Vanaf 2019 zullen slimme meters geleidelijk aan de traditionele elektromagnetische meters vervangen. De nieuwe digitale meters draaien niet meer terug. Betekent dat minder rendement voor je zonnepanelen?

Vanuit de Europese Unie wordt België gevraagd om slimme meters (smart meters) uit te rollen in de komende jaren.De doelstelling is om tegen 2020 80% van de elektromagnetische meters te vervangen.

In Vlaanderen startte de operatie deze zomer, maar de Vlaamse regering heeft zopas beslist dat de eigenaars van zonnepanelen de mogelijkheid krijgen om het huidige compensatiesysteem van injectie en afname te behouden (de terugdraaiende meter) tot 15 jaar na de installatie van hun zonnepanelen, ook met een digitale meter. Ook wie tot eind 2020 zonnepanelen laat installeren, krijgt deze mogelijkheid aangeboden. Ze krijgen daarbij de optie om de nettarieven te betalen op basis van de bruto afname van elektriciteit. In dat geval verdwijnt het prosumententarief. Tijdens deze periode van 15 jaar kunnen ze ook overstappen naar een nieuwe tariefstructuur die de VREG nog zal uitwerken.

In Wallonië was het oorspronkelijk de bedoeling dat 80% van de gezinnen een slimme meter zouden krijgen tegen 2034. Die doelstelling is intussen naar beneden bijgestuurd: de installatie van een slimme meter zal er enkel verplicht zijn voor grote verbruikers (6000 kWh en meer) en voor eigenaars van een fotovoltaïsche installatie van 5 kWe.

In Brussel loopt momenteel een test met 5000 tellers.

Wat is een slimme meter?

Een slimme meter is een digitale meter met een elektronische display

Eenvoudig gezegd: een digitale meter met een elektronische display. Maar het toestel doet meer dan meten hoeveel energie je verbruikt en hoeveel je aan het net teruggeeft. Het communiceert ook je verbruik aan je netwerkbeheerder. Gedaan dus met meterstanden te noteren en door te geven. Ook informatie over de spanning of veranderingen in de sterkte van je aansluiting worden automatisch doorgestuurd. Je kunt het toestel ook van op afstand aan- en uitschakelen. Omdat de slimme meter je in real time informeert over je verbruik, zullen energieleveranciers hun voorschotbedragen kunnen optimaliseren, waardoor minder consumenten achteraf een zware afrekeningsfactuur krijgen.

De slimme meter draait niet terug

De slimme meter draait niet terug. Is dat een probleem voor de eigenaars van zonnepanelen?

Iedereen met zonnepanelen in Vlaanderen die voor eind 2020 geïnstalleerd zijn, kan tot 15 jaar na de installatie in het huidige systeem blijven.

Eigenaars van zonnepanelen vreesden dat ze door de slimme teller niet langer zouden kunnen profiteren van het compensatiemechanisme van de terugdraaiende teller. De netwerkbeheerders spreken dat tegen: volgens hen zal de omschakeling naar de digitale teller het principe van de wettelijk voorziene compensatie en dus het rendement van je zonnepanelen niet aantasten. Ook zonder terugdraaiende teller behoud je dus het recht op compensatie.

Het proefproject dat momenteel in Brussel loopt met een bidirectionele meter, bewijst dit. Het verbruik van energie en de hoeveelheid die je opnieuw injecteert in het net worden apart gemeten. De compensatie wordt berekend door de hoeveelheid teruggegeven energie af te trekken van de verbruikte energie (nvdr: deze compensatie zal in 2020 verdwijnen, maar je investering zal toch nog een mooi rendement opleveren omdat je nog steeds groenestroomcertificaten in Brussel zal krijgen.)

De slimme meter werkt volgens hetzelfde principe als de bidirectionele meter in Brussel: hij telt afzonderlijk de verbruikte energie en de energie die je weer in het net injecteert. Het verschil tussen beide waarden is wat wordt gefactureerd. Alles gebeurt automatisch: de berekening van het verschil en het doorgeven aan je energieleverancier.

Goed om te weten: het verbruik dat wordt geregistreerd door de slimme meter zal afwijken van de teller van je zonnepanelen. Waarom? Een deel van de geproduceerde energie bereikt nooit het distributienet omdat ze onmiddellijk verbruikt wordt. Met andere woorden: de slimme meter geeft enkel aan wat je aan het net teruggeeft (na afhouding van uw onmiddellijke verbruik), terwijl de meter van je zonnepanelen je totale energieproductie laat zien.

Heb je nog geen zonnepanelen en wil je weten of een installatie voor jou een goed idee is? Via de simulatietool van ENGIE bereken je snel het rendement van je dak.

Facebook Comments