Waarom moet je je cv-ketel onderhouden?

Het onderhoud van je cv-ketel door een erkend technicus is noodzakelijk om 4 redenen. Het is geen keuze, maar een wettelijke verplichting. Een woordje uitleg …

25/08/2019 -
Paul D.
Energie-expert bij ENGIE

Reden 1: Je vermijdt pannes in de winter en je ketel gaat langer mee

Regelmatig onderhoud van je cv-ketel door een vakman verlengt de levensduur omdat de risico’s op storingen 5 keer lager worden. De technicus controleert alle onderdelen van je ketel om abnormale slijtage te vermijden. Zo wordt het risico dat je in de winter zonder verwarming of zonder warm water in de douche komt te zitten, een pak kleiner!

Reden 2: je cv-ketel regelmatig laten controleren is wettelijk verplicht

Deze regel niet volgen, zou wel eens nare gevolgen kunnen hebben. De wettelijke richtlijnen voor de controle variëren van gewest tot gewest en per type ketel. De controle moet in alle gewesten wel altijd door een erkend technicus worden uitgevoerd.

Verplichte controle van gasketels

Vlaanderen

De periodieke controle moet om de 2 jaar gebeuren.

Brussel

Net als in Vlaanderen moet de periodieke controle ook hier om de 2 jaar gebeuren.

Wallonië

Gasketels moeten om de 3 jaar worden gecontroleerd als hun vermogen lager is dan 100 kW. Is het vermogen hoger? Dan moeten ze om de 2 jaar worden gecontroleerd.

Verplichte controle van mazoutketels mazoutketels

Mazoutketels moeten in de 3 gewesten van ons land elk jaar worden onderhouden en gecontroleerd door een erkende verwarmingstechnicus. Het onderhoud omvat de jaarlijkse reiniging van de ketel, afstelling van de brander en het vegen van de schoorsteen.

De reden waarom een mazoutketel elk jaar moet worden nagekeken, is dat er bij de verbranding van mazout roetafzetting ontstaat en die mag zich niet zomaar opstapelen.

Ben je verplicht om je schoorsteen te laten vegen?

Als je je schoorsteen moet laten vegen, moet je dat laten doen door een gespecialiseerd vakman.

Heb je een gasketel ?

– Dan is het in Brussel niet verplicht om je schoorsteen te laten vegen. De onderhoudstechnicus die je gasketel komt onderhouden, controleert meteen ook of het afvoermechanisme voor de verbrandingsgassen correct werkt en of de verwarmingsruimte in overeenstemming is met de geldende normen (NBN B61-002).

– Ook in Wallonië ben je niet verplicht om je schoorsteen te laten vegen. Tijdens iedere onderhoudsbeurt controleert de onderhoudstechnicus enkele onderdelen van de ketel en de brander.

– In Vlaanderen ben je verplicht om je schoorsteen te laten vegen bij rookgasafvoerleidingen van verwarmingstoestellen van het type B (die halen de lucht voor de verbranding uit de ruimte waarin ze staan). Heb je een gasketel van het type C (die luchtdicht is), dan ben je niet verplicht om je schoorsteen te laten vegen.

Bij mazoutketels is het niet alleen van essentieel belang, maar ook wettelijk verplicht om je schoorsteen jaarlijks te laten vegen. Controleer goed in je onderhoudscontract of het schoorsteenvegen is inbegrepen.

Reden 3: voor je eigen veiligheid

Door je cv-ketel goed te onderhouden vermijd je de gevaren van koolstofmonoxide (CO). Dat is een gas dat gevormd wordt wanneer een brandstof niet helemaal verbrandt, en die kans is groter bij slecht onderhouden verwarmingsketels, wanneer een leiding verstopt zit of als je ketel verouderd is.

Een tweede manier om je te beschermen tegen koolstofmonoxidevergiftiging is door je huis goed te verluchten. Een goede natuurlijke verluchting voorkomt bovendien een te vochtige lucht in huis en verlaagt je energieverbruik.

Reden 4: je bespaart energie

Het rendement van een goed onderhouden ketel blijft optimaal. Resultaat: je bespaart 8 tot 10% op je verwarmingfactuur, ofwel tot 100 € per jaar voor een gemiddeld gezin.

Je ketel onderhouden? Dat doen wij graag voor je!

We hebben het allemaal elke dag zo druk, dat we het onderhoud van de verwarmingsketel wel eens uit het oog verliezen. Heb je geen tijd om het een en ander te organiseren? Ben je bang dat je het zal vergeten?

Ontdek dan de voordelen van de ketelonderhoud door ENGIE. Zo ben je zeker van een kwaliteitsvol onderhoud. Bovendien nemen wij vóór de deadline van de volgende controle contact met je op om een afspraak te maken met onze technicus wanneer het voor jou past.

4 goede redenen waarom je je cv-ketel moet onderhouden

Lees ook