Zijn er beperkingen op de dekking?

Ja, er gelden bepaalde beperkingen en voorwaarden voor de verschillende contracten. Een volledige lijst van uitsluitingen vind je in de algemene voorwaarden.

Sommige uitsluitingen zijn voor alle polissen:

  • Maximaal € 400 per schadegeval (voor vervoer, werkuren, reserveonderdelen en BTW)
  • De dekking van het contract geldt alleen voor de diagnose van het probleem en een eerste depannage en niet voor de interventies voor definitieve reparaties.
  • De tussenkomst voor reserveonderdelen blijft beperkt tot maximaal 50 euro
  • De gegarandeerde bedragen zijn altijd inclusief BTW
  • De depannage om de situatie te stabiliseren moet technisch mogelijk zijn
  • De weersomstandigheden moeten het mogelijk maken de bijstand te verlenen
  • De opdrachtgever moet toegang verlenen tot het verzekerde gebouw