Wat is het rendement van zonnepanelen in Wallonië?

We hebben het rendement van de zonnepanelen voor installaties geplaatst vóór 01/01/24 berekend waarbij het systeem van de terugdraaiende teller van toepassing blijft tot eind 2030. Hoeveel bedraagt de jaarlijkse productie? Hoeveel panelen voorzien? Wat is de terugverdientijd? Bekijk het resultaat in deze infografiek.
Paul D.
30/01/2023 |

We hebben het rendement van je zonnepanelen in Wallonië berekend. Hoeveel bedraagt de jaarlijkse productie? Hoeveel panelen voorzien? Wat is de terugverdientijd? Hoe zit het met een thuisbatterij? Bekijk het resultaat in deze infografiek.

In België schatten we de prijs van een zonnepaneleninstallatie op7.800€ (inclusief  btw) voor een installatie van 14 panelen. Dat is genoeg voor het gemiddelde jaarlijks verbruik van een gezin met 4 personen te dekken: 5.000 kWh/jaar  

Zijn zonnepanelen rendabel in Wallonië? Welke besparingen zal de jaarlijkse productie van je zonnepanelen opleveren? Wat is de terugverdientijd? Deze vragen verdienen beantwoord te worden... 

In Wallonië geldt het systeem met injectietarief voor alle nieuwe zonnepaneelinstallaties, gecertifieerd vanaf januari 2024. In het systeem met injectietarief wordt de elektriciteit die je van het net haalt, en je zonne-energie die je niet verbruikt maar naar het net stuurt, apart geregistreerd dankzij een digitale meter: 

  • Je betaalt voor de elektriciteit die je van het net haalt aan het tarief voor afname. 
  • Je ontvangt een bepaald bedrag per kWh voor de elektriciteit die je zonnepaneleninstallatie produceert en op het net injecteert, het zogenaamde injectietarief. 

Je besparingen worden dus berekend door de volgende voordelen op te tellen: 

  1. Je zelfverbruik = de elektriciteit die wordt geproduceerd door je zonnepanelen en die je direct in je huis gebruikt. Deze elektriciteit is gratis, dus u hoeft deze niet langer van het net af te nemen. Gemiddeld komt het zelfverbruik van een huishouden overeen met 30% van de zonnestroomproductie. 
  2. De elektriciteit die wordt geproduceerd door uw zonnepanelen, die u niet direct verbruikt en die in het net wordt geïnjecteerd. Voor deze elektriciteit ontvangt u het injectietarief. Gemiddeld wordt 70% van de zonne-elektriciteit in het net geïnjecteerd. 

Het is geen eenvoudige taak om het rendement van zonnepanelen voor een particulier te berekenen. Maar we hebben het voor jou gedaan op basis van een dak met een optimale oriëntatie (zuid of zuidwest). Onze berekening houdt rekening met de seizoenen, met name wanneer de zonnestraling en de productie lager zijn, zoals in de winter. 

 

En wat als je een batterij aan de installatie toevoegt? Deze vraag is relevant, zelfs zonder subsidie! Je verhoogt namelijk aanzienlijk je zelfverbruik: gemiddeld van 30% naar 60% ; je wordt onafhankelijker van wetswijzigingen; en je zal meer besparen. Ons visueel antwoord:

Woon je in een van de twee andere Belgische gewesten? Bekijk hier de berekening voor Brussel en voor Vlaanderen