Hoe word ik vergoed voor de elektriciteit die ik op het net injecteer?

  • Is het vermogen van je installatie kleiner dan 10 kVA? We trekken het bedrag dat je ontvangt voor de elektriciteit die je op het net injecteert af van het bedrag dat je moet betalen voor de elektriciteit die je afneemt. De verrekening gebeurt dus automatisch op je factuur. Daar moet je zelf niets voor doen.

  • Als het vermogen van je installatie meer dan 10 kVA bedraagt, heb je de keuze tussen twee facturatiemethoden: 'self billing' en 'rekennota'. Bij de 'self-billing'-methode stelt ENGIE een aparte factuur voor injectie op in naam van je bedrijf aan zichzelf. Hierbij hoef je zelf dus geen verdere stappen te ondernemen en gebeurt de terugbetaling automatisch. Als je echter geen gebruik wilt maken van de "self-billing service", heb je de optie om ons je injectiefactuur toe te sturen, gericht aan Electrabel SA. Op je rekennota staan alle benodigde bedragen en details voor je injectiefactuur vermeld.

Veelgestelde vragen