Hoe herbereken ik het bedrag van mijn voorschot?

Je kan je voorschot online aanpassen op je klantenzone. Je login of activeringscode vind je op je contract of een factuur.

In sommige gevallen kan dit niet. Zie deze FAQ.

Afhankelijk van je situatie, kan je je bedrag direct aanpassen en/of de berekening laten maken door de meterstanden in te geven. Op basis hiervan berekenen we je nieuwe voorschot. Dat gebeurt op basis van je meterstanden en je huidige prijs.

Kennen we niet alle gegevens om een juiste inschatting te maken? Dan vragen we je eerst om een aantal vragen i.v.m. je verwarming en je woning in te vullen. Deze hebben we nodig om de berekening zo correct mogelijk te maken.

Belangrijk om weten. Als de berekening uitwijst dat je een meerkost voor je verbruiksjaar zal hebben in vergelijking met de ingeschatte kost, dan zal deze meerkost verrekend worden op je resterende voorschotten. Als de berekening uitwijst dat je een minderkost voor je verbruiksjaar zal hebben in vergelijking met de ingeschatte kost, dan zullen je resterende voorschotten verlagen omdat ze rekening houden met deze minderkost.

Voorbeeld:

  • Moet je nog 6 voorschotten betalen voor je jaarafrekening? Dan zal de meer- of minderkost verdeeld worden over de 6 resterende voorschotten.
  • Heb je maar 3 voorschotten meer te betalen voor je afrekening? Dan wordt hetzelfde verschil verdeeld over 3 voorschotten. In dit geval zal de tijdelijke impact dus groter zijn.

 

Mijn voorschot aanpassen