend?

Het zijn de netbeheerders die de tarieven berekenen en toepassen, en niet de elektriciteitsleveranciers. De elektriciteitsleveranciers zullen deze aan de consument aanrekenen, maar doorstorten aan de netbeheerders.

Het prosumententarief zal afhangen van de netbeheerder. Reken op 234€ tot 346€ per jaar voor een installatie van 3,5 kWe. Het hangt ook af van het type meter.

Je hebt een elektromechanische meter

Het prosumententarief wordt berekend op basis van het maximale vermogen dat je installatie kan injecteren in het netwerk. Daarom spreken we in dat geval over het “capacitaire tarief”. Elke netbeheerder past zijn eigen capacitaire tarief toe.

De CWaPE heeft volgende tabel gepubliceerd:

Na 2023 komen we in de volgende regelgevende periode terecht. De netwerkbeheerders moeten dan hun nieuwe tarieven voorleggen aan de CWaPE die ze al dan niet valideert.

Je hebt een digitale meter of een dubbele meter (bidirectionele meter)

In dat geval wordt het prosumententarief berekend op basis van je werkelijke afname van het netwerk. We hebben het dan over een “proportioneel tarief”. Hoe meer je verbruikt van je zelf geproduceerde elektriciteit, hoe lager je prosumententarief zal liggen. Voor de tarieven per netbeheerder werkte de CWaPE  Voor de tarieven per netbeheerder werkte de CWaPE een tool uit.

Ligt het bedrag hoger dan het capacitaire tarief dat hierboven werd uitgelegd, dan wordt het capacitaire tarief toegepast. Het is dus altijd het tarief dat het meest voordelig is voor de klant dat wordt toegepast.

Heb je nog geen zonnepanelen? Twijfel je eraan om er te plaatsen met de komst van het prosumententarief in het achterhoofd?  Het is beslist de moeite waard om zonnepanelen te installeren. Vraag gerust vrijblijvend een gratis offerte aan.