5 onderdelen van je dak om te controleren

Een van de belangrijkste delen van een woning is het dak. Als het beschadigd is of slecht onderhouden, kan er water binnensijpelen en gaat er veel warmte verloren. Nog grotere schade en hoge energiefacturen zijn het gevolg…
Paul D.
04/06/2018 |

De vuistregel luidt dat je een dak idealiter één keer per jaar moet controleren. Doe dat bij voorkeur in de lente of de zomer, zodat je genoeg tijd hebt om eventuele herstellingen uit te voeren vóór er slecht weer op komst is.

1. Schade aan de dakbedekking

Een dak inspecteer je bij voorkeur in de lente of de zomer

Onze tip: je kan gemakkelijk zelf de toestand van je dak controleren, bijvoorbeeld met een verrekijker.

2. Mos, korstmossen en algen

De mate waarin mos, korstmossen en algen je dak inpalmen, hangt van allerlei factoren af: of het dak op het noorden of het zuiden is gericht, de hellingsgraad, of er al dan niet bomen in de omgeving staan. Een goede ventilatie is zeker een remmende factor. Het is sowieso een goed idee om mos en algen meteen te verwijderen, zelfs al is het maar omdat het er lelijk uitziet.

Onze tip: een dak ontmossen is geen eenvoudige klus, doe daarom een beroep op een gespecialiseerde vakman.

3. Dakdoorvoeren en dakvensters

De dakaansluiting rond de schoorsteen, de schoorsteen zelf en de dakvensters kunnen na verloop van tijd barsten vertonen. Dergelijke barsten zijn soms moeilijk te zien, maar ze kunnen de waterdichtheid van een dak serieus aantasten en vochtproblemen veroorzaken, bijvoorbeeld op de binnenmuren van de zolder of van kamers die in “contact” staan met de schoorsteen of dakvensters. En een gebarsten schoorsteen kan vroeg of laat afbreken en je dak beschadigen … of dat van de buurman!

Onze tip: barsten opsporen gaat eigenlijk alleen maar door op het dak te klimmen! Dat laat je dus beter ook aan een vakman over!

4. De dakgoten

Inspecteer ze twee keer per jaar, aan het einde van de herfst en bij het begin van de lente. Je verwijdert dan alle bladeren, takken enz. die de dakgoten en de regenwaterpijpen zouden kunnen verstoppen. En een verstopte dakgoot kan de gevel beschadigen, tot vochtinsijpeling op zolder leiden en vochtproblemen veroorzaken. Controleer ook of er geen barsten of gaten in de dakgoten zitten en of ze overal nog goed vastzitten.

Onze tip: uit veiligheidsoverwegingen laat je dat best door een professional doen. Hij heeft ervaring met werken op hoogte ☺. Maar je dakgoten reinigen kan je zelf doen. Doe werkhandschoenen aan, sluit een waterslang aan, neem een emmer en zorg dat je ladder goed vaststaat! Breng een bladroostertje aan op de plek waar de dakgoot afwatert in de regenpijp om te vermijden dat bladeren en ander vuil de afvoer verstoppen.

5. Het gebinte


Vergeet niet om even naar het gebinte te kijken als je je dak controleert. Kijk vooral naar de kepers en de structuur.

Onze tip: als je het dakgebinte controleert, moet je vooral nagaan dat er geen mos op zit en dat het hout niet is aangetast door insecten of waterinsijpeling.

Om op beide oren te slapen en zeker te zijn dat je 7 dagen per week binnen 24 uur geholpen wordt en in dringende gevallen zelfs binnen 3 uur, sluit je een contract Pechbijstand aan huis af. Sanitair, dak, verwarming, elektriciteit, … een vakman komt bij je thuis en lost het probleem op.