Het prosumententarief gaat in Wallonië wel degelijk van kracht in 2020, maar …

Het prosumententarief voor fotovoltaïsche panelen in Wallonië zal van kracht gaan in 2020 – en dus niet in 2025 – voor alle eigenaars van zonnepanelen, al is het met 4 maanden uitstel.

07/01/2020 -
Paul D.
Energie-expert bij ENGIE

Nog even herhalen: het prosumententarief is een forfaitaire jaarlijkse heffing – geen belasting – die moet worden betaald door prosumenten, dat wil zeggen eigenaars van zonnepanelen, maar ook van windturbines voor huishoudelijk gebruik, hydraulische systemen en warmtekrachtinstallaties. Kortom, door iedereen die tegelijk producent en consument van elektriciteit is. De prosument moet dus financieel bijdragen voor zijn reële gebruik van het elektriciteitsnet.

Die heffing werd in Vlaanderen al in 2015 ingevoerd. Op 1 januari 2020 zal nu ook Wallonië moeten volgen. ‘Grappig’ detail: Vlaanderen zal dit tarief in 2021 afschaffen voor alle nieuwe zonnepaneleninstallaties.

 

Prosumer-tarief Wallonie: advies over de AGW van 31/12/2019 met betrekking tot het uitstellen van de facturering van het prosumer-tarief

 

De door de CWaPE goedgekeurde tarieven voorzien in de inwerkingtreding van het prosumer-tarief voor 1 januari 2020.

Op 31 december 2019 keurde de Waalse regering een decreet goed om de facturering van het prosumer-tarief uit te stellen. De CWaPE begrijpt dat het voornemen van de regering is om het prosumer-tarief niet te factureren voor de periode van 1 januari 2020 tot 30 april 2020 en geen retroactieve toepassing of correctie van dit tarief te hebben voor dezelfde periode.

Gezien de beperkte duur van deze maatregel en de wens om het wetgevende werk op vreedzame wijze te laten beginnen, zal de CWaPE zich niet verzetten tegen dit besluit, onverminderd het algemene standpunt dat het heeft ingenomen in zijn eerdere adviezen, en dat hij enerzijds handhaaft over de wenselijkheid van het prosumer-tarief en, anderzijds, de exclusieve bevoegdheden van de regulator in tariefkwesties.

Concreet zal het prosumer-tarief niet worden gefactureerd door de distributienetbeheerders voor de eerste 4 maanden van 2020 en de leveranciers hebben afgesproken dit prosumenten-tarief niet in de regularisatiefacturen aan klanten te factureren dezelfde periode. Dit maakt het daarom mogelijk om de aanpassingsfacturen vrij te geven, zonder prosumer-tarief, en zo een einde te maken aan de bevriezing van de facturering in een eerdere mededeling.

Hoe zal de zonnepanelenheffing kunnen worden toegepast?

Het Waalse prosumententarief wordt dan toch in 2020 van kracht

Wanneer het prosumententarief echt van kracht zal gaan, zullen de netwerkbeheerders de tarieven voor de periode 2020-2023 toepassen, zoals berekend volgens de tariefmethode die in juli 2017 werd goedgekeurd. Wat dat concreet wil zeggen?

Eigenaars van zonnepanelen hebben de keuze tussen twee prosumententarieven:

> een forfaitair capaciteitstarief. Dat is een som berekend op basis van het elektrische vermogen van de fotovoltaïsche installatie, m.a.w. het maximale vermogen van de omvormer. Dat vermogen wordt uitgedrukt in €/kWe. Dat is ook de formule die in 2015 door Vlaanderen werd gekozen.

> een proportioneel tarief. Hier wordt het bedrag van het prosumententarief bepaald door het volume elektriciteit dat de prosument van het net afneemt. Dat volume wordt uitgedrukt in €/kWh. De CWaPE heeft besloten om tot in 2023 een garantie te bieden aan wie voor dit proportionele tarief kiest en er dus voor kiest om te streven naar een hogere autoconsumptie (om dus meer van zijn zelf opgewekte energie te verbruiken in plaats van het in het net te injecteren): het bedrag van dat tarief mag niet hoger zijn dan de som die de prosument zou moeten betalen als hij gekozen had voor het capaciteitstarief (het kan wel lager liggen als hij een maximum van zijn geproduceerde stroom zelf verbruikt). Maar opgelet: om dit proportionele tarief te berekenen, moet er wel een ‘netmeter’ (bidirectionele meter) worden geplaatst die kan meten hoeveel stroom er van het net wordt afgenomen en hoeveel erin geïnjecteerd wordt. Kostprijs: ca. 150 € (excl. btw) in 2019.

Goed om te weten: als de prosument geen tariefformule kiest, wordt automatisch het capaciteitstarief toegepast. Met een bidirectionele groenestroommeter of een slimme meter kan hij niet kiezen voor het capaciteitstarief.

Hoeveel zal het prosumententarief in Wallonië bedragen?

Het prosumententarief zal afhangen van de netwerkbeheerder (NWB). Reken op 234 € tot 346 € per jaar voor een installatie van 3,5 kWe.

De CWaPE heeft volgende tabel gepubliceerd:

Na 2023 komen we in de volgende regelgevende periode terecht. De netwerkbeheerders moeten dan hun nieuwe tarieven voorleggen aan de CWaPE die ze al dan niet valideert.

En hoe ziet het proportionele tarief eruit? Voor het proportionele tarief zullen de tarieven voor het afnemen van elektriciteit uit het distributienet en de herfacturatietarieven voor het gebruik van het transportnet berekend worden op basis van de bruto gemeten afname. Voor de tarieven per NWB werkte de CWaPE een tool uit.

Zijn er nieuwe ontwikkelingen op til? 

Het dossier is dus nog niet gesloten. “Het is een tussenstap”, wordt bij de minister gezegd. De eigenaars van zonnepanelen zullen hun factuur wel degelijk zien aandikken in 2020, maar wanneer dat precies zal zijn, is nog niet duidelijk. Als ze moeten betalen, kunnen er wel maatregelen met terugwerkende kracht worden getroffen. Het prosumententarief kan ook uitgesteld worden als de regering er uiteindelijk in slaagt om haar slag thuis te halen. Het laatste woord is hierover nog lang niet gezegd. Wordt dus vervolgd …

Een hogere autoconsumptie blijft hoe dan ook de beste keuze. Hoe dan? Dankzij deze 3 tips:

1. verbruik meer energie die je zelf produceert op het moment dat je ze produceert;
2. programmeer je toestellen die energie verslinden zodanig dat ze werken wanneer de zon schijnt en je zonnepanelen dus werken;
3. investeer in een thuisbatterij zoals de Tesla Powerwall om je geproduceerde energie op te slaan en te gebruiken wanneer je dat wenst.

Heb je nog geen zonnepanelen? Twijfel je eraan om er te plaatsen met de komst van het prosumententarief in het achterhoofd? Hoewel de steunmaatregelen en premies verminderd of zelfs helemaal verdwenen zijn, is het toch nog de moeite waard om zonnepanelen te laten plaatsen. Bekijk hoe rendabel zonnepanelen in Wallonië zijn en bereken de rendabiliteit van je toekomstige installatie in enkele klikken dankzij onze simulatietool.

Zijn zonnepanelen wel de moeite... met dat Belgisch weer?
Nu tot 1200€ korting op zonnepanelen
Simuleer jouw prijs

Lees ook