Elektrische auto’s: welke financiële voordelen?

Je ziet ze steeds meer op onze wegen: elektrische auto’s. Dat ze ook financieel interessant worden, heeft daar zeker mee te maken. Natuurlijk moet je bij de aankoop nog altijd dieper in je portefeuille tasten, maar vergeet de fiscale voordelen niet!
Eva
04/07/2022 |

Het aantal elektrische auto’s neemt snel toe in België en andere landen. De trend is duidelijk en die zal alleen maar sterker worden. Hoe kan dat, als je weet dat elektrische auto’s duurder zijn dan modellen op diesel of benzine? Heel eenvoudig: ze zijn alleen maar duurder als je louter naar de aankoopprijs kijkt. Wat telt, is the big picture! Om milieuredenen ondersteunt de overheid fors de omschakeling naar elektrisch rijden. Ze doet dat vooral met belastingmaatregelen die gunstig zijn voor particulieren, zelfstandigen en bedrijven. Deze financiële stimulansen komen bovendien bovenop de andere voordelen van “emissievrij” en toekomstgericht rijden. We overlopen even de fiscale voordelen en diverse vrijstellingen.

1. Fiscaal aftrekbaar

Wie een eenmanszaak heeft, in een vrij beroep werkt of als zelfstandige in een vennootschap aan de slag is, kan zijn of haar auto fiscaal aftrekken. Welke percentage je kunt aftrekken, hangt af van het type brandstof en de CO2-uitstoot van de auto. En aangezien volledig elektrische auto’s geen uitstoot veroorzaken, zijn ze niet alleen een weldaad voor het milieu, maar ook voor je belastingaangifte. Sinds 2020 is een “full electric” immers 100% aftrekbaar. Ook plug-inhybrides met een voldoende grote batterij in verhouding tot het gewicht van de auto en met een uitstoot van minder dan 50 gram CO2 zijn volledig aftrekbaar.

Alleen elektrisch rijden heeft nog fiscale toekomst

Het belastingvoordeel van elektrisch rijden zal de volgende jaren alleen maar groter worden. Zo zullen vanaf 1 juli 2023 alleen volledig elektrische bedrijfswagens nog 100% fiscaal aftrekbaar zijn. Met andere woorden: het fiscaal regime van elk ander voertuig mét uitstoot dat je na die datum bestelt – op diesel of benzine en zelfs een plug-inhybride – wordt geleidelijk minder interessant. In 2026 doet de overheid er nog een fiscaal schepje bovenop, want vanaf dan krijgen bedrijfswagens op fossiele brandstoffen geen enkel fiscaal voordeel meer. En de volledig elektrische voertuigen? Die blijven voor 100% aftrekbaar.

Ook het laadstation is aftrekbaar

Net zoals de auto zelf mag je ook de aankoop en installatie van een laadstation aan je woning fiscaal inbrengen. Voor particulieren bedraagt de fiscale aftrekbaarheid 45% tot eind 2022. Daarna daalt ze, tot 30% in 2023 en vervolgens tot 15% tegen eind augustus 2024 (met een uitgavenplafond van 1 500 euro).

Zelfstandigen en bedrijven mogen de kosten die ze maken om een laadstation aan te kopen en te installeren ook voor 100% inbrengen in de vennootschapsbelasting. Als ze bereid zijn om het publiek tijdens openings- en/of sluitingsuren van het bedrijf toegang tot de laadpaal (of laadpalen) te geven, bedraagt de aftrekbaarheid zelfs 200% tot eind 2022 en 150% tot eind augustus 2024. Ook de bijbehorende kosten zijn aftrekbaar: voor studie, expertise, verhoging van het vermogen van de installatie, bekabeling, aankoop en installatie van een elektriciteitscabine om de laadpalen van stroom te voorzien, enz. Ook de elektriciteit die voertuigen “tanken” aan een laadstation is gedeeltelijk aftrekbaar als beroepskosten.

2. Voordeel van alle aard (VAA)

Als je als loontrekkende recht hebt op een bedrijfswagen, geniet je een voordeel van alle aard (VAA). Op het privégedeelte daarvan betaal je belastingen. Weten hoeveel het VAA in jouw geval bedraagt, is dus niet zonder belang. Het hangt af van de cataloguswaarde, de CO2-uitstoot en de leeftijd van je bedrijfswagen. Omdat een elektrische auto bij het rijden nul uitstoot veroorzaakt, ligt het VAA lager en betaal je dus minder belastingen dan bij een diesel- of benzinewagen.

3. Verkeersbelasting

Als je in België als nieuwe eigenaar een nieuw of tweedehands voertuig op de openbare weg brengt, betaal je een éénmalige heffing, de zogeheten belasting op inverkeersstelling (BIV). Als bestuurder van een motorvoertuig betaal je vervolgens elk jaar verkeersbelasting. Beide belastingen verschillen van gewest tot gewest en zijn vrijwel altijd voordeliger als je de gelukkige bezitter van een elektrische auto bent.

  • In Vlaanderen? Elektrische auto’s zijn geen belasting op de inverkeersstelling verschuldigd en betalen evenmin de jaarlijkse verkeersbelasting.
  • In Brussel? Hoewel elektrische auto’s in Brussel nog de verschillende heffingen betalen, heb je systematisch recht op het minimum. Voor 2022 betektent dit 85,27 euro voor de jaarlijkse verkeersbelasting en 61,50 euro voor de BIV.
  • In Wallonië? In het zuiden van ons land gelden voor elektrische auto’s dezelfde minimumbedragen als in Brussel.