Investeren in een thuisbatterij: plus- en minpunten

Investeren in een thuisbatterij biedt voordelen, omdat ze dankzij het injectietarief rendabel kan zijn in de drie gewesten van het land. Dit zijn de plus- en minpunten (voor nu en later), zodat je goed geïnformeerd kunt beslissen.
Paul D.
16/10/2023 |

Investeren in een thuisbatterij of niet? Het is een vraag die heel wat (huidige of toekomstige) eigenaars van zonnepanelen zich stellen. Terwijl je volgens sommigen beter wacht, zijn anderen van mening dat het toch al de moeite is. Maar welke voordelen zouden je over de streep kunnen trekken? En zijn de nadelen echt zo groot? Een ding is zeker: met een batterij kan je je energie nog meer zelf beheren, want …

1. De batterij maakt je onafhankelijker van het netwerk

Als je zonnepanelen hebt, gebruik je niet al je zonne-energie in je woning of om je elektrische auto op te laden. Het is immers moeilijk – zeker op zonnige dagen – om alle geproduceerde elektriciteit te verbruiken op het moment dat ze geproduceerd wordt. Je zonnepanelen produceren voornamelijk energie halverwege de dag, terwijl het verbruik van een gemiddeld gezin meestal 's ochtends en 's avonds het grootst is, net op momenten dat de zonnepanelen minder of helemaal niets produceren. Je zelfverbruik (het deel van je zonne-energie dat je zelf consumeert) wordt gemiddeld op 30% geschat. De rest wordt in het net geïnjecteerd.

Dat betekent dat je zelfs als je zonnepanelen hebt, afhankelijk blijft van het netwerk. Bijvoorbeeld ‘s avonds of ‘s nachts wanneer je panelen geen energie meer produceren, moet je je elektriciteit van het net halen. Om deze afhankelijkheid te verminderen en meer van je eigen zonne-energie te verbruiken, kan je een thuisbatterij installeren. Op die manier kan je de energie die je zonnepanelen overdag produceren, opslaan en deze elektriciteit 's avonds, of zelfs twee dagen later, gebruiken. Daardoor kan je tussen 50 en 80% van je zonneproductie zelf verbruiken (in plaats van 30%). Je exacte zelfverbruik hangt uiteraard af van je profiel (ben je vaak thuis wanneer de panelen volop produceren), je elektriciteitsbehoeften, de grootte van je zonnepaneleninstallatie en de capaciteit van je batterij. We geven je alvast enkele tips om de ideale grootte van je toekomstige thuisbatterij te bepalen.

2. De batterij helpt je besparen op je elektriciteitsfactuur

Hoe meer je van je eigen zonne-elektriciteit verbruikt, hoe minder je van het net moet afnemen en hoe lager je energiefactuur zal zijn. Dat geldt in het bijzonder als je onder het systeem met injectietarief valt. 

In Vlaanderen geldt er sinds 2021 voor nieuwe zonnepaneleninstallaties het systeem met injectietarief. Dat is ook het geval voor alle eigenaars van zonnepanelen die een digitale meter hebben. Wie nog geen digitale meter heeft, blijft momenteel in het systeem van de terugdraaiende teller met prosumententarief, maar stapt over naar het injectietarief zodra Fluvius een digitale meter geïnstalleerd heeft. 

In Wallonië is het injectietarief van toepassing op alle nieuwe zonnepaneleninstallaties die gecertificeerd worden na 1 januari 2024. Als je panelen voor deze datum gecertificeerd werden (zelfs als je een digitale meter hebt), blijft het systeem van de terugdraaiende teller van toepassing tot eind 2030. 

In Brussel zijn alle eigenaars van zonnepanelen (oude of nieuwe) eind 2021 overgestapt naar het systeem met injectietarief. 

Wat is het gevolg van het injectietarief? Op je factuur betaal je voor je verbruik van de elektriciteit die je van het net haalt, het tarief dat in je contract vermeld staat: het afnametarief. Daarnaast ontvang je een bepaald bedrag in euro's voor elke kWh elektriciteit die in het net wordt geïnjecteerd: het injectietarief. Hierdoor word je dus vergoed voor het deel van je zonne-energie dat je niet verbruikt. Dit “injectietarief” ligt echter nog steeds lager dan het “afnametarief”. Je doet er dus nog steeds goed aan om zoveel mogelijk van je geproduceerde energie zelf te verbruiken. Is een thuisbatterij dan de moeite waard? 

Het antwoord is ja! In vergelijking met een zonnepaneleninstallatie zonder batterij kan je honderden euro’s extra besparen. Om dit concreter te maken, hebben we voor elk gewest het financieel voordeel berekend. Hier brachten we je besparingen in beeld

3. De batterij biedt zekerheid bij storingen of black-outs

Met een batterij kan je voor 80% onafhankelijk worden van het netwerk tegenover 30% met zonnepanelen die niet aan een batterij gekoppeld zijn!

Een thuisbatterij kan ook beschouwd worden als een noodoplossing. Dankzij de opgeslagen elektriciteit kunnen je apparaten en verlichting bij een storing van het netwerk blijven werken. De duur hangt uiteraard af van de capaciteit van je batterij, de laadstatus op het moment van de storing en de apparaten die van elektriciteit moeten voorzien worden. 

Let wel: niet alle batterijen bieden deze functionaliteit. Deze optie vereist bovendien in bepaalde gevallen de aankoop van een extra onderdeel en brengt een complexere installatie met zich mee.

4. In Vlaanderen is de batterij een troef voor het capaciteitstarief

Vanaf 1 januari 2023 heeft de Vlaamse energieregulator (VREG) een capaciteitstarief ingevoerd voor elektriciteit. Voortaan zal het deel van je factuur dat gekoppeld is aan de netwerkkosten, ook rekening houden met je verbruikspieken op het net. Hoe hoger deze pieken, hoe hoger de rekening. Met een thuisbatterij kun je het overschot aan zonne-energie opslaan, zodat je het later kunt gebruiken en kun je je elektriciteitsverbruik beter spreiden. Je vermijdt met andere woorden verbruikspieken en de impact ervan op je energiefactuur ... 

5. Minpunt? De prijs

De prijs – een van de 5 criteria om rekening mee te houden bij de aankoop van een thuisbatterij – gooit vaak roet in het eten. Hoewel de prijs de afgelopen jaren gedaald is, kost een batterij gemiddeld tussen 5.000 en 10.000 €, naargelang de opslagcapaciteit en het model. Bovendien is er voor de installatie van een thuisbatterij geen enkele premie voorzien. Maar, zoals we hierboven hebben uitgelegd, is een thuisbatterij ondanks het prijskaartje een rendabele investering in de drie gewesten en zoals bij elk innovatief product zal de rendabiliteit ervan de komende jaren alleen maar toenemen. 

Wil je je eigen groene energie nog meer benutten? Dan doe je er goed aan zonnepanelen en een thuisbatterij te installeren. Bovendien kunnen wij je daarbij adviseren