Zonnepanelen in Brussel: wat verandert er met het nieuwe injectietarief?

Na de afschaffing van het principe van de terugdraaiende teller voert het Brusselse Gewest in november 2021 de vergoeding van de stroominjectie in. Wat zijn de gevolgen voor de (toekomstige) gebruikers van zonnepanelen? Een overzicht.

28/10/2021 -
Paul D.
Energie-expert bij ENGIE

Over zonnepanelen is er altijd wel wat nieuws te melden. Ook in Brussel is dat het geval. In 2020 werd het systeem van de terugdraaiende teller definitief afgeschaft en vervangen door het principe van de gedeeltelijke compensatie (voor installaties van minder dan 5 kW). In de praktijk was de compensatie alleen van toepassing op het onderdeel “energie” van je factuur. Met andere woorden: men berekende het verschil tussen de stroom die je van het net haalt en de stroom die je op het net zet. Bovendien moest je ook betalen voor het gebruik van het distributienet. Dit bedrag was afhankelijk van de hoeveelheid elektriciteit die je uit het net haalt.

Wat verandert er? Een nieuw injectietarief

De media hebben er al over bericht: het compensatiesysteem voor eigenaars van zonnepanelen in Brussel is vervangen door een vergoedingssysteem voor de elektriciteit die op het net wordt gezet (ook wel “injectietarief” genoemd). De bedoeling is duidelijk: alle consumenten, met en zonder zonnepanelen, evenveel laten bijdragen in de kosten van het distributienet. Opvallend: het systeem van de groenestroomcertificaten blijft in Brussel bestaan.

Wanneer gaat deze wijziging in? Op 1 november 2021

Net zoals in Vlaanderen geldt nu dus ook in Brussel het “injectietarief” (of beter: de injectievergoeding) voor al wie zonnepanelen heeft. Deze aanpassing was mogelijk, omdat in Brussel alle eigenaars van zonnepanelen over een bidirectionele meter beschikken, die de stroominjectie en -afname apart meet.

ABC van het injectietarief

Net zoals vroeger produceren je zonnepanelen energie die je gedeeltelijk zelf verbruikt op het ogenblik van de productie ervan. De elektriciteit die je niet zelf verbruikt, komt op het net terecht. Vanaf nu krijg je van je elektriciteitsleverancier een bepaalde vergoeding voor de stroom die je in het net injecteert en die vergoeding is het veelbesproken “injectietarief”.

Met andere woorden:

  • Voor de elektriciteit die je van het net afneemt, betaal je een afnametarief volgens de voorwaarden van je contract.
  • Voor de elektriciteit die je op het net injecteert, ontvang je een bedrag per geïnjecteerde kWh. Dit is het injectietarief.

Hoeveel ontvang je voor de geïnjecteerde elektriciteit?

Vanaf 1 november 2021 hanteert elke energieleverancier zijn eigen injectietarieven. Al die tarieven hebben één eigenschap gemeen: je ontvangt altijd minder voor de energie die je op het net zet dan voor de energie die je er afhaalt. Het bedrag per geïnjecteerde kWh ligt dus lager dan het bedrag dat je betaalt voor de kWh die je van het net haalt. De reden is eenvoudig: het injectietarief omvat geen transport- en distributiekosten en geen belastingen.

Bij ENGIE hebben we ervoor gezorgd dat onze injectietarieven concurrerend en voordelig zijn, afhankelijk van je contract.

Hoe stap je over op het injectietarief?

In de praktijk hoef je weinig of niets te doen, want de injectievergoeding zal automatisch gelden voor alle eigenaars van zonnepanelen. De overschakeling van het ene op het andere systeem verloopt in 4 stappen.

  1. Eerst komt Sibelga langs voor een “uitzonderlijke” opname van je meterstanden voor elektriciteitsafname en -injectie.
  2. ENGIE stuurt je een brief met het injectietarief dat van toepassing is op je huidige contract.
  3. Vervolgens ontvang je een tussentijdse factuur voor je elektriciteitsverbruik tot en met 31 oktober 2021.
  4. Vanaf 1 november zit je in het systeem met injectievergoeding. Je ontvangt dus een bedrag voor elke kWh aan stroom die je op het net injecteert. Het totaal van de vergoeding vind je op je eerstvolgende jaarlijkse afrekening.

 

Welke gevolgen heeft dit voor je factuur?

Om te beginnen heeft de invoering van de injectievergoeding geen enkele invloed op je groenestroomcertificaten. We kunnen je dus alleen maar aanraden om je groenestroomcertificaten te behouden in plaats van te “profiteren” van “gratis” installatie van je zonnepanelen. Groenestroomcertificaten zijn voor jou immers veel voordeliger!

Maar dé hamvraag luidt: zal ik door de invoering van het injectietarief in Brussel uiteindelijk meer of minder betalen? Alles hangt af van je verbruiksprofiel en van de mate waarin je de elektriciteit die je opwekt met je zonnepanelen op dat moment ook zelf verbruikt. Een gemiddeld gezin verbruikt ongeveer 30% van de geproduceerde stroom zelf, de rest wordt in het net geïnjecteerd.

Daarom heb je er alle belang bij om je zelfverbruik te verhogen. Dat kan op twee manieren: ofwel verbruik je zelf de energie die je zonnepanelen opwekken op het moment van productie. Ofwel investeer je in een thuisbatterij die de overtollige elektriciteit afkomstig van je zonnepanelen opslaat. Die stroom kan je dan bijvoorbeeld ’s avonds of ’s nachts verbruiken. Op deze twee manieren verlaag je de hoeveelheid elektriciteit die je van het distributienet haalt en bespaar je dus maximaal.

Hoe dan ook, investeren in zonnepanelen blijft heel rendabel in Brussel. Je hebt ze al na 4 jaar terugverdiend en dat is de kortste periode in heel België! We hebben nauwkeurig uitgerekend hoe rendabel je zonnepanelen in Brussel zijn en daaruit blijkt dat ze veel meer opbrengen dan een spaarboekje!

Heb je nog vragen over het injectietarief in Brussel? Op onze specifieke webpagina vind je alle antwoorden op de meestgestelde vragen.