Wat betekent mijn overstap naar het injectietarief voor mijn afrekening?

Eerst zal Sibelga uitzonderlijk een tussentijdse meteropname doen, vanaf midden september 2021, ook indien je jaarlijkse meteropname in je gemeente net is doorgegaan. Indien je niet thuis bent, zal je een uitnodiging krijgen om zelf je meterstanden door te geven aan Sibelga. Indien er geen meterstanden worden doorgegeven, worden de meterstanden van de injectie en de afname geschat.

Vervolgens krijg je een tussentijdse afrekening voor je nettoverbruik van elektriciteit. Deze factuur is op basis van het systeem met 'gedeeltelijke compensatie' opgesteld voor de maanden waarin dit van toepassing is. Je reeds betaalde voorschotten worden zoals altijd afgetrokken van het totaalbedrag.

Voortaan krijg je in de periode waarin je normaal je afrekening krijgt, je jaarafrekening. Deze bestaat uit 2 afzonderlijke delen: een factuur voor je volledige elektriciteitsafname van het net en een vergoeding op basis van het injectietarief voor je volledige injectie van elektriciteit in het net. Je betaalt dus geen gedeeltelijke compensatie meer omdat je energiekosten worden berekend op basis van je werkelijke verbruik.

Veelgestelde vragen