Binnen welke termijn ontvang ik de vergoeding voor mijn injectie?

Indien je onderworpen bent aan btw en je het systeem met automatische facturering gebruikt, (zie vraag hierboven) gelden volgende afspraken:
   •    Indien het totaalbedrag op de factuur een verschuldigd bedrag is (de kost van de afname is groter dan de injectievergoeding) dan moet de betaling gebeuren voor de uiterste datum op je factuur voor afname.
   •    Indien het totaalbedrag op je factuur en saldo vertoont (de injectievergoeding is groter dan de kost van de afname) dan vindt de terugbetaling plaats binnen de 7 dagen na de uiterste datum.

Indien je niet onderworpen bent aan btw, moet je een factuur voor injectie opstellen aan ENGIE.

Veelgestelde vragen