Zonnepanelen in Brussel: wat verandert er met het injectietarief?

Na de afschaffing van het principe van de terugdraaiende teller voerde het Brusselse Gewest sinds november 2021 de vergoeding van de stroominjectie in. Wat zijn de gevolgen voor de (toekomstige) gebruikers van zonnepanelen? Een overzicht.
Paul D.
02/01/2023 |

Over zonnepanelen is er altijd wel wat nieuws te melden. Ook in Brussel is dat het geval. Terwijl vroeger alle eigenaars van zonnepanelen in Brussel met een installatie van minder dan 5 kW konden genieten van het zogenaamde "gedeeltelijke compensatie"-systeem, is dit sinds november 2021 niet meer het geval.

Bij het systeem van gedeeltelijke compensatie betaalden de eigenaars van zonnepanelen voor het energiegedeelte van hun factuur het verschil tussen de aan het net onttrokken elektriciteit en de in het net geïnjecteerde elektriciteit, terwijl de distributie- en transportkosten werden berekend op basis van de totale afgenomen hoeveelheid. Sinds november 2021 is het systeem met een injectietarief echter van toepassing op alle Brusselaars. Maar wat is dit? Wat is de impact op je factuur, en hoe zit het met de groene certificaten? Alle informatie in dit artikel...

ABC van het injectietarief

De media hebben er al over bericht: het compensatiesysteem voor eigenaars van zonnepanelen in Brussel is vervangen door het injectietarief. De bedoeling is duidelijk: alle consumenten, met en zonder zonnepanelen, evenveel laten bijdragen in de kosten van het distributienet. Opvallend: het systeem van de groenestroomcertificaten blijft in Brussel bestaan. Het is zelfs naar boven bijgesteld aan het begin van 2022.

Wanneer ging deze wijziging in? Sinds 1 november 2021

Deze aanpassing was mogelijk, omdat in Brussel alle eigenaars van zonnepanelen over een bidirectionele meter beschikken, die de stroominjectie en -afname apart meet.

Hoe werkt het?

Net zoals vroeger produceren je zonnepanelen energie die je gedeeltelijk zelf verbruikt op het ogenblik van de productie ervan. De elektriciteit die je niet zelf verbruikt, komt op het net terecht. Vanaf nu krijg je van je elektriciteitsleverancier een bepaalde vergoeding voor de stroom die je in het net injecteert en die vergoeding is het veelbesproken “injectietarief”.

Met andere woorden:

  • Voor de elektriciteit die je van het net afneemt, betaal je een afnametarief volgens de voorwaarden van je contract.
  • Voor de elektriciteit die je op het net injecteert, ontvang je een bedrag per geïnjecteerde kWh. Dit is het injectietarief.

Hoeveel ontvang je voor de geïnjecteerde elektriciteit?

Elke energieleverancier hanteert zijn eigen injectietarieven. Al die tarieven hebben één eigenschap gemeen: je ontvangt altijd minder voor de energie die je op het net zet dan voor de energie die je er afhaalt. Het bedrag per geïnjecteerde kWh ligt dus lager dan het bedrag dat je betaalt voor de kWh die je van het net haalt. De reden is eenvoudig: het injectietarief omvat geen transport- en distributiekosten en geen belastingen.

Bij ENGIE werken we voortdurend aan de ontwikkeling van competitieve en voordelige injectietarieven, afhankelijk van je contract.

Hoe stap je over op het injectietarief?

Als ENGIE-klant hoef je weinig of niets te doen, want de injectievergoeding zal automatisch gelden voor alle eigenaars van zonnepanelen. De overschakeling van het ene op het andere systeem verloopt in 4 stappen.

  1. Eerst komt Sibelga langs voor een “uitzonderlijke” opname van je meterstanden voor elektriciteitsafname en -injectie.
  2. ENGIE contacteert je per mail of via brief met het injectietarief dat van toepassing is op je huidige contract.
  3. Vervolgens ontvang je een tussentijdse factuur voor je elektriciteitsverbruik tot en met 31 oktober 2021.
  4. Vanaf dan zit je in het systeem met injectievergoeding. Je ontvangt dus een bedrag voor elke kWh aan stroom die je op het net injecteert. Het totaal van de vergoeding vind je op je eerstvolgende jaarlijkse afrekening.

 

Welke gevolgen heeft dit voor je groenestroomcertificaten?

Om te beginnen heeft de invoering van de injectievergoeding geen enkele invloed op je groenestroomcertificaten. We kunnen je dus alleen maar aanraden om je groenestroomcertificaten te behouden in plaats van te “profiteren” van “gratis” installatie van je zonnepanelen. Groenestroomcertificaten zijn voor jou immers veel voordeliger! Zelfs als hun waarde naar beneden is bijgesteld.

Temeer omdat het Brussels Gewest op 1 januari 2022 het aantal per installatie toegekende certificaten heeft verhoogd (na het in januari 2021 te hebben verlaagd!). In concrete termen:

- Voor installaties van minder dan 5 kWp is er een stijging tot 2,7 groenestroomcertificaten, tegenover 2,4 voorheen.

- Voor installaties met een vermogen tussen 5 en 36 kWp zal het aantal certificaten 2,5 bedragen in plaats van 2,4.

Welke gevolgen heeft dit voor je factuur?

Maar dé hamvraag luidt: zal ik door de invoering van het injectietarief in Brussel uiteindelijk meer of minder betalen? Alles hangt af van je verbruiksprofiel en van de mate waarin je de elektriciteit die je opwekt met je zonnepanelen op dat moment ook zelf verbruikt. Een gemiddeld gezin verbruikt ongeveer 30% van de geproduceerde stroom zelf, de rest wordt in het net geïnjecteerd.

Daarom heb je er alle belang bij om je zelfverbruik te verhogen. Dat kan op twee manieren: ofwel verbruik je zelf de energie die je zonnepanelen opwekken op het moment van productie. Ofwel investeer je in een thuisbatterij die de overtollige elektriciteit afkomstig van je zonnepanelen opslaat. Die stroom kan je dan bijvoorbeeld ’s avonds of ’s nachts verbruiken. Op deze twee manieren verlaag je de hoeveelheid elektriciteit die je van het distributienet haalt en bespaar je dus maximaal.

Hoe dan ook, investeren in zonnepanelen blijft heel rendabel in Brussel. Je hebt ze al na 4 jaar terugverdiend! We hebben nauwkeurig uitgerekend hoe rendabel je zonnepanelen in Brussel zijn en daaruit blijkt dat ze veel meer opbrengen dan een spaarboekje!

Heb je nog vragen over het injectietarief in Brussel? Op onze specifieke webpagina vind je alle antwoorden op de meestgestelde vragen.