Hoe werken zonnepanelen?

Een fotovoltaïsche installatie bestaat uit verschillende onderdelen. Ze worden in deze infografie gedetailleerd beschreven.
Paul D.
20/01/2019 |

Hoe een fotovoltaïsche installatie werkt: de infografie in enkele woorden

De zonnepanelen worden op het dak van het huis geplaatst, met een bepaalde helling en oriëntatie. Ze werken dankzij het zonlicht, dat ze via hun fotovoltaïsche cellen (of “zonnecollectoren”) kunnen omzetten in directe elektrische spanning.

Wanneer je panelen zonnestroom produceren gaat deze door de omvormer, die de gelijkstroom omzet in wisselstroom. Deze stap is nodig om de opgewekte groene energie in huis te kunnen gebruiken.

Vervolgens berekenen de Waalse en Vlaamse gemeenten je energierekening en je voordelen verbonden aan de productie van groene energie aan de hand van een “terugdraaiende teller“. Het principe is eenvoudig. Wanneer je energie van het net verbruikt, draait de meter vooruit. Wanneer je je eigen zonne-energieproductie (het zogenaamde “zelf-verbruik”) gebruikt, blijft de meter zoals hij is. Wanneer je je overschot aan elektriciteit in het openbare net injecteert, draait de meter terug. Dat betekent dat als je evenveel overtollige elektriciteit terugstuurt naar het net als je elektriciteit van het distributienet gebruikt, je energierekening nul is (met uitzondering van het prosumententarief – zie ons artikel over dit onderwerp). In Brusselse installaties stroomt de elektriciteit eerst door de groene elektriciteitsmeter, hoewel ze uitgerust zijn met een bidirectionele meter. Deze telt het aantal verstrekte kWh om je tijdig het juiste aantal groenestroomcertificaten te kunnen toekennen.

Ten slotte vind je in het overzicht het elektrische paneel, tussen de omvormer, de groene elektriciteitsmeter en de bidirectionele meter (of de meter die achteruit loopt). Het is verantwoordelijk voor de herverdeling van de geproduceerde of opgenomen elektriciteit waar je die nodig hebt: voor de verlichting van je verschillende kamers, voor je elektrische apparaten, enz.