Énergie Info Wallonie zet 9 keer het licht op groen voor de algemene voorwaarden van ENGIE

Respecteren de algemene voorwaarden van de Waalse elektriciteits- en gasleveranciers de wet? Énergie Info Wallonie vergeleek de voorwaarden van 11 onder hen. Conclusie? 9 keer groen licht en geen enkel rood licht voor ENGIE!
Laetitia M.
25/02/2020 |

De algemene voorwaarden van de energieleveranciers werden in 2016 al bestudeerd door de ondersteunende dienst Énergie Info Wallonie. Het resultaat was echter niet zo denderend, omdat geen enkele de reglementering 100% respecteerde.

Sindsdien onderging de Waalse wetgeving hieromtrent nieuwe wijzigingen. Meteen de gelegenheid bij uitstek om de algemene voorwaarden van de leveranciers van aardgas en elektriciteit opnieuw onder de loep te nemen en na te gaan of er ondertussen verbetering is...

11 energieleveranciers onder de loep

Er werden elf criteria geanalyseerd: duidelijk taalgebruik en leesbaarheid, de weigering om een contract aan te gaan, de garantie, de opzegtermijn, wijzigingen wanneer het contract lopende is, de vernieuwing van het contract, de verlenging ervan, de betalingsmethoden, de facturatie van de vaste bijdrage, de interesten en kosten, en tot slot de beëindiging van het contract.

De instantie gaf ENGIE en de andere energieleveranciers een beoordeling. Zo werden er aan elke leverancier ‘groene, oranje en rode lichten’ uitgedeeld voor alle geanalyseerde criteria (zie hieronder).

ENGIE kreeg 9 groene lichten en twee oranje. Maar geen enkel rood licht! Daarmee behalen we van de 11 leveranciers de tweede plaats. Proficiat aan Energie 2030 voor zijn eerste plek en zijn 10 groene lichten. We zullen alles in het werk stellen om in de toekomst 11 groene lichten te krijgen.

Wat is Énergie Info Wallonie?

Énergie Info Wallonie (EIW) is een ondersteunende dienst voor de Waalse energieverbruikers. De instantie werd opgericht door het Réseau wallon pour l’accès durable à l’énergie (RWADE) en de vzw Droits Quotidiens met de steun van de Waalse regering.

EIW informeert en ondersteunt de Waalse bevolking bij elk probleem of elke vraag in verband met energie, behalve bij vragen over professionele contracten, energiebesparing, premies, maatregelen voor een rationeel energieverbruik en vragen over hernieuwbare energie.

In Vlaanderen krijgt ENGIE 5 sterren voor zijn dienstverlening

Ook in Vlaanderen wordt ENGIE erkend voor de kwaliteit van zijn dienstverlening. De VREG, de Vlaamse regulator, kent immers om de drie maanden een score toe aan de leveranciers voor de kwaliteit van hun dienstverlening naar de klanten toe. Tijdens de laatste classificatie behield ENGIE zijn 5 sterren.