Isolatie: is je dak klaar voor 2020?

Sinds 1 januari 2020 gelden in Vlaanderen strengere verplichtingen inzake dakisolatie. Wat houden die nieuwe normen in? Is je dak voldoende geïsoleerd? Zullen Wallonië en Brussel zich hierbij aansluiten? Lees hier de antwoorden!
Paul D.
09/01/2020 |

Vlaanderen heeft in 2015 besloten om de norm voor dakisolatie met ingang van 2020 strenger te maken. De zogeheten “Vlaamse dakisolatienorm 2020” heeft tot doel om woningen en appartement milieuvriendelijker te maken (een dak is verantwoordelijk voor 20 tot 30% van de warmteverliezen van een gebouw).

In de praktijk zal voor dakisolatie voortaan een R-waarde (of warmteweerstandscoëfficiënt) gelden van minimaal 0,75 m²K/W. Deze norm is van toepassing op alle daken van 2 m² of groter van woningen die van voor 1 januari 2006 aangesloten zijn op het elektriciteitsnet.

Geen norm zonder sanctie!

Sinds 31 december 2017 kunnen eigenaars van woningen in Vlaanderen die bekendstaan als ‘niet of slecht geïsoleerd’ onmogelijk hun gebouw nog verhuren als het de eisen van de nieuwe isolatienorm niet haalt.

Als de woning voor 31 december 2017 niet geïsoleerd was, kreeg de eigenaar 1 strafpunt voor een dak van minder dan 16 m² en 3 strafpunten voor een dak met een oppervlakte van meer dan 16 m². Tussen 1 januari 2018 en 31 december 2019 leverde zo’n dak hem respectievelijk 3 en 9 strafpunten op.

En als het dak op 1 januari 2020 nog altijd niet geïsoleerd is? Dan worden er 9 en 15 strafpunten uitgedeeld voor de isolatie van het dak, maar ook 9 punten voor wie nog enkele beglazing heeft (vanaf 1 januari 2023 worden dat zelfs 15 punten)! Bovendien loopt de eigenaar het risico dat zijn woning onbewoonbaar wordt verklaard en kan hij boetes oplopen. Zelf kan hij dit huis blijven bewonen, maar het verhuren is verboden.

20 tot 30% van de warmte in een woning ontsnapt langs het dak.

Opgelet: in een appartementsgebouw krijgen alle appartementen evenveel strafpunten als de dakisolatie ontoereikend is, dus ook de appartementen op het gelijkvloers!

Voor kamers geldt de isolatienorm 2020 niet. En een geïsoleerde zoldervloer van een onverwarmde en onbewoonde zolder geldt als een geïsoleerd dak.

Hoe zit het in Brussel en Wallonië?

In Brussel gaat de EPC-reglementering (inzake de energieprestatie van het gebouw) de goede kant op, maar ze heeft nog maar betrekking op een klein gedeelte van het woningenbestand van de hoofdstad. Alleen als het om een nieuwbouw, een renovatie of een aanpassing gaat waarvoor een stedenbouwkundige vergunning vereist is, geldt de reglementering. Maar om de eigenaars aan te sporen meer te isoleren werd de premie voor dakisolatiewerken in 2018 opgetrokken en werd ze sindsdien niet meer verlaagd.

In Wallonië zou 1 dak op 2 nog niet geïsoleerd zijn. Momenteel is er nog geen norm gepland die enigszins te vergelijken is met de Vlaamse reglementering. De achterstand van Wallonië op Vlaanderen inzake de isolatie van huizen en appartementsgebouwen zal de volgende jaren dus nog niet worden ingelopen.

Is jouw dak voldoende geïsoleerd?

Dat is de hamvraag. Een aantal controles kan je natuurlijk zelf uitvoeren. Als het in de winter bijvoorbeeld ijskoud is en je dak niet bevriest of de sneeuw die erop valt, smelt snel, dan is het niet of slecht geïsoleerd. En als er ijspegels aan de uiteinden van je dak bengelen of je ziet verticale of overlangse sporen van smeltende sneeuw, dan weet je dat er op bepaalde punten van het gebinte koudebruggen aanwezig zijn. Voelt het koud aan op zolder, terwijl je verwarming wel functioneert? Zie je vochtsporen of schimmel en ruikt het onfris? Allemaal tekenen van onvoldoende isolatie.

Wat doe je eraan? Je kan een vakman de huidige isolatietoestand van je dak laten beoordelen. Na de expertise ontvang je een nauwkeurige diagnose en een overzicht van de werken die je kan (laten) uitvoeren om je isolatie te verbeteren en de normen die in Vlaanderen gelden na te leven.