Het prosumententarief voor fotovoltaïsche panelen in Wallonië wordt van kracht op 1 januari 2020 voor alle eigenaars van zonnepanelen. Het voorontwerp van minister Crucke om bepaalde gebruikers vrij te stellen, werd in de koelkast gezet.

Nog even herhalen: het prosumententarief is een forfaitaire jaarlijkse heffing – geen belasting – die moet worden betaald door prosumenten, dat wil zeggen eigenaars van zonnepanelen, maar ook van windturbines voor huishoudelijk gebruik, hydraulische systemen en warmtekrachtinstallaties. Kortom, door iedereen die tegelijk producent en consument van elektriciteit is. De prosument moet dus financieel bijdragen voor zijn reële gebruik van het elektriciteitsnet.

Die heffing werd in Vlaanderen al in 2015 ingevoerd. Op 1 januari 2020 had ook Wallonië moeten volgen. ‘Grappig’ detail: Vlaanderen zal dit tarief in 2021 afschaffen voor alle nieuwe zonnepaneleninstallaties … Maar om terug bij de kern van de zaak te komen: de nieuwe Waalse regering wil de introductie van deze tarifering uitstellen tot 2025. Hiervoor moet nog een voorontwerp van decreet worden uitgewerkt. De CWaPE, de regulator van de gas- en elektriciteitsmarkt in Wallonië, heeft al laten weten niet blij te zijn met dit uitstel…

Hoe zou de zonnepanelenheffing kunnen worden toegepast

prosumententarieven tax 

De Waalse prosument krijgt de keuze tussen twee prosumententarieven

De CWaPE mag dan wel tegen het voorontwerp van de regering zijn, dit is hoe het prosumententarief zou kunnen worden toegepast volgens de tariefmethode 2019-2023 die maanden geleden werd goedgekeurd.

Concreet zou de Waalse prosument moeten kiezen tussen twee prosumententarieven:

> een capaciteitstarief. Dat is een som berekend op basis van het elektrische vermogen van de fotovoltaïsche installatie. Dat vermogen wordt uitgedrukt in €/kWe. Dat is ook de formule die in 2015 door Vlaanderen werd gekozen.

> een proportioneel tarief. Hier wordt het bedrag van het prosumententarief bepaald worden door het volume elektriciteit dat de prosument van het net afneemt. Dat volume wordt uitgedrukt in €/kWh. De CWaPE had besloten om tot in 2023 een garantie te bieden aan wie kiest voor dit proportionele tarief zou kiezen en er dus voor zou kiesen te streven naar een hogere autoconsumptie (om dus meer van zijn zelf opgewekte energie te verbruiken in plaats van het in het net te injecteren): het bedrag van dat tarief mag niet hoger zijn dan de som die de prosument zou moeten betalen als hij gekozen had voor het capaciteitstarief (het kan wel lager liggen als hij een maximum van zijn geproduceerde stroom zelf verbruikt). Maar opgelet: om dit proportionele tarief te berekenen, moet er wel een ‘netmeter’ (bidirectionele meter) worden geplaatst die kan meten hoeveel stroom er van het net wordt afgenomen en hoeveel erin geïnjecteerd wordt. Kostprijs: ca. 150 € (excl. btw) in 2019.

Goed om te weten: als de prosument geen tariefformule kiest, wordt automatisch het capaciteitstarief toegepast. Met een bidirectionele groenestroommeter of een slimme meter kan hij niet kiezen voor het capaciteitstarief.

Hoeveel zou het prosumententarief in Wallonië bedragen?

Het prosumententarief zou afhangen van de netwerkbeheerder (NWB).

De CWaPE publiceerde volgende tabel:

Prosumententarief in Wallonië 2020 2023

En hoe ziet het proportionele tarief eruit? Voor het proportionele tarief zullen de tarieven voor het afnemen van elektriciteit uit het distributienet en de herfacturatietarieven voor het gebruik van het transportnet berekend worden op basis van de bruto gemeten afname. Voor de tarieven per NWB werkte de CWaPE een tool uit.

In afwachting daarvan blijft een hogere autoconsumptie de beste keuze. Hoe dan? Dankzij deze 3 tips:

1. verbruik meer energie die je zelf produceert op het moment dat je ze produceert;
2. programmeer je toestellen die energie verslinden zodanig dat ze werken wanneer de zon schijnt en je zonnepanelen dus werken;
3. investeer in een thuisbatterij zoals de Tesla Powerwall om je geproduceerde energie op te slaan en te gebruiken wanneer je dat wenst.

Heb je nog geen zonnepanelen? Hoewel de steunmaatregelen en premies verminderd of zelfs helemaal verdwenen zijn, is het toch nog de moeite waard om zonnepanelen te laten plaatsen. Bekijk hoe rendabel zonnepanelen in Wallonië zijn en bereken de rendabiliteit van je toekomstige installatie in enkele klikken dankzij onze simulatietool.

Facebook Comments